Tato akce proběhne v Krkonoších na Luční boudě v součinnosti s občanským sdružením ALPY 4000, dovozci lavinového vybavení a dalšími partnery. Cílem této akce je co nejvíce přiblížit široké veřejnosti lavinovou problematiku, poukázat na rizika spojená s pohybem ve volném horském terénu a osvojit si zásady poskytnutí pomoci v případě lavinové nehody. Dále potom upozornit na nutnost používání základního lavinového vybavení a umožnit všem zúčastněným si toto vybavení otestovat v praxi. Na akci budou pozváni všichni dovozci lavinových vyhledávačů, aby zde bylo možno vyzkoušet co nejvíce výrobků.

Celá akce bude ukončena slavnostním večerem, při kterém budou vyhlášeny výsledky závodů a předány hodnotné ceny soutěžícím. Večerem Vás provede houslistka Ilona Stryová.


Termín: 11. - 12. 4. 2009Program:

11. 4. 2009   sobota LAVINOVÝ WORKSHOP
-    teorie, přednášky (laviny, sníh, záchrana v lavině, rozbory konkrétních lavinových neštěstí, První pomoc, meteorologie,  HS ČR, historie lavin, ochrana přírody)
-    praktické nácviky a ukázky (hledání pomocí lavinových vyhledávačů, sond, Recca, ukázka práce lavinových psů)

Účast na Lavinovém workshopu je zdarma


12. 4. 2009   neděleMEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V LAVINOVÉ ZÁCHRANĚ
-    jednotlivci - hledání lavinovými vyhledávači na čas, nasondování krycích desek
(plocha do 100 x 150 m, hloubka zasypání do 1 m)  

Startovné:
přihlášení do středy 8. 4. 2009   - 250,-
přihlášení do soboty 11. 4. 2009 do 18.00   - 350,-  

-    družstva (3 – 5 členů) - hledání lavinovými vyhledávači a vyproštění figurín na čas
(plocha do 200 x 300 m, hloubka zasypání do 2 m)  

Startovné:
přihlášení do soboty 11. 4. 2009 do 18.00   - 500,- (za družstvo)

Ceny:
Jednotlivci, družstva:  1. místo – 6 000,-
                                     2. místo – 3 000,-
                                     3. místo – 1 000,-

A dále se bude bojovat o celou řadu opravdu velmi hodnotných cen a prémií!!!

Poznámka:
Lavinové přístroje, sondy a lopaty buď vlastní nebo je možně si je na místě zdarma do soutěže vypůjčit (určitý výběr).

Doprovodný program:
-    veřejné testování lavinových přístrojů, sond a lopat
-    úvod do skialpinismu
-    lanové techniky
-    program pro děti
-    ukázky techniky a činnosti HS

Slavnostní večer:
-    vyhlášení výsledků soutěží a předání hodnotných cen
-    slavnostní večer a raut, houslistka Ilona Stryová


Přihlášky a další informace:
-    účast na Lavinovém workshopu,  Mezinárodním mistrovství ČR v lavinové záchraně a ubytování za zvýhodněných podmínek je nutné rezervovat na:
telefon: +420 499 736 144
mobil: +420 739 077 094
e-mail: workshop@lucnibouda.cz
web: www.lucnibouda.cz
 
-    další informace o akci budou zveřejněny na www.horskasluzba.czwww.lucnibouda.cz, www.alpy4000.cz.   


Upozornění:
Prosíme všechny zúčastněné, aby maximálně dbali na ochranu jedinečné přírody Krkonoš a dodržovali Návštěvní řád KRNAPu a pokyny pořadatelů.
Změny v programu dle podmínek vyhrazeny.

Lavinová prevence HS ČR