V únoru Evropa dokonale „zužitkovala“ téměř ideální předpoklady pro zimní počasí, které se scházely již po mnoho týdnů a měsíců. Bohužel činnorodé cyklóny nad Atlantikem zabránily tomu, aby byla zimní pohádka ještě trvanlivější. Následné prudké oteplení pak ukázalo, jak „vratké“ bývají tyto zdánlivě parádní zimní konstelace. Jestliže proniká mrazivý vzduch z Arktidy hluboko na jih, na jiném místě musí naopak proudit vzduch z jihu hodně daleko na sever. A stačí, aby se celá „scéna“ posunula o několik stovek či tisíc kilometrů, a z vrcholné zimy je v mžiku pokročilé jaro.

A platí to samozřejmě i naopak, tedy že zima se může ještě rychle vrátit, i když v období meteorologického jara už nejspíš nebude mít sílu proniknout až do nížin. Záleží také na tom, jestli vydrží tzv. narušená cirkulace, kdy vzduchové hmoty proudí ze severu na jih a z jihu na sever, nebo jestli se po mnoha týdnech obnoví běžná zonální cirkulace, projevující se přenosem vzduchových hmot ze západu na východ. Nápovědou je index arktické oscilace, který z výrazně záporných hodnot „vystřelil“ do kladných, což odpovídá stabilizujícímu se polárnímu víru, který je právě „motorem“ zonálního proudění. Začátkem března by však mohl index znovu poklesnout.


Kladné hodnoty indexu AO příliš nepřejí zimě v Evropě, začátkem března by ale mohly znovu klesnout

Že nás po vysloveně jarním týdnu čeká začátkem března ochlazení, předpovídají prakticky všechny varianty vývoje výškové teploty (v cca 1 500 m n. m.). Klesne-li alespoň na -5 °C, dočkají se horské a přechodně i střední polohy znovu zimního počasí.


Hlavní čtvrteční modelový běh (modrý graf) dával naději na výrazný pokles teplot začátkem března


V pátek už hlavní běh „zteplal“, alternativní scénáře ale stále počítají s výrazným ochlazením

Podle předpovědi by se mohla vytvořit tlaková výše nad Britskými ostrovy, která tak do jisté míry „odblokuje“ vliv teplého vlhkého oceánu. Do Evropy by pak proudil studenější vzduch ze severozápadu až severu.


Už koncem února začne synoptická situace s tlakovou výší nad Británií opět připomínat zimu

Naději na březnovou zimu zobrazuje i dlouhodobý výhled počasí podle amerického modelu CFS – teploty v březnu by ve střední Evropě měly být průměrné, ve východní dokonce podprůměrné, což odpovídá výše popsané synoptické situaci.

Jak se vyvíjela předpověď zimy 2020/21 čtěte v článku Archiv počasí 20/21!