Původní článek, který vyšel v časopise SNOW 65, si můžete přečíst zde!


Sjezd – super-G :

Grafy dynamiky výkonnosti v rychlostních disciplinách u Záhrobské a Zuzulové neukazují ani náznakem, že šlo o budování výkonnosti v těchto disciplinách. Pro zdůvodnění tohoto nedostatku použiji výrok trenéra – otce Záhrobského. Na otázku: Jezdíte všechny discipliny? „Ne, netříštíme zbytečně síly! Věnujeme se slalomu a obřímu slalomu, super-G jen tak někdy jako doplněk. Sjezdy vypouštíme úplně. Nemáme k nim podmínky, finance, tím pádem ani odpovídající trénink a „pocit tratě“. Zřejmě měl na mysli „pocit rychlosti“. Tolik jeho odpověď pro svazový časopis Lyžařství číslo 12/1993. Budování „pocitu rychlosti“ je pro závodníka nesmírně důležité i pro technické disciplíny. Jde o odbourávání tzv. „rychlostní bariéry“, fixace obraných projevů jak pohybových, tak i psychických. Ty jsou v každém jedinci „zakódovány na určitou hranici. Tento problém se měl řešit v raném věku přípravy. Sjezd a super-G jsou disciplíny, které vyžadují v tréninku i v závodě početný realizační tým. „Rodičovský“ realizační tým nemá možnost realizovat rychlostní trénink. Proto je z grafů čitelné, že šlo o „nahodilé“ starty především ve spojitosti se superkombinací. Konkurence v této disciplině je na takové výkonnostní úrovni, že nelze spoléhat jen na slalom. U Záhrobské je zřetelná větší četnost startů než u Zuzulové. Na svém kontě má úspěšná umístění 4., 5. a 7. místo na mistrovství světa. Pro případný start na MS 2013 a na ZOH v Soči bude nutné absolvovat několik startů alespoň v super-G, a proto super-G trénovat. Zuzulová poslední tři sezóny už v rychlostních disciplínách nestartovala.

Šárka Záhrobská

Veronika ZezulováRieschová a Schildová mají od zařazení do reprezentačních týmů za sebou přípravu v rychlostních disciplínách. Prvně jmenovaná je jediná ze sledované čtveřice, která je od počátku své závodní kariéry „allround“ jezdkyní. Po slalomu je sjezd její nejlepší disciplínou. Sedm prvenství 3 x druhé a 6 x třetí místo má na svém kontě ze Světových pohárů. Po zranění v sezóně 2005/06 má křivka z MS a ZOH vzestupnou tendenci. Bronzová medaile na letošním světovém mistrovství je toho dokladem. Schildová byla nejprve zařazena do „A“ kádru pro rychlostní disciplíny. Teprve po zranění byla přeřazena mezi slalomářky. Poslední dvě sezóny ve sjezdu již nestartovala.

Maria Riesch

Marlies Schild

Z technických důvodů bude graf dodán později. Díky za pochopení.


Obří slalom:

Disciplína, která svými parametry (délka tratě, dvoukolový závod) a nároky (v oblasti techniky, rychlosti, odstředivé síly v oblouku a fyzické zátěže), vyžaduje od závodnic dokonalou trénovanost. Je to nejnáročnější alpská disciplína. Energetickým výdejem jí lze přirovnat v lehkoatletickém pojetí k opakovanému závodnímu běhu na 800 metrů. Z této stručné charakteristiky požadavků na dokonalé zvládnutí obřího slalomu se jeví dynamika výkonnosti ve srovnání s předchozími disciplínami u všech čtyřech sledovaných závodnic v nejméně příznivém světle. Žádná nemá z MS a ZOH medailové umístění.

U Rieschové ve SP můžeme zaznamenat dvě druhá a jedno třetí místo až v posledních dvou sezónách. Graf výkonnosti podle jednotlivých umístění je značně nevyvážený. Sportovní forma není stabilizována. Křivka výkonnosti z mistrovství světa a ZOH neprobíhá přímočaře, ale ve skocích. Důvody je možné hledat především v narušeném tréninkovém procesu způsobeném zraněním.

Maria RieschPrůběh výkonnosti ve spojitosti se sportovní formou u **Schildové ** je obdobný. Jedno prvenství, dvě třetí místa a zbývající výsledky ve SP před zraněním ukazují spíše na stagnaci. Náznak na zlepšení signalizovala minulá sezóna 8. místem na mistrovství v Ga-Pa a pěti starty ve Světovém poháru.

Marlies SchildVýkonnostní růst Záhrobské a Zuzulové ovlivňuje jiný problém. Pro ně je ve SP první zatěžkávací zkouškou dosažení postupu (30. místo) do druhého kola. V grafech převládá označení DNQ 1, což značí nepostoupení. U Šárky z 58 startů je to 21x. Při 44 startech Veronika nepostoupila 19x. Vše pramení z doby juniorského věku, kdy nebyla správně a dostatečně vybudovaná technika oblouku. Přes tyto nedostatky je 10. a 12. místo Záhrobské na MS 2005 a 2007 určitým náznakem. Ještě v sezóně 2007/08 se dokázala kvalifikovat ve všech startech do druhého kola. K poklesu výkonnosti dochází v následujícím roce jak na MS, tak ve SP. Uplynulou sezónu nepřekročila postupový „práh“ v žádném závodě. Tento neúspěch lze částečně přičíst na vrub nepříznivému losu. Pro lepší losovací skupinu scházely FIS body nebo slalomové body ve Světovém poháru. Graf výkonnosti Zuzulové jednoznačně ukazuje na zcela nekoncepční přístup k závodům v obřím slalomu. Z celkového počtu 44 startů ve SP, MS a ZOH bylo 36 neúspěšných. Počáteční neúspěchy jí natolik odradily, že v následujících sezónách startovala sporadicky. Až v ročníku 2006/07 včetně MS byl učiněn pokus s 50% úspěšností s postupem do II. kola. Výkonnostní křivka na MS a ZOH probíhá skokově. Patnácté místo na MS 2011 je její dosavadní vrchol. Otázkou je, jaký objem tréninku byl obřímu slalomu věnován.

Šárka Záhrobská

Veronika Zezulová