Článek vyšel v časopise SNOW 139 market (říjen 2022)

Technologie Full Heel Release (FHR) je úplnou novinkou, kterou na trh uvádí stálice vývoje lyžařských vázání, značka Head (Tyrolia). Mechanismus patního automatu umožňuje otočení až o 180°, čímž zlepšuje bezpečnostní funkci právě při specifickém pádu do strany a dozadu – backward twistu. FHR je použito ve vázání Protector, které bylo testováno s účelem zjistit, zda tato technologie sníží množství hospitalizací lyžařů s úrazem kolene. To se potvrdilo a s o to větším očekáváním je letos uvedena na trh.

Mechanismus pádu „backward twist“ – lyže pokračuje, lyžař padá dozadu, čímž dochází ke kritickému krutu v kolenním kloubu

Mechanismus pádu „backward twist“ – lyže pokračuje, lyžař padá dozadu,
čímž dochází ke kritickému krutu v kolenním kloubu

Pád pádů – nejčastější mechanismus úrazu kolene

Zkřížené vazy jsou nejčastějšími původci zranění kolene lyžařů při současném stylu lyžování, tvoří třetinu lyžařských úrazů. Při jízdě po hranách na vykrojených lyžích totiž pokračuje lyže po hraně dál, i když si lyžař stoupne na paty a má tendenci spadnout. Tak dochází k rotaci kolene a poškození zkříženého vazu. Proto se tento pád označuje jako backward (lyžař jde do záklonu a padá dozadu) twist (lyže pokračuje ve směru jízdy a stáčí tak vnitřní nohu, na které je váha, až v koleni povolí zkřížený vaz). Ze všech pádů s úrazem se právě tento podílí asi ze 70 %.

Při tomto druhu pádu běžná bezpečnostní vázání selhávají – do poslední chvíle totiž síla působí na lyži jako při lyžování, jen je více zatížená pata, na kterou se pak přenáší působení síly z boku – ta je nedostatečná pro aktivaci vertikální bezpečnostní funkce paty vázání, ale dostatečná pro vznik zranění kolene. Vázání Protector má schopnost vypnout do strany patu vázání i při plném zatížení.

Evidence based vázání

Vázání Head Protector je vyvinuto v reakci na vědecké studie a jeho funkce je také ověřena – tzv. evidence based. Není založené na ad hoc domněnkách, ale vychází z faktických dat o nejčastějších důvodech hospitalizace zraněných lyžařů, a jeho výsledky tyto statistiky prokazatelně pozitivně ovlivňují. Technicky funguje tak, že patní díl při jakémkoliv horizontálním i laterálním výkyvu za hranicí elasticity vázání (v našem případě výkyvu patního dílu v rozsahu do 7 mm) uvolní botu otočením o 30° do boku. Má tak potenciál předejít více než 50 % zranění zkřížených vazů.

FHR mechanismus byl implementován do již existujících vázání, nový aspekt bezpečnostní funkce Protector tak získaly i vázání PR 13 a PR 11 a také freeridový Attack 13.