Na malém lyžaři na pidilyžích je totiž cosi neskonale roztomilého a ten hřejivý pocit, že jste hrdým rodičem budoucího Svindala... Ale nostalgii stranou. Existuje vůbec nějaký důvod, proč s lyžováním dítěte spěchat a jaké jsou naopak důvody proti? Dá se jednoznačně odpovědět na otázku, kdy můžeme s dětmi začít lyžovat?

Většina zdrojů uvádí za vhodný začátek lyžování věk mezi 3 až 4 roky. Některé lyžařské školy si kladou pouze jednu, úsměvnou podmínku: „bez plenek“. Dále se při bližším průzkumu dozvíme, že předpokladem je komunikace, dobrá koordinace, adekvátní stupeň fyzického a psychického vývoje. Co vlastně dokáže tříleté, čtyřleté dítě, jak je na tom fyzicky a psychicky?

Kolem třetího roku věku dítě přechází ze stádia batolete do stádia předškolního věku (3–6 let). Má za sebou období prvního vzdoru, rychle se mu zvětšuje slovní zásoba, projevuje zvýšený zájem o pohádky, příběhy. Nově se dítě začíná zapojovat do sociálních vztahů. Typickou hlavní činností dítěte je hra. Myšlení dítěte začíná být názorové a závislé na názorném materiálu. Pro tento věk je charakteristický také rozvoj složitějších emocí jako třeba žárlivost. Pozornost dětí bývá nestálá a trvá maximálně kolem 5 minut.

Pohybově se dětem začíná zlepšovat motorika a koordinace pohybů. Dochází k rozvoji základních pohybových funkcí, pohybová koordinace se z velkých svalových skupin postupně přenáší na menší svalové partie. V předškolním věku jsou mezi dětmi výrazné rozdíly v pohybové zdatnosti. Zatím nejsou patrné rozdíly v pohybových projevech mezi chlapci a děvčaty. Pro toto věkové období je typické, že děti mají nadbytek energie a radost z pohybu.

Přeloženo do praktické řeči – dítě na počátku předškolního období má problémy pohybovat se v lyžařských botách, manipulovat s lyžemi, nazout si je. Na lyžích se udrží velmi obstojně – chce-li a má-li motivaci. Neudrží dlouho pozornost a je třeba jej neustále bavit a měnit podněty. Vysvětlovat nemá moc smysl, dítě se učí z názorné ukázky. No a je jedno, zda máte kluka, nebo holčičku. Šanci stát se malým super lyžařem mají oba.

Dalším důležitým aspektem v rozhodování, kdy začít s dítětem lyžovat, je otázka vybavení. Nejmenší lyžařské boty jsou o velikosti 14 cm, tedy cca 22 EU. Dětské lyže seženete v nejkratší délce cca 70 cm. Používání neadekvátního vybavení, tedy příliš velkých lyžáků a dlouhých lyží je nejen nežádoucí, ale může být i nebezpečné. Velká odpověď na velkou otázku „kdy?“ se pod tíhou informací mění na „za jakých podmínek?“. Na základě dostupných informací a svých dlouholetých zkušeností s výukou lyžování dětí si troufám vytvořit jakýsi univerzální návod jak, tedy za jakých podmínek začít s výukou lyžování dítěte.

Každé dítě je jiné, každá rodina má jiné tempo, styl. Správný odhad a instinkt budou nakonec tím nejdůležitějším vkladem při rozhodování, kdy s lyžováním dítěte začít. Každopádně, dodržíme-li výše zmíněné podmínky, bude lyžování pro dítě přínosem. Objeví novou platformu pro hry a zábavu. Rozšíří si pohybové schopnosti, dovednosti a přidá se k další společné rodinné aktivitě.Motivace – ne dítěte, ale rodiče. Motivací rodiče by měla být zábava, případně obohacení pohybových schopností jeho dítěte. Rozhodně ne touha po exkluzivitě či příliš brzy načasovaný začátek kariéry budoucího závodníka.

Vybavení a možnosti rodiny – nemá smysl začínat s lyžováním bez odpovídajícího vybavení nebo tehdy, neplánujeme-li pokračovat a zařadit lyžování mezi pravidelné aktivity, kterých se účastní celá rodina.

