Tisková zpráva AHS ČR


Ministerstvo pro místní rozvoj přípravu zákona o podpoře cestovních ruchu nedávno zastavilo. Proti připravenému zákonu měla zásadní námitky legislativní rada vlády. Vadilo jí hlavně, že zákon zasahuje do působnosti samostatných správních celků a že není dostatečně řešen vztah navrhovaného zákona k rozpočtovým pravidlům. Zákonu rada vytýkala také jeho právní nevymahatelnost.

„Ten návrh nebyl dobrý. Můžeme ale začít pracovat na přípravách nového s čistým stolem a přitom se poučit z minulých chyb,“ zdůraznil Bis a dodal: „Zákon nevznikne hned, to je nám jasné. Navrhujeme vytvoření modelové struktury a nastavení pravidel, která budou motivovat všechny subjekty ke spolupráci při rozvoji cestovního ruchu. Zkušenosti z fungování tohoto modelu pak mohou být cenným nástrojem při tvorbě a cizelování zákona.“

U sousedů na Slovensku zákon upravuje cestovní ruch a jeho financování už od roku 2011. Strukturu cestovního tam ruchu rozdělili do dvou rovin – na Oblastní a Krajské organizace CR.* „Každý podnikatelský subjekt, který chce působit v oblasti turismu, má právo stát se členem oblastní organizace. Stát pak přispívá na financování rozvoje až do výše 100 % prostředků vybraných mezi členy. To je důležitý motivační faktor,“* vysvětlil Ladislav Jurdík, jednatel společnosti Sitour, s.r.o., Slovensko.

Právě motivace, aby se podíleli na vytváření podmínek pro návštěvníky, podnikatelům v Česku chybí. „Většinu služeb musíme financovat sami. Ať už jde o skibusy nebo úpravu běžeckých tratí. Přitom turisté, které tím přilákáme, přináší výdělek všem, kteří v regionu podnikají,“ upozornil člen legislativní komise AHS Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá Hora – Pec. „Proč na Slovensku, které vycházelo z podobného právního základu, se zákon podařilo prosadit a my stále jen hledáme důvody, proč zákon není možný?“

Ministerstvo pro místní rozvoj vidí na cestě za přijetím samostatného zákona řadu překážek „Zavedení zákona o cestovním ruchu, který by upravoval organizační strukturu, definování kompetencí i financování CR je v rozporu se stávající legislativou. Je nutná rozsáhlá novelizace stávajícího právního řádu. Když právní řád novelizací projde, není zavedení samostatného zákona nutné,“ uvedla na konferenci ředitelka odboru cestovního ruchu MMR Jitka Matyášovská.

S tímto názorem většina účastníků konference v panelové diskusi nesouhlasila a přála si, aby ministerstvo na přípravě zákona, nebo alespoň na zavedení jeho základních principů, začalo urychleně pracovat. Za společný postup v této věci se postavila prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková.