Foto

Saas-Fee je jedním z nablýskaných lyžařských drahokamů Švýcarska, ozdobených řadou „nej“, ačkoliv jeho lyžařské území je z hlediska plochy překvapivě skromné, byť vertikálně mimořádně mohutné. Ve vyšších ledovcových partiích jsou svahy celkově mírnější, níže ke středisku pak poměrně strmé. Ačkoliv Saas-Fee nemá z čistě užitkového lyžařského pohledu v alpské konkurenci velkou šanci, místo jako takové je díky sevření mohutnými horami a ledovci opravdu kouzelné.

Saas-Fee - sjezdovky

20%60%20%
100 celkem sjezdovek (km)
70 zasněžování (km)
5 ski-route (km)

Saas-Fee - lanovky a vleky

pojízdný koberec
2
vlek
12
sedačka
1
sedačka krytá
1
kabinka
4
funitel a 3-S
2
visutá kabina
2
zubačka / metro
1
26000 os./h Přepravní kapacita

Nadmořská výška

1800-3573 m n.m.1773 m

Mapa sjezdovek

Saas-Fee - mapa sjezdovek
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Saas-Fee - lyžování

Saas-Fee je přitažlivé monumentální horskou krajinou, ohromným převýšením sjezdovek, absencí autoprovozu, i třeba svým zvukomalebným jménem. Na druhou stranu patří mezi nejdražší švýcarská střediska, a smířit se je nutné i s jistým lyžařským „nepohodlím“. Je to tedy vlastně jednoduché: ačkoliv Saas-Fee nemá z čistě užitkového lyžařského pohledu v alpské konkurenci velkou šanci, můžete se zamilovat do místa jako takového. A lyžaři, kteří rádi objevují, určitě ocení i dvě méně nápadná střediska v témže údolí – Saas-Grund a Saas-Almagell.

Saas-Fee je horská vesnička na dně vysokohorského amfiteátru, jemuž na mimořádné působivosti dodává kromě nadmořské výšky vrcholů i mohutnost ledovcových splazů s četnými séraky. Je to jeden velký horský kotel obklopený nejvyššími švýcarskými čtyřtisícovkami, jímž stékají ledovcové jazyky. Nad vesničkou se rozpíná vertikálně mimořádně mohutný, třípatrový lyžařský areál se dvěma hlavními větvemi tratí – úplně nahoře je poměrně svižný ledovec (Mittelallalin), pod ním o něco mírnější střední patro (Felskinn, Längfluh) a nakonec strmější nejnižší patro. Cvičná hřiště a mírné louky se nacházejí na plochém dně horského kotle přímo na okraji Saas-Fee.

Díky mohutnému zalednění má Saas-Fee dvě lyžařská specifika. V první řadě je to jedno ze sněhově nejjistějších středisek v Evropě – na „věčném sněhu“ leží bezmála polovina rozlohy sjezdovek. Nedostatek pevných skalních bodů pak ovlivnil typ lanovek – buď visuté kabiny, které překlenou bez podpěry prakticky jakékoliv vzdálenosti, anebo vleky ukotvené přímo do ledovce. Pohodlnou 6sedačku má jen centrální svah s pohodovými tratěmi mezi Felskinnem a mezistanicí Morenia. Velké převýšení a občas dlouhé přestupy, třeba ve skalních tunelech na mezistanici Felskinn, znamenají i časově náročný výjezd – ze Saas-Fee až na Mittelallalin trvá zhruba tři čtvrtě hodiny.

Hlavní lyžařské centrum se rozkládá okolo skalního výčnělku Felskinn (3 000 m), který je zpřístupněn dlouhou kabinkovou lanovkou Alpin Express z okraje Saas-Fee nebo visutou kabinou, která má nástupní stanice nad Saas-Fee, díky čemuž se lze při opakovaném sjezdu vyhnout plochému dojezdu do střediska. Výstup ze stanice Felskinn na sjezdovky vede dlouhým skalním tunelem.
Velmi prostorné a přehledné, pohodově laděné červené ranveje stékají podél moderní kryté 6sedačky, která je pohodlnou páteří areálu mezi mezistanicí Morenia a Felskinnem. Níže až do Saas-Fee spadá strmější červená sjezdovka se strmějšími úseky i traverzy, která nakonec mírně dojíždí k vesnici.

Nejvyšší ledovcové patro kolem Mittelallalin (3 500 m) je zpřístupněné podzemní lanovkou (metrem) z Felskinnu. Široké, lehce sportovní červené tratě obsluhují kotvy s celkovým převýšením téměř 500 m. Z ledovce do hlavní lokality pod Felskinnem klesají dvě široké a až na jeden krátký hang mírné dálnice. Turistickou atrakcí Mittelallalinu je otáčivá restaurace s mezinárodní kuchyní, kde si můžete užívat luxus „otáčejícího“ se panoramatu Allalinu, Domu i vzdáleného Jungfrau během oběda. Místa u okna je vhodné rezervovat předem.

Alternativou k Felskinnu jsou svahy kolem vrcholku Längfluh (2 870 m). Ze Saas-Fee sem stoupá moderní 10místná kabinka – v mezistanici umožňuje přestup na visutou kabinu na Felskinn. Z konečné stanice Spielboden (2 450 m) navazuje visutá kabina na Längfluh, úchvatnou vyhlídku na moře ledovcových séraků. Široká, proměnlivá a příjemně červená sjezdovka je obsloužená 4sedačkou. Níže do údolí pak pokračuje strmá, zprvu černě značená zatáčející trať se strmějšími úseky a občasným traverzem. Zeshora z Mittelallalinu sem vede velmi plochá modrá ledovcová dálnice podél dlouhé kotvy.

