Nejprve si odpovězte na otázku koho a kde budete chtít učit. Pokud chcete vyučovat na kurzech pořádaných základními a středními školami, měla by licence, kterou obdržíte po úspěšném absolvování kurzu obsahovat slovo „školního“, tedy Instruktor školního lyžování nebo Instruktor školního snowboardingu.
Naše rady se budou týkat spíše sféry komerčních lyžařských škol.

Kurzy a názvosloví

Pozor na názvy kurzů, které vás mohou často splést. Kurz Instruktor lyžování není totéž, co kurz Instruktor lyžování APLŠ C. Stejně tak Cvičitel lyžování není totožný kurz jako Instruktor lyžování APUL B. Písmena C, B, A za názvem kurzu označují jeho umístění ve vzdělávací hierarchii a takovéto označení užívají pouze dvě organizace – Asociace profesionálních lyžařských škol (APLŠ) a Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL).

Délka kurzu

Porovnejte si délky kurzů u jednotlivých školících zařízení. Kurz v délce 5 dnů, včetně nájezdu odpoledne, zahrnuje pouze tři dny praktické výuky. V případě, že chcete pokračovat dále ve vzdělávání (s návazností na zahraničí a ISIA), je první stupeň, tedy kurz Instruktor lyžování / snowboardingu C v rozsahu 90 hodin (9 dnů). Vybírejte proto kurzy s odpovídající hodinovou dotací!

Návaznost vzdělání (v ČR a zahraničí)

Chcete-li si dále zvyšovat lyžařskou nebo snowboardovu kvalifikaci, vyžádejte si od školícího zařízení přesnou strukturu jejich vzdělávacího systému, s návazností na ISIA (Mezinárodní asociace učitelů lyžování). Tato návaznost je důležitá v případě, že byste se někdy v budoucnu rozhodli zkusit štěstí v některé ze zahraničních lyžařských škol.

Vrácení kurzovného celosezónním instruktorům

Některé lyžařské školy nabízejí vrácení kurzovného celosezónním instruktorům. Zjistěte si však nejdříve, kolik celosezónních instruktorů taková škola má a zda se do tohoto počtu určitě vejdete.

Komerční lyžařské školy v ČR

Více než dvě třetiny trhu s komerční výukou lyžování a snowboardingu realizují lyžařské a snowboardové školy sjednocené v Asociaci profesionálních lyžařských škol (APLŠ) a Asociaci profesionálních učitelů lyžování (APUL), zástupcem ČR v ISIA (Mezinárodní asociaci učitelů lyžování). Doporučujeme proto vzdělání pořádané těmito organizacemi. Vaše vzdělání tak budou respektovat všechny významné lyžařské školy v ČR!

A nakonec ještě jedna důležitá rada. Některé školící zařízení se řídí heslem „papír snese všechno“ a účastníky vzdělávacích kurzů lákají na nejrůznější marketingové triky. Kvalita marketingu tak někdy předčí kvalitu poskytovaného vzdělání, a o to by vám mělo jít především. Než se tedy na kurz přihlásíte, udělejte si jednoduchý průzkum mezi více lyžařskými školami, zda vás po absolvování vámi vybraného kurzu zaměstnají bez jakéhokoli dalšího přeškolování nebo doškolování.


Termínová listina kurzů Asociace profesionálních lyžařských škol 2010/2011 (s návazností na vzdělání APUL a ISIA)

Instruktor lyžování D

7.12. – 12.12.2010 - Bílá, Harrachov, Ramzová

Instruktor snowboardingu D

7.12. – 12.12.2010 - Bílá, Harrachov, Ramzová

Instruktor lyžování C

3.12. – 12.12.2010 - Bílá, Harrachov

18.3. – 27.3.2011 - Špindlerův Mlýn

Instruktor snowboardingu C

3.12. – 12.12.2010 - Bílá, Harrachov

18.3. – 27.3.2011 - Špindlerův Mlýn

Pozor! Na kurzech pořádaných APLŠ obdržíte funkční tričko značky Sensor, které se vám, jako budoucímu instruktorovi bude jistě hodit!Informace o kurzech:
Asociace profesionálních lyžařských škol
Dolní Hejčínská 36
779 00 Olomouc
Tel.: 608 817 417
www.sunski.cz