Tisková zpráva Unie horských povolání

Unie bude koordinovat užší spolupráci mezi organizacemi a nově bude hájit zájmy svých členů i v jednáních se státní správou a samosprávami. Zakládajícími členy Unie horských povolání jsou Horská služba ČR, Asociace lanové dopravy, Česká asociace horských vůdců, Český spolek horských průvodců, Eduski ČR.

Smyslem Unie horských povolání České republiky je efektivnější zastupování zájmů profesí spojených s českými horami tak, aby docházelo ke zkvalitňování služeb a zvyšování bezpečnosti v oblasti horského cestovního ruchu.

Zakládajícími členy Unie se letos v únoru staly Česká asociace horských vůdců, která sdružuje horské vůdce, Český spolek horských průvodců, sdružující obdobně horské průvodce, profesní svaz Eduski ČR, zahrnující akreditovaná vzdělávací zařízení, lyžařské školy a instruktory lyžování a snowboardingu, dále klíčový zástupce záchranných složek v horských oblastech, Horská služba ČR, a v neposlední řadě Asociace lanové dopravy, sdružující provozovatele lanovek a vleků a rovněž převážné části horských areálů a lyžařských středisek.

Díky spojení těchto pěti zastřešujících organizací do společné Unie horských povolání získají horské profese silnější hlas a budou moci efektivněji jednat s orgány a institucemi státní správy. Unie horských povolání bude také aktivně vystupovat na profesním poli nejen v ČR, ale i v zahraničí.

„Cílem Unie horských povolání ČR (Unie) je sdružení organizací, která reprezentují horská povolání, v jeden zastřešující celek, který bude zastupovat, prosazovat a chránit jejich zájmy a současně vytvoří prostor pro užší spolupráci mezi nimi,“ komentuje založení Unie její předseda Ladislav J. Janků, odpovědný rovněž za oblast činnosti instruktorů lyžování a lyžařských škol.

„V rámci unie se aktivně věnujeme úpravě legislativních podmínek pro výkon jednotlivých povolání s ohledem na zvýšení bezpečnosti v horském terénu,“ dodává Michal Lollok, místopředseda Unie za oblast horských průvodců.

Jednou z hlavních oblastí, kde chce nově vzniklá Unie hrát klíčovou úlohu, je oblast vzdělávání v oblasti svých profesních kvalifikací.

„Jedním z hlavních cílů naší asociace je dlouhodobě zvyšování bezpečnosti na českých horách a zvyšování úrovně vzdělávacího systému pro pracovníky v horském cestovním ruchu. Vzájemnou spoluprací těchto klíčových subjektů bychom chtěli dosáhnout jednotného vzdělávacího systému pro jednotlivé, zejména odborné profese, dále pak vytvoření jasných legislativních pravidel a mechanismů zaručující bezpečný pobyt na horách jak návštěvníkům, tak i zaměstnancům v příslušných službách“, říká místopředseda Unie odpovědný za provozovatele lanové dopravy Jakub Juračka.

„Je třeba zvýšit důvěru veřejnosti v horské profese v terénu, kde může být ohroženo zdraví i životy klientů, k tomu považujeme za nezbytné definovat a harmonizovat příslušné kvalifikace a nastavit úroveň vzdělání tak, aby odpovídala zavedeným mezinárodním standardům“, komentuje snahy Unie za horské vůdce Josef Šimůnek, předseda České asociace horských vůdců.

K tomu na závěr doplňuje ředitel Horské služby ČR Patrik Jakl: „Horská služba vstoupila do tohoto projektu v souladu s vládním prohlášením. Očekávám, že dojde ke zvýšení bezpečnosti a pohybu lidí na horách a začne se více dbát i na prevenci a lidé začnou více vnímat nebezpeční hor. Obdobně jako kolegové očekávám také jednotný přístup k metodice a vzdělávání.“

V souladu se svou programovou náplní a akcent na zvyšování kvality služeb v horském cestovním ruchu, ruku v ruce s důrazem na bezpečnost horského prostředí, byla Unie přijata mezi členy Fóra cestovního ruchu, zastřešující organizace, sdružující již 15 významných profesních asociací a svazů, zastupujících 7 500 subjektů a 180 000 pracovních míst, a to s cílem spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu, efektivnější prosazování nutných změn podílením se na legislativním procesu souvisejícího s odvětvím a posilování konkurenceschop­nosti České republiky v cestovním ruchu.

Více informací na www.horska-unie.cz