Trochu opomíjený je vrcholek Plattjen (2 567 m), vyrůstající stranou hlavního areálu. Vyjíždí sem moderní 8místná kabinka a můžete se tu nabažit dlouhou, sportovní, proměnlivou a málo frekventovanou dálnicí s převýšením 700 m. Nechybí ani neupravovaná ski-route v řídkém lese.

Z protilehlého vrcholku Hannig (2 350 m), zpřístupněného kabinkou, se spouští sáňkařská dráha.

Saas-Fee je mimořádně působivým místem, ale není ideálním střediskem pro dnešního zpohodlnělého lyžaře, který je zde nucen zanechat auto na odstavném parkovišti nebo pochodovat s lyžemi na ramenou po středisku nebo v dlouhých mezistanicích. V dlouhodobém plánu je proto nový úsek lanovky, který by spojil záchytné parkoviště s nástupními stanicemi hlavních lanovek. Existuje i projekt rozšíření ledovcového areálu výstavbou vleku a sjezdovky až do výše 3 880 m n. m., odkud by se otevřel i velmi atraktivní výhled na Matterhorn.

Vynikající sněhová jistota Saas-Fee je dána nadmořskou výškou i stínem čtyřtisícovek, které vesničku doslova obklopují. Ve vrcholu zimy je tak velmi stinnou lokalitou, narozdíl třeba od protilehlého Saas-Grundu, kde platí regionální skipas a jezdí tam skibus.

Turistickou atrakcí je kromě otáčivě restaurace Mittelallalin i tamější ledovcová jeskyně s ledovými sochami a výjevy z historie horské vesničky.

Saas-Fee je jedním ze švýcarských středisek s velkým počtem „nej“ – nejvýše položené metro, nejvýše položená otáčivá restaurace nebo nejvyšší hora ležící zcela na švýcarském území (Dom). Za „nejšílenější“ by se zase dal považovat zimní sjezd z ledovce až do Saas-Fee na horském kole po sjezdovkách.

Saas-Fee dnes tvoří poměrně moderní hotely se sedlovou střechou, které musí respektovat charakter a velikost někdejší zástavby – letovisko tak působí stejnorodě a díky úzkým ulicím, nepotřebujícím vstřebávat běžnou dopravu, i útulně. Pěšky jej přejdete za 10 až 15 minut. Je velmi oblíbeným střediskem pro návštěvníky z Anglie, kteří zimní turismus ve Švýcarsku založili.

Zdejší pionýr turismu Johann Josef Imseng přiváděl do Saas-Fee první hosty už v polovině 19. století a první hotel byl postaven v r. 1881. Někteří obyvatelé ale v turismu budoucnost neviděli a Imseng byl za záhadných okolností nalezen mrtev v jezeře Mattmarksee. Dnes má památník na hlavním náměstí. O tom, že jsou horalé ze Saas-Fee nedůvěřiví k vymoženostem pokroku, svědčí i fakt, že při stavbě silnice v 50. letech 20. století rozhodli, že Saas-Fee zůstane bez automobilového provozu. Středisko je tak jednou z 15 švýcarských rarit, obcí bez motorových zplodin. Švýcarsko je ostrov konzervativních hodnot, a mnoho míst si proto dlouho uchovává svůj někdejší genius loci. V Saas-Fee se zachovaly staré dřevěné „spižírny“ na kůlech (Stadel) a svou dobu připomínají i hotely budované v 70. a 80. letech – mnohé mají svá nejlepší léta za sebou, zato jsou ušetřeny pomíjivé kýčovitosti. Saas-Fee je jedním z ideálních míst pro toho, kdo rád uniká z alpského lunaparku do „jiných časů“.

Do Saas-Fee se šplhá horská silnice z Vispu strmě, v serpentinách a mnoha zúženými místy. Při vjezdu do vesnice stojí velký parkovací dům s parkováním jak v krytých, tak otevřených prostorech (za poplatek). Hosté hotelů mají odvoz zavazadel zdarma.

Saas-Fee - SNOW rating

SAFE-SKI RATIO

260

Terén

sjezdovky:
velikost areálu:

Komfort

lanovky a vleky:
kompaktnost:
ski-in/ski-out:

Klima

sněhová jistota:
chráněné terény:

Atmosféra

genius loci:

Doprava

příjezd:

Pobyt

Optimální doba pobytu: 1 - 3 dní
Vysvětlivky k ratingu SNOW

PLUS A MINUS

Plus:

  • vertikálně mohutný areál v unikátním panoramatickém ledovcovém amfiteátru
  • výjimečná sněhová jistota díky ledovci i nadmořské výšce
  • klidná vesnička se zákazem vjezdu aut

Minus:

  • menší rozloha areálu jen se dvěma hlavními proudy tratí
  • málo off-piste terénů kvůli ledovcovému nebezpečí
  • převažují kabinové lanovky nebo vleky, výjimečné nejsou ani dlouhé přestupy
  • vysokohorský areál je náchylný na nepřízeň počasí, která ho může zcela uzavřít

Odkazy

SNOW tipy

Výška sněhu 0 cm
Otevřené lanovky a vleky 0 z 10
Otevřené sjezdovky 0 z 28 km