Článek vyšel v časopise SNOW 116 (březen 2019)

Obertauernské hledání pokladu je tak trochu závod a hlavně „dřina“, při které upotřebíte silné svaly na rukou. Adepti na poklad se totiž nejprve spustí po legendární černé sjezdovce Gamsleiten 2 a v cíli se pak dají do hledání. Startovní čísla se losují večer předem během „uvítací“ diskotéky – každý si z objemné mísy tahá sám. Otevřete losovací kartičku, vyfasujete dres, vyplníte, že se vším souhlasíte a můžete juchat až do půlnoci – anebo jít načerpat síly spánkem.

Kdo dřív přijde, více hrabe

Velký zájem je o nízká startovní čísla, která dávají lepší možnost výběru místa, kde poklad hledat, ale hlavně více času na samotné hledání. Když si zavtipkujete, že máte jedničku a budete ještě k tomu atraktivní dámou, je dost možné, že se na vás bujaří hledači pokladu vrhnou s žádostmi o výměnu, dokud nezjistí, že šprýmaři nejsou jen oni sami.

Střemhlav boulovou stěnou třeba příště

V dubnu 2018 byl Obertauern přikryt místy ještě několikametrovou vrstvou sněhu, která však v teplém jarním počasí hrozila na nejstrmějších svazích nenadálým sesuvem, a tak závodní část byla z důvodu lavinového nebezpečí odvolána, šlo se „rovnou“ hledat poklad.

Nejúspěšnější strategií je prosté štěstí

Ve sněhovém poli pod impozantní boulovou „stěnou“ Gamsleiten 2 je zarolbováno okolo třiceti truhliček, které se snaží vyprostit tisícovka hledačů. Jako „zlatokopecké“ nářadí jim slouží pouze malá zahradní lopatička, takže kutání příliš neodsýpá. Na první pohled se zdá, jako by se dav permoníků pustil bezhlavě do práce, brzy ale vyniknou značné rozdíly v jejich přístupu k těžbě sněhu.

Jedni si hloubí noru, ve které postupně zmizí, jiní postupují plošně. V poli se dokonce vyskytují i předem sehrané týmy, v nichž ten nejsilnější drtí sníh a zbývající jej okamžitě odhrabují. Zdálo by se, že efektivita těžby je nezbytnou podmínkou úspěchu, ale ještě důležitější je obyčejné štěstí. Svědčí o tom nález truhly v mělkém důlku, zatímco o pár kroků vedle už usilovná dvojice z hromady bílé hlušiny postavila sněhuláka – a poklad neobjevila žádný.


Gamsleiten Kriterium alias hledání pokladu

Největší honba za pokladem v Rakousku se koná 5. až 7. dubna 2019. Startovné stojí 50 eur a neobsahuje skipas. Podmínkou vstupu na sněhové pole se zahrabanými truhličkami je výjezd lanovkou Gamsleiten 2 s připevněnými lyžemi nebo snowboardem.

Více na www.obertauern-tickets.com


Hodinu a půl v záhrabu

Jako hledače začátečníka mě už po pár minutách přepadá lehká beznaděj, neboť udusaný jarní firn přes noc dosti zmrzl. Díky povzbuzování se mi ale krustu podaří prorazit a pod ní je kupodivu sníh naopak poměrně měkký. Ve firnovém záhrabu hloubím hlavně do stran a napjatě očekávám, kdy lopatička zavadí o část truhly. Po hodině a půl hrabání už ale začínají být marnost a sluneční paprsky natolik únavné, že opouštím svůj podzemní revír a kapituluji.

Praktické ukončení sezóny

Zážitek je to samozřejmě nezapomenutelný, ale ani bez něj neodjíždím s prázdnou – zůstává mi fortelná lopatička, která se bude doma na zahradě jistě hodit. A je to vlastně i taková praktická tečka za lyžařskou sezónou…