Terén, počasí, lyžařská škola – nenáročný terén a hezké počasí jsou další podmínkou. Netroufneme-li si na výuku dítka sami, ideálně předáme do rukou profesionálního instruktora v dobře vybavené lyžařské školce a samozřejmě za slunečného počasí.

Celková kondice dítěte – dítě musí být schopné komunikace, musí chápat, co se od něj chce. Jízda na lyžích pro něj musí být hrou a zábavou. Fyzicky by mělo být schopné udržet rovnováhu a koordinovat pohyby tak, aby samo dokázalo na lyžích stát, případně ujet alespoň pár metrů.

Momentální kondice dítěte – dítě musí být v dobré náladě, odpočaté a vstřícné k nové zábavě.

Míra – končíme, když zaregistrujeme první náznaky nespokojenosti nebo únavy. Často odpočíváme.A co na to odborníci?

MUDr. Jan Charvát, CSc.

Věnuje se všeobecné ortopedii a dětské ortopedii. Provozuje ortopedickou ambulanci v Hradecké poliklinice III, v Chlumci nad Cidlinou a v Novém Bydžově.

Kdy přibližně je pro dítě vhodné začít s lyžováním, poprvé jej postavit na lyže?

Lyžování je jeden ze sportů, kdy nelze jednoznačně určit přesný věk. Záleží na sportovní atmosféře v rodině, jsou-li děti zvyklé na pohyb a mají-li základní koordinační návyky. Obecně bych určil vhodný čas k zahájení lyžování kolem 4. roku věku, vzácněji v nižším – nejdříve však od 3 let. Vidím rodiče, jak sotva stojící děti už staví i na lyže, tady se však ani nedá mluvit o lyžování.

Jaké předpoklady z hlediska vašeho oboru pro to musí dítě splňovat?

K rozumnému začátku lyžování potřebuje dítě aspoň základní balanční schopnosti, mělo by být schopno udržet se aspoň 10 sekund na jedné dolní končetině, musí mít dobrou funkci čtyřhlavého stehenního svalu, mělo by umět poskoky po jedné noze a dobré držení trupu. Nelze opomenout ani orientaci ve skupině, mělo by být schopno běhat s rodinou, vidět ostatní členy rodiny.

Jaká rizika hrozí, začneme-li s lyžováním dříve?

I když děti v nižším věku, tj. 3–4 let, většinou netrpí vážnějšími úrazy samy od sebe, přesto může dojít k poranění kloubů při nekoordinovaném pohybu, poranění vazů a vytržení úponů vazů i svalů i s částí kosti při úponu. Tato poranění jsou typická pro dětský věk, v dospělosti se již prakticky nevyskytují. Větší rizika pak přicházejí spíše ve formě srážky s jiným lyžařem, ať už s jiným dítětem při nedostatku koordinace pohybů a umění vidět kolem sebe a dokázat se vyhnout – tyto srážky zpravidla končí mírným či středním úrazem. Mnohem vážnější následky mají kolize s většími dětmi či dospělými, kteří se pohybují po sjezdovce větší rychlostí, a srážka pak znamená mnohem větší kinetickou energii a končí někdy skutečně těžkým úrazem s vážnými následky.
Jednoznačnou podmínkou lyžování v jakémkoli věku je nošení kvalitní helmy a brýlí! Další zásadní podmínkou je stálý dohled rodičů na děti během provozu na sjezdovce a zodpovědnost rodičů za načasování momentu, kdy vůbec děti na sjezdovku vzít. Musejí mít jistotu, že dítě už je schopno se zapojit do pohybu ostatních lyžařů, zde se žádný řidičský průkaz nevydává, je to nepodcenitelná zodpovědnost rodičů. Ambice sportovních rodičů musí dát přednost rozumu a pravidlo šťastného návratu platí i zde. Důležité je též sledování dětí, jejich pohybového projevu a při náznacích únavy udělat třeba přestávku na krátké občerstvení, napití – na to se často zapomíná.

Je vůbec lyžování jako typ pohybu – sportu pro děti předškolního věku vhodné?

