Observatoř na 3 108 m vysoké hoře Sonnblick se nachází na konci rakouského údolí Raurisertal. Již kdysi se zde nacházela jednoduchá stavební lanovka, v 50. letech vyměněná za o něco větší jednovětvovou nákladní kyvadlovou lanovku od firmy Girak. Kromě nákladu mohla na své otevřené plošině nazvané „Kisterl“ vyrobené ze dřeva a ocelových nosníků přepravovat také tři osoby, trasa s maximální sklonem až 47 º (104 %) vedla přes jednu mohutnou podpěru příhradové konstrukce pro tažné i nosné lano a dvě pomocné podpěry pouze pro tažné lano. Při dopravní rychlosti 2,6 m/s trvala jízda dlouhých 20 minut. Navíc byl provoz lanovky možný pouze za příznivého počasí při rychlosti větru do 30 km/h, což zásobování observatoře značně ztěžovalo.


Příjezd do horní stanice vede ve sklonu až 104,5 %


Po téměř 70 letech provozu staré lanovky tak již byla výstavba moderní větruodolné dráhy naprosto nezbytná. Docílení provozu při rychlosti bočního větru až 80 km/h (tedy při rychlostech zcela nemyslitelných pro vzlétnutí vrtulníku) si vyžádalo speciální technické řešení od firmy Doppelmayr Lana sídlicí v jihotyrolském městě Lana, která má s větruodolnými lanovkami značné zkušenosti (právě zde se konstruoval např. známý systém Funifor). Použita byla jednovětvová kyvadlová dvoulanová dráha se dvěma nosným a jedním tažným lanem, kdy rozchod nosných lan je rozšířen na 1,2 metru. Na trase se nyní nachází jediná podpěra plnostěnné konstrukce.


Jediná podpěra na trase lanovky s asymetricky uspořádanou hlavou, která odpovídá speciálnímu vedení lan


Tažné lano je na trati vedeno přes 25 speciálně pro tuto lanovku zkonstruovaných mezizávěsů, tři z nich jsou navíc opatřeny přídavným závažím proti bočnímu větru. Uspořádání lan odpovídá také konstrukce hlavy podpěry a nosné části stanic. Zajímavostí je také napínání dopravního lana prostřednictvím 12tunového závaží na šikmé rampě pod dolní stanicí. Zatímco budova dolní stanice byla využita z původní lanovky, horní stanice byla vybudována nově. Obě stanice je možné uzavřít vraty pro ochranu před povětrnostními vlivy. Délka trasy dosahuje 3 054 metrů při úctyhodném převýšení 1 478 m. Při dopravní rychlosti 6 m/s činí nyní jízdní doba 10 minut. Pro přepravu cestujících slouží jediná 6místná kabina od firmy CWA typu Omega IV, pro přepravu nákladu lze na její místo zavěsit nákladní plošinu.


Kabina v horní poháněcí stanici


Z důvodu náročných vysokohorských povětrnostních podmínek musela být stavba realizována ve velmi krátkém čase, provoz na staré lanovce byl ukončen 6. června 2018 a již 8. listopadu 2018 získala povolení k provozu lanovka nová. Slavnostní otevření se pak uskutečnilo 20. listopadu. Použití vrtulníku při výstavbě bylo z důvodu ochrany přírody omezeno na minimum. Celková hodnota investice dosáhla 4 milionů eur.


V horní stanice se nachází jak hlavní pohon s motorem o maximálním výkonu 131 kW, tak nouzový pohon