Tisková zpráva AHS ČR

Asociace horských středisek ČR velmi podporuje rozhodnutí vlády ČR o sjednocení sazby DPH na lyžařské vleky a lanovky na 10 %. Dojde tím ke snížení sazby DPH u vleků z 15 % na nižší hranici, jako tomu je od loňského roku u lanových drah. Z dlouhodobého hlediska usnadní toto řešení provozovatelům značné množství administrativy, ušetřené peníze mohou zároveň horské regiony využít k investicím do rozvoje i další sezóny. Ta bude pro budoucnost horských regionů i podnikatelů v turismu rozhodující.

Horské areály oceňují, že vláda vyslyšela návrhy profesních organizací, Svazu obchodu a cestovního ruchu a Fóra cestovního ruchu, které podporovalo i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Svým rozhodnutím přispěla ke zmírnění následků pandemie Covid-19. Konkrétně pak pětiprocentní snížení daně u jízdného za vleky představuje z pohledu státu marginální výpadek příjmů, provozovatelům lyžařských areálů ale tyto prostředky významně pomohou. A to zvláště po letošní zkrácené sezóně, míní Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek.

„Sjednocení sazeb DPH u lyžařských vleků a lanových drah zásadním způsobem zjednoduší administrativu podnikatelů provozujících jak lanové dráhy, tak lyžařské vleky. Ti totiž dosud museli provádět složité rozpočítávání realizovaných tržeb v závislosti na uskutečněných jízdách, a to dle toho, zda byla jízda uskutečněná na lanové dráze (od loňského roku sazba DPH 10 %) či lyžařském vleku (dosud sazba DPH 15 %),“ vysvětluje Petr Hynek, jednatel SkiResort ČERNÁ HORA-PEC. Provozovatelé zároveň vítají skutečnost, že se tímto krokem sazba DPH posunuje na výši, která je obvyklá v zemích, jako jsou například Rakousko, Slovinsko, Francie, nebo Itálie.

„Rozhodnutí vnímám jako velkou pomoc provozovatelům lyžařských areálů k překonání následků spojených s dopady COVID 19 a jako pozitivní příspěvek ke stabilizaci a rozvoji těchto středisek v dalších letech,“ dodává k tomu Kateřina Neumannová, prezidentka Asociace horských středisek.

„Jsme velmi rádi, že vláda přijala konkrétní opatření na snížení DPH na 10 % u některých služeb cestovního ruchu, které pomůže například podnikatelům v horských oblastech, kde často bývají omezené možnosti pracovních příležitostí. Na aktivity provozovatelů lanovek a vleků, jsou především v horských oblastech navázány i další služby v cestovním ruchu, který je v současné době jednou z nejpostiženějších oblastí koronavirovou krizí,“ komentuje rozhodnutí vlády Irena Vlčková, generální ředitelka SOCR ČR.

Pomoc vlády zároveň střediska považují za vratnou investici i pro stát. „Skiareály jsou vnímány jako motor horských regionů, protože zde funguje významný multiplikační efekt – každá 1 Kč utracená návštěvníkem ve skiareálu znamená dalších 7 Kč utracených za ubytování, stravování a ostatní navazující služby horského střediska. Tímto má podpora rozvoje provozovatelů skiareálů pozitivní dopad na celý region a na udržení zaměstnanosti, která je v horských regionech na cestovním ruchu silně závislá a nyní do jisté míry v ohrožení,“ říká Knot z AHS ČR.