Určitě je! Děti se i v nízkém věku lyžovat naučí velmi dobře, je to jeden ze sportů, kdy učení jde rychle! Lyžování patří mezi bipedální sporty – tedy pro obě dolní končetiny, děti zvládají zatáčení a změny směru pohybu snadno, jejich malá hmotnost v tomto věku nepředstavuje překážku. Většinou dokážou rychlost ovládat a korigovat dobře, pohyb je baví. Vedlejším efektem pak je, že se dostanou z velkoměst na čerstvý vzduch, do mnohem lepšího prostředí, užijí si radost z pohybu, fyzického nasazení i slunce, které rodinné pohodě lyžovací akce určitě prospěje a díky němuž si vyrobí alespoň trochu vitaminu D.Martina Tomášková

Maminka, syn Matěj 15 měsíců. Před mateřskou pracovala v bance, sama lyžuje od 2,5 let.

Vím, že jsi svého 15 měsíců starého syna už postavila na lyže, co tě k tomu vedlo?

Byla to velmi spontánní záležitost. Matýsek je nadšenej ze všech aktivit, které se na sněhu dají dělat, hrozně ho baví klouzání a jízda na pekáči.

Jak dlouho zhruba vydrží a jak to vlastně vypadá tak malé dítě na lyžích?

Hodně záleží na momentální náladě, únavě, počasí, snažíme se mu to nezošklivit. Jakmile je na něm jen trochu vidět, že není v pohodě, lyže sundáváme, i kdyby to mělo být po minutě. Obvykle na nich vydrží 15 až 20 minut, rekord je půl hodiny.

Nebojíš se, že tak brzký start s lyžováním nějak negativně ovlivní synův vývoj?

Jako u všeho se držíme pravidla všeho s mírou. Matýsek nestojí na lyžích každý den čtyři hodiny, takže si nemyslím, že by lyžování nějak zásadně ovlivňovalo např. vývoj jeho kloubů. Jsem přesvědčená, že daleko horší je pro dítě sezení v prachu a smradu z asfaltu ve vozíku za kolem rodiče.

Jak myslíš, že to lyžování malý vnímá, tedy, myslíš, že z toho něco má?

Matýsek určitě chápe, že díky tomu, co má na nožičkách, jede a že dělá to, co ostatní děti. Lyžování je pro něj výborná pozorovací příležitost, všechno se hýbe. Kolikrát má při jízdě hlavu jak na tenise, kouká ze strany na stranu, jede a dělá pápá.

Co si od tohoto brzkého lyžařského startu slibuješ?

Mám obrovskou radost, že se Matýsek nebojí sněhu a že ho lyžování baví, budu šťastná, když si díky němu získá vztah k horám a bude to pro něj důvod se tam vracet. Ráda bych, aby se mi podařilo to, co mým rodičům. Rozhodně nemám v plánu udělat z něj nového Hermanna Maiera.Mgr. Sylvie Dlouhá

Zakladatelka Dětského lektorského sboru Apul (Asociace profesionálních učitelů lyžování), učitelka lyžování, spolumajitelka lyžařské školy, momentálně na mateřské dovolené (Viktorka 6 let, Valentýna 0,5 roku).

Máš dlouholetou praxi s výukou lyžování dětí. Jak to ty sama vidíš, kdy by měly děti s lyžováním začít?

Častý dotaz, na který nelze jednoznačně odpovědět. Záleží na pohybové vyspělosti dítěte, na schopnostech přijímat nové informace a hlavně na tom, do jaké míry je malý lyžař motivován. Pokud srovnáme například lyžování a plavání, tak dítě žijící u moře má daleko větší pravděpodobnost naučit se dříve plavat než ostatní. S lyžováním je to stejné, i prostředí hraje důležitou roli. Vhodným věkem k zahájení lyžařské výuky je období kolem třetího roku. Samozřejmě lze začít i v dřívějším věku, ale musíme respektovat potřeby dítěte, které se rychle unaví, a také bychom v tomto věku neměli očekávat příliš velké lyžařské pokroky. Pro dítě je nejdůležitější, aby ho daná činnost bavila a přinášela mu radost. Nejvhodnějším začátkem pro lyžařskou výuku je věk mezi čtvrtým a pátým rokem, kdy je dítě schopno dosáhnout největších lyžařských dovedností.

Dodržela jsi toto pravidlo? Kdy začala lyžovat tvoje dcera?

Vlastně ne. Naše prvorozená dcera Viktorka se začala na lyžích pohybovat poměrně brzy. Svoji první sjezdovku sjela bez pomoci v necelých dvou letech. Tento brzký lyžařský nástup byl dán hlavně prostředím, ve kterém se pohybovala, a ohromnou motivací a chutí lyžovat. Žijeme ve Špindlerově Mlýně a já i manžel jsme v zimě takřka denně na lyžích.

Jaké jsou, dle tvých zkušeností, hlavní předpoklady, které musí začínající malý lyžař splňovat?

V první řadě by mělo být dostatečně pohybově vyzrálé. Musí si být jisté chůzí, rovnováhou a mělo by řádně koordinovat své pohyby a poté může začít s prvními lyžařskými pokusy. Velmi důležitá je také motivační složka. Dítě musí být na lyžařskou výuku správně „naladěno“, poté půjde výuka daleko snáze než u dítěte, které se jí účastní pouze z donucení.

Co si myslíš, že je tím přínosem, kvůli kterému stojí za to pouštět se do lyžování s malým dítětem?

Lyžování je krásný sport, velmi prospěšný pro zdraví a navíc nás udržuje v kondici. Lyžování může dítěti rozšířit obzor vnímání, zvýšit mu sebevědomí a najít i nové kamarády. Navíc nám přináší spousty krásných zážitků, tak proč tyto zážitky neposkytnout i našim dětem.Bc. Kateřina Michaljaničová

Pracuje v Janských Lázních jako fyzioterapeutka se zaměřením na děti a vývojovou kineziologii. Jako vášnivá lyžařka spolupracuje i s vrcholovými lyžaři a zabývá se kompenzační terapií u sportovců.

Kdy přibližně je pro dítě vhodné začít s lyžováním? (Řeč je o rekreačním, nikoli závodním výkonnostním lyžování.)

Kolem třetího roku věku se dá začít s pomalým nácvikem lyžařských dovedností.

Jaké předpoklady, z hlediska vašeho oboru, musí dítě splňovat, než je na lyže postavíme poprvé?

Vše záleží na šikovnosti dítěte. Nenutit ho a brát nácvik formou hry, chceme přeci, aby to byla pohybová aktivita, na kterou se bude těšit a kterou bude rozvíjet v pozdějším věku. Nejprve musí stát pevně nohama na zemi a být stabilní, než mu dáme jeho první lyže na nohy.

Je vůbec lyžování jako typ pohybu – sportu pro děti předškolního věku vhodné?

Jde o vhodnou pohybovou aktivitu, která rozvíjí koordinaci, rovnováhu, vytrvalost, dynamiku. Rizikem může být při nevhodné míře zátěže přetížení především zádových svalů, kdy jejich protihráči břišní svaly jsou oslabeny, a tím mohou vzniknout problémy především v bederní oblasti zad. Dále je časté přetížení kolenních kloubů a plochonoží. To jsou, dle mého názoru, nejčastější rizika. Vždy je to ale individuální a důležité je dbát na prevenci těchto problémů.Bc. Irena Havlíčková

Zdravotní sestra s dlouholetou praxí, pracuje v soukromé pediatrické ambulanci Praha 4, Nad Malým mýtem. Lyžuje, její dceři, kterou učila lyžovat od 3 let, je momentálně 22 let.

V kolika letech přibližně doporučujete dítě s lyžemi seznámit?

Tak od tří let.

Jaké jsou dle vás fyzické a mentální předpoklady, kterými bychom se měli, chceme-li začít se svým dítětem lyžovat, řídit?

Když spolupracuje, má dobrou koordinaci pohybů.

Jaká negativa spojená s lyžováním menších dětí vidíte?

Může se dostavit fyzický nebo psychický blok. Může jim začít vadit sníh. Situace se u takto malých dětí mění co půl roku.

Myslíte, že existuje nějaký přínos pro děti mladší cca 3 let, plynoucí z jízdy na lyžích?

To strašně záleží od rytmu rodiny. Když rodiče nelyžují a nechají dítě se naučit, tak je to stejně na nic. Přínos pro dítě má právě to zakomponování do životního stylu rodiny.