Metodika je cenná hlavně šíří popisu problematiky skialpinismu, zároveň je psána zasloužilým skialpinistou, a díky tomu je výraznou součástí přístup k horám a přírodě. Autor znatelně preferuje tzv. tradiční skialpinismus před jeho komerční, masovou formou. Zároveň však vydáním publikace láká k vyzkoušení skialpinismu, důrazně však apeluje na dodržování horských zásad nejen metodických, ale především lidských a morálních.

Po filozofickém úvodu, pohlížejcícím na skialpinistický sport v širších souvislostech, přichází na řadu vyčerpávající popis skialpinistického vybavení a následně ještě důkladnější popis techniky výstupu a sjezdu. Zde se ukazuje hodnota publikace například v pochopení souvislosti chůze s dýcháním a pocením a obecném porozumění fyziologických souvislostí pohybu. Veškeré souvislosti jsou také podloženy fyzikálními zákonitostmi a pro lepší přehlednost doplněny četnými popisnými fotkami, díky kterým lze jednoduše pochopit například rozdíly mezi různými oblouky.

Skialpinismus: Metodika pohybu na lyžích a v horských terénech
Skialpinismus: Metodika pohybu na lyžích a v horských terénech

Další částí je meteorologie: popis sněhu a počasí, tedy zásadními kofaktory největšího rizika při skialpinismu, pádu lavin. Tato kapitola upřesňuje terminologii a může se tak stát základním odrazovým můstkem pro dnes poněkud roztříštěné názvosloví dané problematiky, vycházející především z překladů metodik italských, rakouských a francouzských.

Na laviny navazuje bez jasného ohraničení taktika postupu v neledovcovém a následně také ledovcovém terénu, poněkud zmateně je vložena kamarádská záchrana a první vyhledání zasypané oběti. Obecně je daleko víc prostoru věnováno prevenci lavin než následnému managementu záchrany, tento je vhodné doplnit speciálními publikacemi či kurzy – ostatně i to je v souladu s filozofií tradičního skialpinismu, podle které je nejdůležitější se do laviny vůbec nedostat.

Závěrečný popis výstroje pro pohyb na ledovci, potřebných uzlů atp. a také první pomoci se skládá spíš z tipů, které autor považuje za osvědčené. Zde se hodí uvést, že poměrně dost zdrojů je staršího data a je nutné vždy postupovat podle nejnovějších doporučení pro management lavinové záchrany, který vydává MEDCOM, tedy výbor organizace UIAA pro medicínu, a další profesní asociace. Jakkoliv je tedy kniha v jiných kapitolách kompletní, zde jde o pouhý náhled do problematiky záchrany z laviny i z terénu obecně a poskytování první pomoci, které se v knize zužuje takřka pouze na transport svépomocí, od kterého se v praxi spíš upouští a jeho využití se stává doménou nikoliv začátečníků, ale velmi pokročilých skialpinistů, kteří se vydávájí do hor s nízkou dostupností profesionální záchrany.


Stanislav Melek, autor jedné z mála komplexních skialpinistických příruček v češtině, je celoživotním propagátorem skialpinismu na Slovensku i ve světě a na kontě má mnoho významných výstupů nejen v Tatrách a Alpách, ale také na Ťan-Šanu nebo Kavkazu. Účastnil se také mnoha skialpových závodů.