David Trávníček byl na Konferenci SLČR, která se konala v sobotu v pražském Clarion Congress Hotelu, jediným kandidátem na funkci prezidenta. Ve volbě obdržel od 71 delegátů nominovaných jednotlivými odbornými sportovními úseky a krajskými svazy lyžařů celkem 67 hlasů. Nikdo nebyl proti jeho jmenování prezidentem, čtyři delegáti se hlasování zdrželi.

„Děkuji všem delegátům za vyslovenou důvěru. Vážím si toho, mám k této pozici respekt. Zároveň také vizi, jak bych chtěl svaz vést. První a zásadní věcí je, že nechci dělat revoluci, jsem zastáncem evoluce. Můj předchůdce Lukáš Heřmanský odvedl, a stále odvádí, kus dobré práce,“ uvedl bezprostředně po volbě Trávníček. „Kandidoval jsem s pocitem, že po dvaceti letech aktivního působení ve sportu mu mám co vracet. Chci nyní využít příležitosti pomoci. Věřím, že vytvoříme skvělý tým a napříč jednotlivými úseky a kraji posuneme svaz na nejvyšší pozice ve smyslu významu, výsledků a výchovy mládeže. Těším se na to,“ dodal.

Lukáš Heřmanský působil ve funkci prezidenta Svazu lyžařů ČR tři roky. Zvolen byl v květnu 2019 a čtyřletý mandát mu měl vypršet až příští rok. V polovině března ale oznámil rozhodnutí z osobních důvodů zkrátit své čtyřleté funkční období. Na dnešní Konferenci se tak Heřmanský z funkce prezidenta rozloučil, na svazu bude však působit dál jako I. viceprezident.

„Gratuluji Davidu Trávníčkovi ke zvolení prezidentem Svazu lyžařů ČR. Ze své zkušenosti vím, že ho v čele nejstaršího lyžařského svazu na světě čeká spousta práce a úsilí. Přeji Davidovi, aby se mu jeho cíle podařilo naplnit a posunout české lyžování a snowboarding zase o něco dál. Jsem připraven mu v tomto snažení být nápomocen,“ uvedl Heřmanský. „Především ale do budoucna přeji jen to nejlepší našim sportům – lyžování a snowboardingu. A to jak na sportovní, organizační, tak i marketingové úrovni. Svou tradicí a významem si Svaz lyžařů ČR zaslouží, aby nadále patřil k předním organizacím v českém sportovním prostředí,“ dodal.

Konference SLČR zvolila také nové vedení výkonného výboru. I. viceprezidentem je již zmiňovaný Heřmanský, II. viceprezidentem předseda úseku snowboardingu Miroslav Schimmer, členem za běžecké lyžování je Aleš Vaněk a za alpské disciplíny Filip Brýdl. Dozorčí radu bude nadále z pozice předsedy vést Roman Kumpošt, jehož novými místopředsedy se stali Věra Chvátalová a Martin Štěpán.Svaz lyžařů je nedostatečně marketován

David Trávníček působí jako předseda představenstva společnosti SPORT INVEST Marketing, a.s., takže lze očekávat, že ve Svazu lyžařů uplatní své zkušenosti zejména ohledně propojení sportu a byznysu. V krátkém rozhovoru níže popisuje své základní vize.

Byl jste zvolen prezidentem Svazu lyžařů České republiky. S jakými cíli přicházíte?

Vážím si toho, že mi dali delegáti důvěru, mám k této pozici respekt. Zároveň také vizi, jak bych chtěl svaz vést. První a zásadní věcí je, že nechci dělat revoluci, jsem zastáncem evoluce. Můj předchůdce Lukáš Heřmanský odvedl, a stále odvádí, kus dobré práce. Je to slušný člověk a myslím, že je díky němu na co navazovat. I proto jsem rád, že Lukáš zůstal ve vedení a bude se nadále podílet na směrování celé organizace. Mým jasným cílem je povýšit Svaz lyžařů na ještě vyšší úroveň. Dosáhnout toho lze jedině společnou prací, protože sám nic nezmůžu.

Můžete být konkrétnější?

Rezervy stále vidím v obchodně-marketingové stránce. Klíčové bude, abychom si jasně definovali celkový produkt, a to napříč všemi úseky, který se pak dá zobchodovat. Svaz lyžařů České republiky má obrovskou historii, je nejstarším lyžařským svazem na světě, jsme jeden z největších svazů v Česku a podle mého by měl svaz být ještě efektivnější, systematičtější a jít vstříc větší partnerské a finanční stabilitě. Musí umět reagovat na změny v moderním a rychle se měnícím světě, poradit si i v nepředvídatelných situacích jako byl třeba covid a jeho první vlny. Jsem přesvědčený o tom, že Svaz lyžařů je nedostatečně marketován a zobchodován, což je úzce propojené s kvalitní medializací a PR. S tím souvisí také další klíčový bod: celkový systém výchovy mládeže a budoucích generací.

