Ministerstvo zdravotnictví vydalo 26. 10. 2021 kvůli námitkám soudu nové ochranné opatření, které upravuje podmínky návratu do České republiky.

Všechny osoby nad 12 let přijíždějící do České republiky mají aktuálně povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Příjezdový formulář vyplníte na plf.uzis.cz!

Očkovaní bez testů

Pro očkované tím povinnost končí bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí. Z Rakouska, Itálie, Švýcarska či Francie se tak očkovaní mohou vrátit bez nutnosti podstupovat test na covid.

Děti do 12 let bez formuláře i testů

Všeobecná výjimka z povinností po návratu ze zahraničí platí také pro děti do 12 let. Ty nemusejí vyplňovat ani formulář, ani podstupovat testy bez ohledu na zemi, ze které přijíždějí.

Neočkovaní musí na test, z rizikových zemí až po 5 dnech

Všechny neočkované osoby včetně dětí od 12 let musí kromě příjezdové formuláře na test.

V případě tzv. zelených a oranžových zemí stačí antigenní nebo PCR test provedený do 5 dnů po návratu. Prokázat se lze i certifikovaným testem provedeným v zahraničí (antigen max. 48 h, PCR 72 h).

V případě tzv. červených a tmavě červených zemí je nutné podstoupit PCR test nejdříve 5. den a nejpozději 7. den po návratu. Při cestě veřejnou dopravu přibude ještě povinnost testu před příjezdem.

Do doby obdržení výsledku testu je nařízeno se pohybovat mimo domov výhradně s respirátorem.

Nejistotou je seznam rizikových zemí, neboť se pravidelně mění - z lyžařsky nejvýznamnějších zemí jsou k 27. 10. 2021:

  • nejméně riziková Itálie (zelená)
  • středně rizikové Francie a Švýcarsko (oranžová)
  • vysoce rizikové Rakousko, Slovensko, Polsko a Bulharsko (červená)
  • velmi vysoce rizikové Slovinsko a Rumunsko (tmavě červená)

Odpadá samoizolace

Nově však odpadá podmínka, která hrozila neočkovaným dospělým i dětem zkomplikovat návrat do práce či školy ze zahraniční zimní dovolené - není již nutné nastoupit do karantény (dle původní terminologie ministerstva do tzv. samoizolace), a to ani v době čekání na výsledky testu.


Pravidla návratu do Česka, která určuje Ministerstvo zdravotnictví, bývají v o něco přehlednější podobě aktualizována na webu Ministerstva zahraničí (zpravidla však až v době jejich platnosti, nebo dokonce zpětně, výjimkou nejsou ani faktické nepřesnosti v povinnostech přijíždějících):

Pravidla návratu do ČR (dle webu MZV ČR)

Poznámka: V době vydání nového opatření ministerstva zdravotnictví (27. 10. 2021), které umožňuje při návratu z tzv. červených a tmavě červených zemí podstoupit před příjezdem antigenní test namísto PCR při cestě veřejnou dopravou nebo test nepodstupovat při cestě vlastním dopravou vůbec, web ministerstva zahraničí tuto výjimku uváděl zkresleně, a to tak, že PCR test před příjezdem lze antigenním testem nahradit pouze při cestě vlastní dopravou.