Díky zpětné vazbě od partnerů z projektu Safety Academy se odhalilo, že při některých ojedinělých situacích může u modelu Ortovox 3+ se softwarem 2.1 dojít k dočasnému narušení vysílání, což může prodloužit proces hledání. Důvodem rušení signálu je chyba v softwaru.

I když nebyla zaznamenána ani jedna nehoda související s touto softwarovou chybou, Ortovox pro bezpečí svých zákazníků rozjel zmíněnou svolávací akci. Inkriminované modely se softwarem nesmějí být používány bez zmíněného updatu.

Lavinové vyhledavače Ortovox 3+ běžící na software 1.0, 1.1, 2.0, 2.2 a veškeré ostatní modely (S1, S1+, ZOOM) jsou v pořádku.

Inkriminované přístroje mohou být zaslány na náklady výrobce od 25. 5. 2018.

Veškeré informace o této výzvě vč. postupu zaslání přístroje jsou uvedeny na webu společnosti Ortovox Sportartikel GmbH.