Tady máte jakou představu?

Pod Lukášem Heřmanským vznikla koncepce rozvoje lyžování a podpory mládeže, na tohle téma se hodně zaměříme a budeme se s výkonným výborem a jednotlivými úseky snažit nastavit takové podmínky, aby nám ve výchově budoucích generací neujel vlak. Rozhodně to bude jedno z témat, které bude mít prioritu.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci?

Zcela určitě to bude audit fungování sekretariátu: procesní, finanční i personální. Od toho se odrazíme dál. Chci poznat prostředí, ujistit se o silných stránkách svazu, abychom otevřeli nové příležitosti a zároveň věděli o slabších stránkách a pojmenovali si možná ohrožení. Už jsem objel některé krajské valné hromady, takže myslím, že mám docela slušnou představu, co a jak funguje, ale rád bych navštívil i další kraje a mluvil s lidmi, a to napříč všemi úseky. Rozhodně mám ambici řešit ty největší problémy, které lidi na této úrovni trápí. To nemůžeme podceňovat, protože právě tihle lidé jsou pevné základy celého svazu – tělo je tak silné a úspěšné jako jeho hlava a naopak. Důležitá je otevřená komunikace. Chci silný svaz, sportovně i ekonomicky, který bude fungovat jako celek. Chci úspěšné úseky, sebevědomé a zdravé kraje, zároveň týmovou práci a jednotu, protože jinak než společně nemůžeme uspět.

Kdo by měl být na Svazu lyžařů vaším nejbližším spolupracovníkem?

Všichni, kdo chtějí přispět k úspěchu. Samozřejmě lidé z výkonného výboru a generální sekretář svazu, který zajišťuje agendu a spolupráci mezi všemi úseky na denní bázi. Jak už jsem zmínil, jsem velmi rád, že ve vedení svazu pokračuje Lukáš Heřmanský, který by měl mít větší zaměření na sportovní část, na mně by byla víc politická a komerční část. Ale to neznamená, že nebudu řešit sportovní stránku věci. Chci mít přesah do všech částí, rozumět jim a řešit problémy, které přijdou. Moje výhoda je, že jsem člověk zvenku a měl bych vidět věci trochu jiným úhlem.

Jste manažerem velmi úspěšných sportovců jako Petr Čech, Martina Sáblíková, Ester Ledecká či Adam Ondra. Co z této práce můžete přenést na svaz?

Právě ten jiný pohled, znám věci a problémy i z druhé strany. Pracuji s úspěšnými sportovci, podílím se na pořádání globálních sportovních akcí pro profesionály, ale také na regionálních akcích pro amatérské sportovce, mládež i dospělé. Myslím, že letité zkušenosti můžu přenést i do práce a uvažování Svazu lyžařů. Primárním cílem bude vytvořit všem reprezentantům maximální podmínky k tomu, aby dosahovali nejvyšších met. Samozřejmě v kontextu možností, které Svaz lyžařů má, protože je nutné si říct, že svaz není všemocný. Z jejich úspěchů může a bude profitovat celý svaz, celé hnutí.

Jaké další plány a vize máte?

Chtěl bych ještě víc posílit pozici Svazu lyžařů České republiky na poli sportovní diplomacie, a to jak v Česku, tak mezinárodně. Chceme patřit k výkladní skříni českého sportu. Myslím, že máme slušný potenciál.Nové vedení Svazu lyžařů ČR:

Prezident

David Trávníček

Výkonný výbor

První viceprezident: Lukáš Heřmanský

Druhý viceprezident: Miroslav Schimmer

člen: Filip Brýdl

člen: Aleš Vaněk

Dozorčí rada

předseda: Roman Kumpošt

místopředseda: Věra Chvátalová

místopředseda: Martin Štěpán

Ladislav Forejtek (za AD)

Aleš Razým (za BD)

Roman Dalecký (za AL)

Michal Dvořák (za SB)

Radek Cikl (za SK)

Jakub Janda (za SL)

Václav Srb (za TL)

Petr Meloun (za ZL)

Revizní komise

předseda: Lukáš Trojan

Roman Peštuka

Pavel Lipanský

Josef Kalenský

Jiří Matoušek