„Podpisem smlouvy o prodeji akcií a dohody o převzetí vstupuje Elan do závěrečné fáze procesu prodeje, která by měla být velmi brzy uzavřena. Po dlouhotrvajícím průběhu prodeje věříme, že podepsání těchto smluv umožní stabilizovat situaci Elanu a zajistit společnosti pevné základy pro úspěšný rozvoj a prosperitu,“ řekla Andreja Košir, předsedkyně správní rady Elanu. Výroba ve všech divizích v současné době probíhá podle plánu a společnost pracuje na pokrytí objednávek svých zákazníků.


„Jsme přesvědčeni, že Elan má do budoucna velký potenciál s mnoha příležitostmi k dalšímu růstu, které představují vynikající předpoklady pro nové vlastníky k tomu, aby mohli dále rozvíjet toto mnohostranné podnikání. Díky nedávnému posílení klíčových podniků Elanu, zvýšení podílu na trhu a také díky četným inovacím a oceněním za design, například Plus X Award za nejinovativnější značku sportovního vybavení v roce 2015, můžeme s určitostí prohlásit, že firma má velký potenciál," řekl Leon Korošec, místopředseda správní rady.


Vedení Elanu očekává, že tento vývoj přinese společnosti novou éru stability a prosperity a umožní jí pokračovat v jejích plánech rozvoje a posílit tak pozici firmy na trhu.
ELAN - profil společnosti

Firma Elan, která je nejznámějším slovinským výrobcem sportovního vybavení, byla několik let nabídnuta k privatizaci, ale všechny pokusy o prodej dopadly neúspěšně. Nyní se majiteli stávají dva soukromí vlastníci, od kterých Elan očekává, že společnosti zajistí stabilní budoucnost a rozvoj.

Elan tvoří čtyři divize – zimní sporty, větrná energie, námořní divize, sportovní zařízení - posledně jmenovaná se zaměřuje na vybavování sportovních hal.

Nejznámější činností firmy je však výroba lyží. V roce 2012 měla značka Elan podíl na celosvětovém trhu s lyžemi 8,5%, v roce 2011 tento podíl činil 8,8%. Klíčovými trhy jsou pro firmu východoevropské země, Německo, Kanada a Japonsko.

Lyže, ať už vlastní nebo vyráběné pro jiné značky, činily v roce 2012 necelou polovinu obratu. Námořní divize přispívala k celkovému obratu firmy 13 procenty.

Elan je považován za jednu z nejinovativnějších značek lyžařského vybavení na světě; poprvé uvedl na trh carvingové lyže s parabolickým vykrojením, které firma sama vyvinula v roce 1988. V roce 2009 společnost rozšířila své působení do oblasti větrné energie. Díky svému know-how v oblasti kompozit Elan vyrábí součástky do větrných turbín pro svého německého partnera Siemens Wind Power.

Přestože divize větrné energie v současné době tvoří jen malou část celkových tržeb, je vnímána jako potenciál pro další růst firmy také s ohledem na klesající podíl divize zimních sportů. Elan byl privatizován na začátku 90. let 20. století a téměř deset let bojoval o svou existenci pod vlastnictvím chorvatské banky Privredna Banka Zagreb (PBZ).

V roce 2000 se banka rozhodla neziskové firmy zbavit a následně ji koupilo slovinské exportní sdružení (Slovenian Export Corporation) s cílem zachránit 750 pracovních míst ve Slovinsku.

Firma se v dalším desetiletí stále snažila udržet na trhu a provázela ji řada manažerských a vlastnických změn (ačkoli zůstala pevně pod kontrolou státu), které však nepřinesly žádné zásadní zlepšení.

V roce 2008 stát do firmy investoval 10 milionů eur, avšak tato „kapitálová injekce“ byla prohlášená Evropskou komisí za nelegální.

Elan měl tuto sumu vrátit do června 2013, ale tento termín nebyl dodržen. Slovinsko pak dostalo pro splátku možnost odkladu, dokud firma nebude privatizována.

Kvůli nejisté finanční pozici společnosti a značným finančním závazkům se předpokládalo, že nejlepší řešení, ve které mohla vláda doufat, bylo získat z firmy dostatek peněz na to, aby desetimilionovou částku splatila. V průběhu let bylo učiněno několik vlažných pokusů o prodej společnosti, ale nabídky od konkurenčních sportovních firem byly zamítnuty kvůli obavám ze ztráty pracovních míst ve Slovinsku.

Poslední neúspěšný privatizační pokus proběhl v dubnu roku 2012, kdy fond Argus Capital se sídlem v Londýně stáhl svou nabídku ve výši jednoho milionu eur s patnáctimilionovou rekapitalizací.

Společnost Elan, která má hlavní sídlo v městečku Begunje na Gorenjskem na severozápadě Slovinska, vydala v červnu 2013 novou výzvu pro nabídky k privatizaci. Nebyly zveřejněny žádné informace, ale podle neoficiálních zpráv probíhala jednání se dvěma uchazeči.

Na začátku roku 2015 byli uváděni jako nejvážnější zájemci o koupi Elanu český výrobce sportovního vybavení Sporten a americký podnikatel slovinského původu Robert Antunovič.

Nakonec však prodala společnost Bank Asset Management Company (BAMC) na jaře 2015 pohledávky ve výši 14,3 milionů eur organizaci Merrill Lynch International Limited, která je divizí správy majetku Bank of America.

30. července 2015 získala Merrill Lynch v Elanu 5% podíl, zatímco společnost Wiltan Enterprises, která sídlí na Kypru a jejímž vlastníkem je ruský fond rizikového kapitálu VR Capital, získala 95% podíl. Více než 49% firmy Elan prodávala slovinská společnost Slovenian Sovereign Holding (SSH).