Systémy ventilace zimních přileb

Pasivní ventilace

Systém větrání přilby, který neumožňuje regulaci uživatelem. Zpravidla se jedná o systém menších otvorů a vnitřcích rozvodů (např. kanálků), které mají za úkol zajistit přiměřenou cirkulaci vzduchu přilbou, odvádět ohřátý a vlhký vzduch a současně zajistit dobrý tepelný komfort. Z výsledků testů jasně vyplynulo, že i pasivní neregulovatelné větrání, pokud je dobře navrženo, plní svou funkci velmi dobře.

Aktivní ventilace

Systém větrání, který umožňuje nastavení uživatelem. Regulaci lze rozdělit na vnější a vnitřní. Regulaci z vnější strany přilby, kterou lze provádět za „chodu“, je operativní – nastavení ventilačních průchodů se provádí posuvnými „hejblátky“, a to lze zpravidla provést i v rukavicích. Regulace z vnitřní strany přilby se provádí odstraněním nebo zapojením ucpávek ventilačních otvorů, a tudíž je to regulace podstatně pomalejší a méně využívaná. Hodně přileb kombinuje oba zmíněné způsoby.Technologie konstrukce lyžařských a snowboardových přileb

Sendvičová technologie

Konstrukce přileb – sendvičová konstrukce

(ustálený termín pro tuto technologii jsme v češtině neobjevili, z toho důvodu jsme zvolili nejvýstižnější termín vrstveného postupu výroby – a tím je sendvič)

Korpus přilby je vyroben ze dvou samostatných částí, vnější skořepiny z tvrzeného plastu (nejčastěji na anglických popiscích i českých překladech najdete zkratku ABS – Acrylonitrile Butadiene Styrene) a vnitřní absorpční vrstvy (nejčastěji z materiálu označovaného jako EPS – Expanded Polystyrene), které jsou spolu následně navzájem spojeny. Anglicky je tato technolgie označována jako „Injection molded“, což zní podobně jako in-mold, a může to vnášet do terminologie zmatek.

Sendvičovou konstrukci poznáte dle výrazného, samostatného a pevného vnějšího vrchního plastového dílu, který zpravidla mírně přesahuje polystyrénovou tlumicí část (ta bývá u těchto přileb navíc po hranách zpravidla potažena tkaninou).

Touto technologií je vyrobena velká většina „sjezdových“ celohlavových (Fullshell) přileb, menší je procento „freestylových/fre­eridových“ (Halfshell) přileb s měkkým krytím uší.

Přilby vyrobeny touto technologií disponují větší odolností vnějšího materiálu, a to jak proti běžnému opotřebení, tak také proti průrazu ostrým předmětem. Nevýhodou je samozřejmě vyšší hmotnost.In-mold technologie

Konstrukce přileb – inmold

Nejprve se začala tato technologie používat při výrobě cyklistických přileb. Jde o výrobní proces, kdy jsou vnější skořepina (zpravidla z polykarbonátu) i střední tlumicí vrstva (zpravidla polystyren – EPS) vyráběny v jednom kroku a obě vrstvy jsou „zpečeny“ dohromady. Vnější vrstva bývá v tomto případě tenčí než u sendvičové technologie, potřebné tuhosti a pevnosti se dosahuje ideálním spojením obou vrstev. Velkou výhodou tohoto postupu je nižší hmotnost. Menší nevýhodou je, že při běžném používání je vnější vrstva zranitelnější než tvrdá skořápka (ABS) i odolnost proti průrazu je o něco menší. Absorpce nárazu je u obou technologií srovnatelná.

Objevují se nové postupy, které kombinují výhody obou výše zmíněných technologií. Z testovaných přileb se to týkalo například Boeri Tactic nebo Giro Omen.