Tisková zpráva SLČR

Zadržování finančních prostředků jen pár měsíců před začátkem zimních olympijských her ohrožuje důstojnou reprezentaci České republiky, není spravedlivé a ani korektní vůči sportovcům, kteří kvůli nečinnosti zodpovědných politiků mohou přijít o možnost úspěšně završit své čtyřleté tréninkové úsilí a svým vystoupením přinést hrdost českým občanům.

Za naprosto nepřijatelný argument pro zadržování finančních prostředků považujeme obavy z netransparentního hospodaření sportovních organizací. Sportovci nejsou žádní zloději. Svaz lyžařů ČR prošel v posledních letech mnoha kontrolami ze strany MŠMT, NKÚ a dalších zodpovědných institucí. Kontrolní orgány nikdy nenašly sebemenší pochybení.

Problémem českého sportu není netransparentní hospodaření svazů. Problémem jsou nedostatečně nastavená pravidla rozdělování finančních prostředků na straně státu, zejména v oblasti investičních dotací. Tzn. neexistující jasně nastavený systém na straně zodpovědného ministerstva. Stát v této oblasti selhal a neplní svoji roli.

Protestujeme proti tomu, aby vedení ministerstva školství svalovalo svoje potíže na sportovce a schovávalo za ně svoji neschopnost řešit problematiku financování sportu systematicky a dlouhodobě a to napříč všemi programy. Po jasných pravidlech rozdělování dotací bez vnějšího politického vlivu voláme už dlouhá léta, a je bláhové se domnívat, že ho vyřeší nějaký nový návrh sešitý horkou jehlou poté, co se problém nekompetentnosti ministerstva provalil na veřejnosti.

Navržené změny podmínek financování sportovních svazů v nově navrženém programu V. navíc vůbec nezohledňují systém organizace a fungování českého sportu. Nemožnost přerozdělení prostředků do jednotlivých klubů a oddílů by znamenala naprosté ochromení sportovní činnosti a ohrozila by především mládežnický sport, kterým se ministerstvo v poslední době neustále zaštiťuje. Sportovní činnost není projekt, je to dlouhodobá programová činnost.

Vyzýváme všechny zodpovědné politiky, aby vzali rozum do hrsti a nenechali český sport padnout. Svaz lyžařů České republiky v případě, že ze strany státu nebudou provedeny urychlené kroky, bude po své více než 100 let dlouhé existenci stát v následujících týdnech na pokraji finančního kolapsu.