Tisková zpráva Svazu lyžařů ČR


Po dlouhé době obdržel Svaz lyžařů ČR státní dotace hned na začátku roku, tedy v období, kdy je jakožto zimní sport nejvíce potřebuje. Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla SLČR na konci ledna přidělena dotace v rámci programu REPRE, která byla také během února v kompletní výši proplacena.


„Za posledních několik let je to poprvé, kdy dostáváme nejen rozhodnutí o přidělení dotace, ale také výplatu finální částky už takto brzy v průběhu sezony. Chtěl bych Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy poděkovat, je skvělé, že opět myslí na zimní sporty a je jim schopno poskytnout finanční prostředky v období, kdy to nejvíce potřebují,“ uvedl generální sekretář svazu Jakub Čeřovský.


Zároveň došlo k navýšení dotačního programu REPRE. Zatímco za minulý rok bylo Svazu lyžařů ČR přiděleno 19 883 000 Kč, letos od MŠMT obdržel 23 859 600 Kč. Dle předsezónních kalkulací jednotlivých olympijských disciplín, které Svaz lyžařů ČR zastřešuje, by měl celkový rozpočet svazu dosahovat ideálně 90 milionů korun, aby všechny disciplíny mohly vytvořit zázemí a personální zabezpečení realizačních týmů srovnatelné se světovou konkurencí.


„Navýšení dotace v tomto programu je pozitivním znamením do budoucna. Abychom byli konkurenceschopní v mezinárodním prostředí, jsou naše reálné potřeby ještě násobně vyšší. Časné vyplacení je pro nás mimořádně důležité také z toho důvodu, že aktuální sezona je obzvlášť finančně náročná. Na programu je řada vrcholných akcí v čele s mistrovstvími světa a juniorskými šampionáty, kde je potřeba zaplatit vysoké zálohy,“ řekl Čeřovský. „Velmi si ceníme toho, že jsme navíc od ministerstva dostali příslib, že k proplacení dalších pro nás zásadních dotačních programů TALENT a ORGANIZACE SPORTU dojde už v průběhu února či března,“ dodal.