21 let jsme ve SkiMAGAZIN Supertestu, jedné z nejvýznamnějších testovacích akcí v oboru lyžování, sledovali spíše kvantitativní hledisko. Pravidelně jsme měli na svazích na 100 testérů, kteří poctivě udělovali body v různých hlediscích. Výsledky byly zprůměrovány a podle kategorie různě váženy – a na konci jste se jako čtenáři mohli dozvědět, že například lyže A získala v držení na hraně 12,5 bodů a lyže B jen 12,3 bodů. Takže lyže A musela být přece lepší, že?

Tento způsob myšlení nás ale již delší dobu nepřesvědčoval. Jedno bylo totiž test od testu jasnější: špatná lyže již v dnešní době neexistuje. Kvalita toho, co nám výrobci dnes připínají pod nohy, je již ze všech hledisek stejně prvotřídní. Ale jsou zde naprosto odlišné charakteristiky, a dokonce i v rámci jedné kategorie zcela rozdílné koncepční přístupy. Abychom zůstali u příkladu: nepatrně menší počet bodů v držení na hraně ještě neznamená horší kvalitu – možná je lyže B jen hravější, více promíjí chyby a vyžaduje méně síly. Vlastnosti, které uvítá většina ambiciózních rekreačních lyžařů, i když je počet bodů o něco nižší…

V souladu s tím jsme již poslední dva roky upustili od zveřejňování pořadí podle výsledných známek a do popředí jsme postavili silné stránky jednotlivých modelů. Tuto cestu jsme tento rok sledovali ještě důsledněji a náš koncept od základů přepracovali – vždy vedeni jedinou myšlenkou: Jak můžeme pomoci každému jednotlivému lyžaři najít pro něj perfektní model?

Expertní pohovor

Abychom zde mohli učinit co nejlepší možné vyjádření, převrátili jsme letos pár věcí vzhůru nohama. Místo statistického náporu 100členné skupiny jsme tentokrát jemné rozdíly lyží vystopovali v menším, o to však kompetentnějším kruhu expertů. Celkem 30 účastníků, osobně vybraných vydavatelstvím a vedením testu, se podrobně zaměřilo na nové modely. Jednalo se o opravdové profesionály, kteří se celoročně zabývají lyžařským sportem a jeho produkty – většina z nich vede specializovaný sportovní obchod, další jsou činní v lyžařské výuce nebo jsou ve velkých společnostech zodpovědní za nákup lyží. Všichni disponují nejen výbornými lyžařskými schopnostmi, ale také z odborného hlediska schopností „naslouchat“ lyžím a rozlišit ty nejjemnější nuance.

Tyto rozdíly jsme vypátrali – na rozdíl od minulosti – nejen díky analýze čísel v excelové tabulce. Samozřejmě, i letos testéři udělují každé lyži body pro různé proměnné – po tomto statistickém základu jsme mohli při interním hodnocení kdykoliv sáhnout. Mnohem více rozhodující pro to, co budete na následujících stránkách číst, je ale něco jiného: Poté, co skupina obvykle šesti lidí otestovala všechny modely jedné kategorie, si sedla pod vedením redaktora k „expertnímu pohovoru“. V tomto kruhu byly velmi živě prodiskutovány, analyzovány a vzájemně porovnány všechny právě otestované modely. Kde leží jejich silné stránky? Kde musí člověk přijmout kompromis? Pro jaký typ lyžaře se hodí tato lyže? Na jakou cílovou skupinu se zaměřuje? Všechny tyto aspekty byly zaznamenány v písemné i zvukové podobě. Stejně tak byli účastníci instruováni, aby na testovací karty nezapisovali pouze body, ale zaznamenali i výstižné a podrobné slovní komentáře.

Diskusní kroužek a písemné komentáře nakonec vytvořily – s podporou na pozadí běžícího statistického hodnocení – pilíře, na kterých spočívají letošní výsledky testů. Z výše uvedených důvodů jsme zcela upustili od seznamu bodového hodnocení. A nedáváme ani žádné ocenění pro tři top lyže – ta jsou vždy spojena s dosaženým počtem bodů. S cílem usnadnit vám orientaci a ocenit produkty s výjimečnými atributy udělujeme ocenění VIP („very important product“), které zdůrazní, v jakém ohledu je která lyže z kategorie výjimečná – např. „VIP lyže pro začátečníky“, „VIP všestrannost“, „VIP sportovní“ nebo „VIP poměr cena/výkon“.

Jsme přesvědčeni, že vám následující slovní analýzou dáme do rukou větší pomoc při rozhodování než kdykoliv předtím.

Přísný výběr

Novou cestou jsme se vydali také při výběru modelů a kategorií, přičemž motto znělo rovněž „kvalita, ne kvantita“. Dříve jsme se snažili získat do testu co největší množství lyží. Tak byly testovány i modely, které se v porovnání s předchozím rokem technicky nijak dále nevyvinuly a maximálně přišly s novým designem. Letos jsme proti tomu uspořádali skutečný test novinek: některé lyže pocházejí z již známých modelových řad, které byly zásadně nebo v technických detailech významně upraveny. Jiné jsou zcela nové, od základů vyvinuté produktové řady. Všechny lyže, které vám v testu představíme, nebyly ještě v minulé sezóně na světě. Do testu byly vybrány naší redakcí a vedením testu, nikoli zástupci značek. To, že se testéři přes toto vlastní omezení mohli zapnout do vázání 81 různých modelů (místo cca 140 v předchozím roce), ukazuje i to, jak enormní inovační tlak vyvíjejí výrobci, aby své produkty ještě dále vylepšovali.

Kategorie

Testovali jsme v 11 kategoriích, mezi nimiž byly „klasiky“ jako slalomky a obřačky (nyní se jmenují „Závodní slalom“ a „Závodní obří slalom“ a jedná se o tzv. komerční závodní lyže, které jsou k nalezení ve sportovních obchodech), allmountainy zaměřené na výkon Allmountain Performance nebo lyže pro trať i terén Allmountain Free. Novinka je u sportovních lyží, kde nyní zohledňujeme také rozdílnost rádiusu a rozlišujeme tedy slalomkové Sport Performance Slalom (s rádiusy od 10 do 15 metrů) a modely odvozené z obřačky Sport Performance Obří Slalom (rádius 15 až 18 metrů). Také u univerzálek na sjezdovku Allround, tedy lyží zaměřených na rekreační jízdu, jsou nyní dvě kategorie, cítili jsme jako důležité nezaměřit se jen na absolutní top modely, ale také na levnější alternativy, které, co se týče výkonnosti, překvapivě málokdy zaostávají. Proto jsme pro kategorii „Allround“ určili cenový strop 399 eur (čili bezmála 11 tisíc korun). Kategorie „Allround Unlimited“ je naproti tomu cenou neohraničená. Čistě dámskou skupinou byly přirozeně znovu testovány dámské kategorie, a sice sjezdovkové univerzálky (Allround Lady), sportovní lyže (Sport Performance Lady) a širokopásmové dámské allmountainy „Allmountain Lady“.
Jak najít vhodné lyže - jednotlivé kategorie testovaných lyží

Do jaké kategorie se zařadit?

Krok 1: Buďte upřímní!
Krok 2: Jaký typ lyžaře jsem?
Krok 3: Číst!
Krok 3,5: Testovací jízdy!

Více čtěte zde.":http://snow.cz/…ektnim-lyzim
Osvědčené funguje

Přes všechny naše nové přístupy jsme se samozřejmě opírali také o věci vyzkoušené. Znovu jsme testovali v Suldenu, kde nás čekaly perfektní podmínky. Díky vysoké nadmořské výšce našeho testcentra (2 820 až 3 120 m) jsme měli ještě na konci dubna skvělé sněhové podmínky a k tomu spoustu slunce. Díky úsilí a skvělé spolupráci všech zúčastněných vám nyní můžeme představit, jak doufáme, výjimečné výsledky – a opravdovou pomoc při rozhodování, které lyže se nejlépe hodí právě vám. Mnoho zábavy při čtení, výběru a na sněhu!


Jak se testovalo:

30 expertů – majitelé a spolupracovníci specializovaných sportovních obchodů, lyžařští instruktoři, nákupčí velkých obchodních společností a redaktoři německého SkiMAGAZINu – brázdilo od 19. do 24. dubna sjezdovky v Suldenu. Testéři rozdělení do čtyř pánských a jedné dámské skupiny provedli přímé testování všech modelů, ohodnotili je a popsali své dojmy na testovací karty. Když jedna skupina dokončila testování všech lyží jedné kategorie, sedli si testéři společně s redaktorem německého SkiMAGAZINu a analyzovali ještě jednou model po modelu. Na základě přidělených bodů, psaných komentářů a především v diskuzi vyřčených závěrů zformulovala redakce výsledky testu.

Jak číst test lyží:
Jednotlivé kategorie testovaných lyží

Allround

(základní univerzální lyže na sjezdovku)


Allround Unlimited

(vyšší modely univerzálek na sjezdovku)


Sport Performance Slalom

(sportovní lyže pro kratší oblouk)

Sport Performance Obří Slalom

(sportovní lyže pro delší oblouk)


Závodní Slalom

Závodní Obří Slalom

(komerční závodní lyže, nekonformní s parametry FIS, nýbrž stavěné pro potřeby běžných lyžařů)


Allmountain Performance

(allmountain 80 trať/20 terén, lyže pro celý den)


Allmountain Free

(allmountain, 50 trať, 50 terén, lyže pro „celou horu“)
Supertest lyží 2015/16 - přehled všech testovaných lyží