Lavinová analýza, provedená tyrolskou lavinovou službou LWD (volně přeloženo do češtiny)

Nehoda postihla 20 osob, jednu osmičlennou a jednu dvanáctičlennou. Zmapovali ji lidé z LWD Tirol, kteří zde náhodou byli na túře. Dvanáctičlenná skupina zvládla bez problémů výstup a sjezd svahu, který byl později zasažen lavinou. Po sjezdu se shromáždili na méně prudkém svahu.


12členná skupina, rozdělená na dvě šestičlenné na plošině v linii ve směru k vrcholu Geier (foto: LWD Tirol 6. 2. 2016)


Mezitím se osmičlenná skupina vydala na výstup totožného svahu. Těsně před nejstrmějším místem se její členové rozhodli pro dodržování bezpečnostních odlehčovacích rozestupů. V tu chvíli však byli překvapeni deskovou lavinou. Ta strhla všech 20 lyžařů na svahu.


Přibližná pozice skupiny při stoupání v okamžiku uvolnění laviny (foto: LWD Tirol 6. 2. 2016)Modrý kruh symbolizuje na speciální mapě sklonu svahů místo, kde se skupina nacházela, když došlo k uvolnění laviny. Foto: LWD Tirol


Oblast odtrhu laviny byla ve výšce kolem 2 600 až 2 700 m na velmi až extrémně strmém svahu. Lavina se zastavila zhruba ve výšce 2 300 m a nános lavinového sněhu je odhadován až na 5 metrů.


Velká sněhová hrouda na povrchu laviniště (foto: LWD Tirol 6. 2. 2016)


Všichni účastníci nehody byli perfektně vybaveni, pravděpodobně měli dokonce všichni lavinový batoh. Vyproštění zcela zasypaných obětí bylo provedeno z hloubky 1,2 až 3,2 metru pod povrchem laviny. Nikdo z vyhrabaných neměl vzduchovou kapsu. Další dvě osoby byly zraněny, ostatní vyvázli bez zranění.


Díra v popředí ukazuje nejvýchodněji položené místo zasypání (foto: LWD Tirol 6. 2. 2016)


Přehledná grafika deskové laviny. Červené „x“ symbolizuje přibližné místo, na kterém se nacházela osmičlenná skupina, když došlo k uvolnění sněhové laviny. Červený kruh ukazuje místo, kde byla shromážděna dvanáctičlenná skupina po svém prvním sjezdu. Černá elipsa ukazuje oblast, ve které zahynuli pod lavinou čtyři lidé, černý kříž znázorňuje přibližné místo zasypání páté oběti.

Dodatek k obrázku z 12. 2. 2016 (na základě aktualizace z LWD): Červené „x“ symbolizuje přibližnou polohu 12členné skupiny v okamžiku uvolnění laviny. 7 osob z 8členné skupiny se již nacházelo výše v mírnějším terénu, 1 osoba ve spádové oblasti laviny.


Analýza sněhové vrstvy potvrdila nám známý problém labilní vrstvy v blízkosti povrchu země. Analýza sněhového profilu, včetně zátěžového testu, byla provedena nad odtrhem laviny, na malém, lavinou neovlivněném místě severního svahu. Jako labilní rozhraní posloužila primárně tenká vrstva hranatozrnitých krystalů, ležící na staré krustě, sekundárně mohlo dojít k odtrhu kvůli plovoucímu sněhu těsně u země.


Tam, kde je umístěna sněhová pila se nachází vrstva nestabilního, hranatozrnitého sněhu. Tento sníh leží na tenké, staré krustě. Tam, kde vidíte rukavice, jsou patrné staré vodní kanály, které vznikly při procesech tání v průběhu teplého podzimu. Foto: LWD TirolSněhový profil, který odpovídá výše umístěnému obrázku. Foto: LWD Tirol


Je zajímavé, že den předtím jsme nedaleko místa nehody vykopali sněhový profil v malém severním svahu ve výšce 2 030 m, kde byly vidět, na rozdíl od profilu na místě nehody, již lépe propojené přízemní vrstvy sněhu. Z toho vyplývá, že problém přízemní labilní vrstvy je tedy závislý na nadmořské výšce. Proto ve zprávě o lavinové situaci uvádíme i předpokládaný výškový rozsah pro dané nebezpečí, v tomto případě hranici 2 300 m n. m.


