Úvodní řeč gen. Šmerdové zahájila konferenci Military Training Trends důrazem na vysokou a stále trvající odbornost všech zúčastněných, apelem na udržení kvality výcviku i na přetrvávající solidaritu mezi vojáky, která může být reprezentována i v rámci Vojenského fondu solidarity. Proslov Náčelníka tělovýchovy resortu MO se v obecné rovině věnoval Speciální tělesné přípravě (STP) a zdůraznil zejména finální podobu znaků jednotlivých oblastí z této tématiky.

Přednáška mjr. Michaličky Mountain Training Initiative – Capricorn 2018 byla věnována aktuálnímu vývoji mezinárodní platformy na úrovni Evropské unie, sdružující 15 států, které je ČR od loňského prosince plnohodnotným členem. Zásluhu na tomto faktu má zejména aktivita Vojenského oboru při FTVS UK a Pozemních sil AČR, jež vyústila v historicky první účast české jednotky na mezinárodním cvičení boje v horách. Capricorn 2018, jak se cvičení jmenovalo, proběhlo od 4. do 16. března a informovali jsme o něm v A-Report č. XY. Přednáška byla završena Lessons identified/Lessons learned (LI/LL) z oblasti STP, jelikož mjr. Michalička se cvičení Capricorn 2018 účastnil jako Expert observer.

Mgr. Bednařík, zástupce Hudy sportu, jako generálního partnera akce, představil novou řadu funkčního svrchního oblečení, které je v současnosti testováno příslušníky IZS, a které by mělo být v brzké době k dispozici na trhu v prezentaci „Direct Alpine – projekt oblečení pro instruktory STP“. Převratné je zejména použití materiálu Ventile, sdružujícího prodyšnost bavlny a nepropustnost membránových látek. Přednáška byla zakončena příslibem o dostupnosti bílých převlékacích obleků, což koresponduje se závěry předchozí přednášky a jasného závěru – ty současné nevyhovují.

Největší český výrobce horolezeckého vybavení pro intervenci, Singing Rock, prezentoval tématem „Vývojové trendy v oblasti přileb“. Přilby tohoto producenta jsou používány napříč AČR, a proto přednáška shrnovala legislativní rámec uvádění přileb na trh, správné způsoby jejich použití i způsoby testování. Prezentace byla přínosná nejen pro vojenské „lezce,“ ale také pro instruktory přesunů na sněhu a ledu, kteří lezecké přilby často využívají při sjezdech.

Spíše pro instruktory přesunů na sněhu a ledu byla směřována prezentace „Lavinový batoh Scott Backcountry Patrol s inovativním systémem Alpride E1“. Přednášející, Pavel Mejsnar, představil zcela nový přístup ke konstrukci aktivačního systému lavinových batohů, který skýtá celou řadu výhod. Odlišné pojetí napájecího zdroje, tzv. multikapacitátoru, oproti klasickým bateriím nabízí vyšší kapacitu, výrazně delší životnost i nižší hmotnost a zaručenou funkčnost v extrémních podmínkách. Zcela jistě se jedná o zajímavou novinku, alternativu k systémům běžně používaným, i když v armádě prozatím nezavedeným.

Vrcholem dopolední části programy byla bez diskuze přednáška Hypotermie, Hiblerův zábal Ing. Siegra, CSc., akademického pracovníka FEL ČVUT, který se experimentálnímu zkoumání vlivu chladu na lidský organizmus věnuje několik desetiletí a patří ke špičce ve svém oboru nejen v ČR. Poutavá diskuze zahrnovala jak vědecké poznatky, mnohdy zkoumané na vlastním těle přednášejícího, ale také expertní závěry a podněty k činnostem v extrémních podmínkách. Celá řada postupů a doporučení je bezesporu aktuální i při vedení výcviku ve všech oblastech STP. Atraktivitu tématu podtrhují i dlouhé diskuze ve foyer, které přednášku následovaly. Další, ryze vojenskou přednáškou byl „Avalanche Risk Management“mjr. Sýkory, který se účastnil březnové konference NATO Mountain Warfare Centre of Excelance (MW COE) ve Slovinském Poljče. V prezentaci byla věnována část oblastem působnosti MW COE, jako jsou např. vlivy nadmořské výšky, ústroj pro výcvik a boj v horách, energetická udržitelnost, sdílení LI/LL či Avalanche Risk Managementu. Slovinská konference byla zaměřena na hledání jednotných postupů a metodiky v oblasti, zohlednění vojenských činností v lavinových terénech, využívání technik pro zhodnocování netradičních rizik či certifikaci lavinových expertů. Závěrem mjr. Sýkora představil nové trendy v tématice přesunů na sněhu a ledu jakými bezesporu jsou jak skládací lyže, tak využívání dronů k průzkumu horského terénu i uvolňování lavin.

Partnerem akce byla i společnost VerticalTrade, která zastupuje největšího výrobce horolezeckého vybavení na světě, firmu Petzl. Masivní investice do vývoje byly v rámci konference Military Training Trends representovány systémem „Záchrana z trhliny – RAD system“. Technika usnadňuje řešení krizové situace, kterou pád do ledovcové trhliny jistě je, i proškoleným laikům a pro velkou část publika byla velmi podnětná, což se projevilo i bouřlivou diskuzí a hledáním různých „fines“ techniky. Téma samozřejmě neocenili pouze instruktoři přesunů na sněhu a ledu, ale také ostatní posluchači, protože pohyb po ledovci je součástí všech konferenčních témat, i když prozatím pouze ve volném čase instruktorů.

