Obsah předplatného: Obsahem předplatného jsou vydání časopisu uvedená v položkách objednávky. Vydavatel se zavazuje na území České nebo Slovenské republiky na vlastní náklady zaslat předplatiteli předplacená vydání časopisu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po datu jejich expedice uvedené v harmonogramu, u již vydaných vydání pak po obdržení platby (nejsou-li aktuálně skladem, budou doposlána se zpožděním).


Úhrada předplatného: Na základě objednávky bude vystavena zálohová faktura. Zálohová faktura se v okamžiku přijetí platby dodavatelem plnění stává daňovým dokladem, na základě kterého je možné uplatnit nárok na odpočet DPH. Upozorňujeme, že je nutné se řídit datem připsání na účet vydavatele, které závisí v případě bankovního převodu na platebních podmínkách banky plátce a je vždy pozdější než datum odepsání z účtu (zpravidla o 1 až 3 dny).


Bonus k předplatnému: Předplatitel získá po úhradě zálohové faktury bonusové body (SNOWbony) k nákupu v e-shopu SNOW podle aktuální nabídky.


Ukončení předplatného: Objednávka je po dodání všech objednaných vydání automaticky obnovena (předplatitel obdrží zálohovou fakturu na další období), v případě jejího nezaplacení však bez sankce zaniká. Předplatitel může objednávku předčasně zrušit a požádat o vrácení poměrné částky za nevyčerpané předplatné. Vrácení nevyčerpaného předplatného není možné, pokud předplatitel zčásti nebo zcela využil bonusové body k nákupu v e-shopu SNOW. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu SNOW