1. Vydavatel: Vydavatelem časopisů SNOW, NORDIC a SWISSmag je SLIM media s.r.o., IČ 27175511, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, predplatne@snow.cz, tel. 775 697 669 (dále jen prodávající).
  2. Cena: Cena předplatného zahrnuje uvedený počet vydání časopisu a náklady spojené s jejich dodáním časopisů. Dodací podmínky platí pro území České republiky a Slovenské republiky, v případě jiné země bude kupující po přijetí objednávky prodávajícím kontaktován ohledně kalkulace poštovného.
  3. Objednávka: Kupující se zavazuje k úhradě předplatného a potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami prostřednictvím tlačítka "Objednat" v objednávkovém formuláři. Přijetí objednávky je potvrzeno zobrazením ve výpisu objednávek v uživatelském účtu kupujícího nebo e-mailovou zprávou o obdržení objednávky.
  4. Dodání časopisů: Jednotlivá vydání časopisu jsou odesílána dle harmonogramu. Vydavatel se zavazuje na vlastní náklady zaslat kupujícímu předplacená vydání časopisu, a to nejpozději do 3 dnů po termínu vydání uvedeném v harmonogramu, u již vydaných vydání pak po obdržení platby (nejsou-li aktuálně skladem, budou doposlána se zpožděním). Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu termínů vydání.
  5. Bonusové body: Kupující získá po úhradě objednávky bonusové body (SNOWbony), které lze využít k nákupu v e-shopu SNOW podle aktuální nabídky.
  6. Ukončení předplatného a nabídka jeho obnovení: Objednávka je po dodání všech předplacených vydání nezávazně obnovena (kupující obdrží zálohovou fakturu na další období), v případě jejího nezaplacení však bez sankce zaniká.
  7. Odstoupení od smlouvy: Kupující má právo odstoupit od smlouvy o předplatném. V takovém případě kupující zašle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy, uvede číslo objednávky (faktury) a číslo účtu pro vrácení peněz. Kupující může využít pro oznámení formulář na www.snow.cz/pomoc. Částka, snížená o již dodaná vydání časopisu a hodnotu zboží získaného za bonusové body, bude kupujícímu vrácena do 14 dnů.
  8. Reklamace: V případě dodání poškozeného časopisu nebo nedoručení časopisu do 5 dnů od termínu vydání uvedeného v harmonogramu kupující toto oznámí vydavateli, který mu na své náklady zašle náhradní výtisk časopisu. Kupující může využít pro oznámení formulář na www.snow.cz/pomoc. Maximální lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů.
  9. Mimosoudní řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Poslední aktualizace: 16. 6. 2023

Při nákupu zboží v e-shopu SNOW platí Všeobecné obchodní podmínky e-shopu SNOW.