Tématika základů přežití v tísni, které se jako oblast STP do konference MTT nově přidalo v tomto ročníku, byla reprezentována přednáškou „Přežití v AČR“ npor. Barana. Oblast základů přežití v tísni byla všem účastníkům představena, důraz byl kladen na její provázání s reálným nasazením vojsk, systémem S.E.R.E. a využití témat i v ostatních oblastech STP. Závěr prezentace se věnoval novým formám metodických pomůcek a videí, která byla zpracována vedoucími instruktory v minulém období.

Jan Prokeš, zástupce firmy Pieps pro ČR v prezentaci Novinky v lavinové záchraně představil lavinový batoh Jetforce a shrnul jeho výhody i nevýhody ve srovnání s konkurenčními výrobky – aktivní lavinovou ochranou. Zbytek přednášky byl věnován novinkám v oblasti lavinových vyhledávačů, tzv. „pípáků.“ Patrný je opět pokrok, zejména u profesionální řady k maximální optimalizaci vyhledavače podle preferencí uživatele – experta a provázání s mobilním telefonem. Unikátní je možnost z nových variant vyhledavačů simulovat lavinovou nehodu, což v minulosti vyžadovalo použití speciálního systému, tzv. Artu v hodnotě několika set tisíc korun.

Mezinárodní formát konference byl pro letošek ilustrován přednáškou slovenského reprezentanta ve skialpinismu, Matúše Vnenčáka s názvem „Hoji, revolúcia v konštrukcii skialpových bot“, jako zástupcem firmy Dynafit. Představen byl unikátní přístup k lyžařským botám, který sdružuje výhody lehké a extrémně pohodlné boty skialpové a tvrdost boty lyžařské. Jen pro představu, flex index bot Hoji je 130, což odpovídá závodním lyžákům, tahem za jedinou přezku je umožněna velice komfortní chůze do kopce. Představeno bylo také nové pojetí horolezeckých maček a skialpových vázání.

Téma „High mountain leader course, Georgia 2018“ prezentoval por. Funfálek, který se v letošním roce účastnil dvou měsíčních kurzů v Gruzii. Kurzů se účastnilo pět příslušníků 4.brn, kteří absolvovali specifický výcvik ve střelbě s elevací ve vyšší nadmořské výšce, záchranné techniky, pohyb ve vysoké nadmořské výšce (až 5047m n. m. na vrcholu hory Kazbeg) či techniky ledovcové záchrany. Závěrečné porovnání úrovně gruzínského a českého systému vzdělávání instruktorů STP vyšlo bezpochyby ve prospěch českého.

Český producent horolezeckého vybavení, firma Rock Empire prezentací „Inovace a optimalizace při výrobě úvazků a postrojů“ uzavřela oficiální část programu konference. Její přednáška se věnovala zejména minimalizačními trendy ve vývoji sportovních sedacích úvazků a uživatelským komfortem při používání úvazků pracovních. Opět se jednalo o téma pro širokou odbornou veřejnost, jelikož sedací úvazek je používán jak ve vojenském lezení, tak při přesunech na sněhu a ledu. Majoři Sýkora a Michalička z Vojenského oboru FTVS UK oficiální část konference uzavřeli poděkováním partnerům a účastníkům. Shrnuli, že cítí potřebu obdobné akce pořádat jak pro zvyšování odborné a metodické úrovně instruktorů STP, ale také jako platformu pro jejich vzájemné setkávání.

Neoficiální část konference se konala interaktivní přednáškou Zdeňka „Háčka“ Háka s názvem „Výstup na Kyazo Ri aneb ptejte se mne na co chcete, já na co chci odpovím.“ Háček patří bezesporu mezi aktuálně nejlepší světové horolezce, což bylo mj. potvrzeno udělením „Zlatého cepínu“, obdobou zlaté olympijské medaile, za prvovýstup stěnou osmitisícovky Gašerbrum I. Toto ocenění bylo českým horolezcům uděleno vůbec poprvé. Hodnota výstupu může být ilustrována i předchozími čtyřmi neúspěšnými pokusy Háčkova parťáka, Máry Holečka, o tuto cestu. Háček velmi zábavnou formou vojákům umožnil vhled do světa extrémního výškového horolezectví a celou konferenci velmi příjemně završil.

Konference Military Training Trends i letos nabídla atraktivní program a díky provázanosti přednášek vojenských i civilních oblastí byla bezesporu zajímavým vhledem do aktuálního vývoje Speciální tělesné přípravy nejen pro vojáky, ale i pro řadu zástupců Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. I s těmito složkami probíhá intenzivní spolupráce a přenos vzájemných zkušeností. Organizátoři věří, že pořádání konference je příjemný závazek, který se snad i letos podařilo naplnit k odbornému i metodickému růstu všech zúčastněných. V duchu mota konference „See obstacles as opportunities,“ pro příští ročník chystají odlišný formát konference za účasti mezinárodních přednášejících.

*Autorem textu je Vladimír Michalička, odborný asistent Vojenského oboru FTVS UK. *