Především konec roku a první polovina ledna přinesla bohatou sněhovou nadílku v pohoří Černohora, Svidovec a Krásna. Lavinové nebezpečí stouplo na 3. stupeň z 5dílné mezinárodní stupnice, tzn. značné lavinové nebezpečí. Počátkem ledna jsme monitorovali v Chustském a Rachovském rajóně spontánní laviny, které zasáhly místní komunikaci Chust – Koločava a silnici 1. třídy Rachov – Jasiňa (archiv výstrah).


Spontánní lavina zasáhla 4. ledna komunikaci Chust Koločava


Vedle monitoringu lavinové situace v ukrajinských Karpatech je hlavní přínosem malého grantu Mezinárodního Visegradského fondu (IVF) školení nevládních lyžařských sdružení a freeride komunit, nově jsme po reorganizaci ukrajinské horské služby zahrnuli do kurzů i nové dobrovolné záchranáře, pro které je přístup k odborným znalostem zdlouhavý a díky nejasné koncepci ukrajinské horské služby nedostupný. Především tyto skupiny aktivních lyžařů a dobrovolných záchranářů jsou nejvíce ohroženy v odlehlých a neosídlených horách v případě zasažení lavinou na životě nejvíce a pomoc horské služby sídlící daleko v údolích je dostupná v řádech hodin.

Novou služebnou dobrovolné horské služby – Černohorské horské pátrací a záchranné služebny (Černohorskij horskij pošukovo-rjatuvalnyj post) je bývalá observatoř z meziválečného období, která je od 2. světové války opuštěná. V ruinách této mohutné kamenné stavby na vrcholu Pop Ivan, na hřebeni Černohorského masivu, ve výšce 2 021 m si dobrovolní záchranáři zřídili služebnu a bivak pro nouzové přespání. Tato skupinka horských nadšenců slouží již druhou zimní sezonu ve skromných podmínkách v týdenních turnusech na tomto odlehlém místě Karpat, vzdáleném 1,5 dne pochodu od nejbližší osady. Více na https://www.facebook.com/…a.rescue112/


Nová služebna ukrajinských dobrovolných záchranářů je na vrcholu Pop Ivan v riunách bývalé observatoře


V rámci projektu IVF se ve dnech 2. až 4. února uskutečnil kurz lavinové prevence v Džembroni ve Verchovinském rajoně, v skialpinistické základně Bylyj slon na břehu řeky Černý Čeremoš. Kurz jsme organizovali ve spolupráci s ukrajinským partnerem Ture - Pohid, který je pořadatelem extrémních horských přechodů, pobytů v horách a skialpinistických výprav po Černohoře. http://life.ture.ua/…carpathians/ Kurz vedl Milan Lizuch, ze Strediska lavinové prevence v L. Hrádku ve spolupráci Karolinou Kiwior dobrovolnou záchranářkou z GOPR Bieszczady.

Na kurzu se sešlo sedm dobrovolných záchranářů a dvě desítky ukrajinských freeriderů z celé Ukrajiny. Bohužel do praktické části zasáhla silně nepřízeň počasí, oteplení a vytrvalý déšť, který znemožnil praktickou část v hřebenových partiích na úbočí vrcholu Pop Ivan. Lokální rozvodnění, krami zaplněného koryta řeky Č. Čeremoš, navíc zkomplikovalo odjezd našich lektorů a účastníků z podhůří Černé hory.


Vytrvalé deště způsobily lokální rozvodnění


V teoretické části kurzu se účastníci seznámili s druhy sněhu, vznikem a klasifikací lavin, plánováním túr, s profily sněhové pokrývky. V praxi se ukrajinští zájemci seznámili především s tzv. kamarádskou pomocí v horách (pomocí kamarádů – freeriderů při lavinovém neštěstí v odlehlých horách bez možnosti organizované záchrany) a seznámením s organizací záchranné akce, určeným pro ukrajinské záchranáře. Obě skupiny účastníků se seznámily s prací lavinových vyhledávačů a sondováním zasypaného. V pátek 3. února se obě skupiny účastníků – freerideři a záchranáři – vydaly do lokality Bystrec, kde proběhly za vytrvalého deště praktické ukázky a trénink záchrany. Cestou zpět již rozvodněné potoky komplikovaly pohyb účastníků v terénu a praktická cvičení na poslední den byla zrušena. Kurz pokračoval v sále rozborem záchranných akcí na Slovensku a analýzami lavinových nehod. Velký zájem byl o téma historie horské záchrany na Slovensku a lavinové prevence. Pro účastníky byly přínosné analýzy a rozbory lavinových nehod a postupy záchranářů. Seznámení s legislativou při záchranných akcí na Slovensku ukázalo odlišnost fungování záchrany v horách na Slovensku a na Ukrajině.


Ukrajinští záchranáři při nacvičování sondování zasypaného


V rámci malého grantu IVF bude v březnu pokračovat kurz lavinové prevence a záchranných akcí ve skiareálu Dragobrat v Rachovském rajóně, který připravili záchranáři z Horské služby ČR Krkonoše.