Labilní vrstva v blízkosti země se začínají pomalu spojovat, ve výškách cca pod 2 300 m. Foto: LWD Tirol


Pohled na počasí v minulých dnech určuje strukturu sněhové vrstvy. Rozhodující byl víkend od 30. 1. do 1. 2., když s příchodem studené fronty do údolí sněžilo, pak přišla teplá fronta, přičemž pršelo až do výšky 2 400 m a následně teplota klesla. Důsledkem bylo vytvoření více či méně silné krusty. Od 3. 2. sněžilo opět o něco intenzivněji a celkem napadlo v místě nehody asi 50 cm sněhu. Vítr způsobil převívání sněhu ve vyšších polohách, především ve východním sektoru, a tím tedy také na svahu, kde se stala nehoda.


Data z meteostanice Tarntalerboden v blízkosti nehody ukazují na nestabilní počasí před nehodou. Foto: LWD Tirol


Foto: LWD Tirol


Měnící se počasí se sněžením, větrem, oteplením a ochlazením vedlo v každém případě k pevnějšímu propojení nových vrstev sněhu na labilním sněhovém podloží, což podpořilo možnost uvolnění laviny na větší vzdálenost.

Závěr: Opět bohužel panuje zima s velmi výrazným a již dlouhotrvajícím problémem se starým sněhem. Ukazuje se rovněž, že zlepšení situace v polohách nad 2 300 m nelze očekávat.

V současné době očekáváme nárůst problémů ve stinných svazích nad cca 2 300 m, a slunných svazích nad asi 2 500 m. To platí především pro oblast Tuxu, Zillertalu, Stubaitalu a Ötztalu.

Četné další lavinové nehody ze dne 6. 2. potvrdily uvedený stav jak z hlediska výšky, tak z hlediska regionálního výskytu.

Aktualizace lavinové analýzy, vydaná 7. 2. 2016 ve 22 hod.

(zdroj LWD Tirol)

Rakouská horská policie Alpinpolizei uzavřela své vyšetřování lavinové nehody pod horou Geier. Poslední a konečné stanovisko k lavinové nehodě je následující:

Dvanáctičlenná skupina vystoupala do místa, označeného na obrázku červeným písmenem „x“ a sjela dolů, kde se shromáždila. Poté následoval opětovný výstup, znovu do míst, označených „x“.

Mezitím byla tato 12členná skupina předstižena 8člennou skupinou. Poslední lyžař osmičlené skupiny, který měl zdravotní problémy, za nimi stoupal s odstupem. Zbývajících sedm osob z této skupiny vystoupalo o kousek výš na plošší terén.

S největší pravděpodobností došlo k uvolnění laviny tzv. na dálku. Lavina zasáhla 12člennou skupinu a zmíněného jednotlivce. Tři skialpinisté byli zasypáni částečně, 10 úplně, z toho 5 lidí bylo vyproštěno mrtvých.
Autor překladu lavinové analýzy Michal Bulička je jedním z nejzkušenějších českých skialpinistů a odborníků na laviny. Založil web SkitourGuru.com, kde se můžete o lavinách, prevenci a vůbec o pohybu v horách dozvědět podrobnější informace.

Vlastní lavinová metodika je na SkitourGuru.com rozdělena do čtyř bloků:
Obecně o lavinách
Příčiny lavin
Strategie pro bezpečnost
Záchrana v lavině

Lavinové zpravodajství na celém světěTragická lavina v Tyrolsku

  • Rekonstrukce dne
  • Rozhovory se svědky
  • Detailní analýza příčin
  • Nová zjištění
  • Seznam smolných bodů
  • Podrobný komentář odborníkaNa 16 stranách ve SNOW 95

Tragická lavina v Tyrolsku - všechny související články