Sněžka (Krkonoše)

Nová kabinková lanovka na vrchol

Významným milníkem historie lanové dopravy v České republice, byť nesouvisejícím přímo s lyžováním, je rekonstrukce obou úseků lanových drah z Pece pod Sněžkou přes Růžovou horu na Sněžku. Legendární odpojitelné dvousedačkové lanovky typu VR 101 vyrobené tehdejší Transportou Chrudim v licenci švýcarské firmy Von Roll byly uvedeny do provozu v letech 1949 (1. úsek) a 1950 (2. úsek) a jejich charakteristickým znakem byly především sedačky, na kterých se sedělo bokem ke směru jízdy. Již v 70. letech se začala projevovat nedostatečná přepravní kapacita lanovky a v letním období při pěkném počasí se u dolní stanice v Peci tvořily až čtyřhodinové fronty. Zároveň již technologie lanové dráhy, jejíž životnost byla Transportou předpokládána na 17 let, začínala zastarávat, a proto se začalo uvažovat o výstavbě zcela nové, modernější lanovky. První úvahy se datují až do roku 1976, muselo ovšem uplynout dlouhých 30 let, než se po vypracování celé řady studií (z nichž jedna počítala i s vybudováním sjezdové trati z Růžohorek dolů do Pece) podařilo najít kompromis a získat s mnoha podmínkami souhlasné stanovisko Správy Krkonošského národního parku (KRNAP). Přípravy rekonstrukce tak po dlouhých 30 letech mohly začít. V obou úsecích byla vybrána technologie osmimístné kabinkové lanovky, nicméně po zapracování všech podmínek KRNAPu bylo rozhodnuto o výstavbě čtyřmístné kabinkové lanovky. Zásadním bodem kompromisu je, že přepravní kapacita nové lanovky nepřevýší kapacitu původní lanovky, tzn. 250 osob za hodinu. Zároveň musely být nové stanice umístěny na stávajících základech a jejich objem nesměl být větší než u původních stanic s výjimkou dolní stanice, která je zcela nová na novém místě blíž Peci pod Sněžkou.


Dnes již historický snímek z jízdy původní lanovkou na Sněžku...

Dodavatelem moderní čtyřmístné kabinkové lanovky s průběžným provozem v mezistanici se stala italská firma Leitner. Na rozdíl od původní lanovky budou kabiny mezistanicí plynule projíždět a mezi jednotlivými úseky již nebude nutné přestupovat. Trasa prvního úseku byla v dolní části prodloužena o 200 m směrem k chatě Lesovna, kde vyrostla nová dolní stanice. Její základní kámen byl položen již 22. září 2011, avšak naplno se výstavba nové lanovky rozběhla až v roce 2012. 13. května 2012 ukončil pravidelný provoz 2. úsek původní lanovky, který byl následně využíván ještě pro nákladní provoz a začátkem srpna pak byla pomocí vrtulníku Mi-8 provedena jeho demontáž. 2. září potkal stejný osud i 1. úsek, čímž se po neuvěřitelných 63 letech provozu definitivně uzavřela historie lanovek typu VR 101 na Sněžce. Tou dobou již stavbaři zároveň pilně pracovali na základech horní stanice, jejíž v porovnání s původní lanovkou těžší staniční technologie byla během září a října smontována prostřednictvím většího vrtulníku Mi-171 s nosností 5 tun. Mezitím již byly betonovány patky podpěr prvního úseku, které byly následně usazeny v první polovině prosince.

Po zimní přestávce byly zahájeny práce na nové mezistanici Růžová hora a konkrétnější obrysy začínala dostávat také nová dolní stanice v Peci. Montáž její staniční technologie byla provedena na přelomu května a června, návazně na to byly smontovány také technologie na Růžové hoře. Ty byly následně podobně jako horní stanice na Sněžce opatřeny proskleným opláštěním. Začátkem června bylo do Krkonoš dovezeno všech 32 kabinek. V polovině srpna bylo rozvinuto a zapleteno dopravní lano prvního úseku a zároveň pokračovaly práce na budově dolní stanice. Konec srpna a celé září bylo ve znamení prací na trase druhého úseku, kde byly vybetonovány patky podpěr a následně byla provedena montáž jednotlivých podpěr prostřednictvím vrtulníku (při usazování hlav podpěr bylo možno spatřit dokonce hned dva vrtulníky v akci současně – menší Mi-8 a větší Mi-171). V půlce října bylo také na druhém úseku rozvinuto a zapleteno dopravní lano, naopak na prvním úseku již tou dobou probíhaly zkušební jízdy se všemi kabinami na trati. Uvedení nové lanové dráhy do provozu bylo plánováno na březen 2014, nakonec se ale lanovka zřejmě rozjede už o Vánocích.


Nová dolní stanice v Peci pod Sněžkou


Poněkud překvapivě se jedná o vůbec první čtyřmístnou kabinkovou lanovku vyrobenou firmou Leitner (Leitner započal produkci odpojitelných systémů v 80. letech nikoliv čtyřmístnými, ale rovnou šestimístnými kabinkami). Kabinky typu Diamond v šedém barevném provedení s nástupem v úrovni podlahy stanice byly ovšem objednány v prostornějším provedení než je obvyklé, což zajistí vysoký komfort přepravy každému ze 4 cestujících. Ten bude zajištěn také díky měkkým koženým sedadlům, známým spíše z nejnovějších alpských lanovek. Depo kabinek prvního úseku je umístěno v dolní stanici v Peci, kabinky druhého úseku jsou pak garážovány v depu v mezistanici na Růžové hoře. Na Růžové hoře jsou rovněž umístěny pohony obou úseků, které jsou realizovány v podzemním provedení. Ty jsou na sobě nezávislé, což znamená, že je lanovku možno provozovat buď jako celek, nebo může být v provozu pouze 1. úsek na Růžovou horu, pokud 2. úsek na Sněžku nebude v provozu třeba z důvodu silného větru na vrcholu. V omezeném kyvadlovém režimu (2 a 2 skupiny kabin na každé větvi, dolní stanice druhého úseku na Růžové hoře není vybavena staničním obloukem) je možno pro účely zásobování apod. provozovat samostatně také 2. úsek, což v běžném provozu nebude z logických důvodů uplatňováno. Velkou zajímavostí jsou podpěry druhého úseku, které jsou s výjimkou první podpěry příhradové a velmi připomínají původní lanovku systému Von Roll. Přes skutečnost, že příhradové podpěry nejsou pro provoz lanové dráhy v klimatických podmínkách Sněžky nejvhodnější, bylo nutno dodržet podmínky ochrany přírody včetně toho, že pro nové podpěry se musí využít pouze místa původních trojdílných patek. Z důvodu náročných klimatických podmínek je nová lanovka na Sněžku jako první v České republice vybavena automatickým systémem kontroly polohy lana firmy Leitner označovaným jako CPS (Cable Position Supervision), který dokáže detekovat z ideální polohy vybíhající lano ještě před jeho vypadnutím z kladek a lanovku včas zastavit.