Pro účely spolkové zahrádkářské výstavy Bundesgartenschau 1957 v Kolíně nad Rýnem byla firmou Pohlig (později PHB – Pohlig-Heckel-Bleichert) v roce 1957 vybudována dvoulanová kabinková lanovka. Ta na své 935 metrů dlouhé trase s nulovým převýšením a s jen 3 vysokými podpěrami o výškách 36, 50 a 34 m křižuje řeku Rýn a šikmo i dálniční most. Původně byla trasa ovšem kratší a dosahovala délky jen 680 metrů, obě stanice se nacházely přímo na březích řeky Rýn.


Pohled od stanice Rheinpark na podpěru č. 3

V roce 1963 v souvislosti s výstavbou již zmíněného dálničního mostu musela ustoupit jižní stanice Rheinpark. Přesunutím této stanice o cca 250 metrů dál došlo k prodloužení trasy, přemístila se rovněž původní podpěra č. 2 (nyní tak jde o podpěru č. 3) a poblíž pozice původní podpěry č. 2 byla postavena nová, o 16 metrů vyšší podpěra. Zatímco podpěra č. 2 je ukotvena pevně do betonové patky, podpěry č. 1 a 3 jsou ukotveny pomocí kloubu a mohou se tak v ose trati naklápět (v pevné stabilní pozici je drží silná kotvící ocelová lana). V nové prodloužené trase byla lanovka opětovně otevřena v roce 1966. Celkem 44 čtyřmístných kabinek dosahuje přepravní kapacity 1 600 osob za hodinu, doba jízdy činí 6 minut. Počet kabinek v oběhu lze za provozu libovolně měnit a tím i regulovat přepravní kapacitu. Všechny kabinky jsou opatřeny reklamními nátěry. Průměr lan činí 45 mm v případě nosného a 22 mm v případě tažného lana.


50 m vysoká podpěra č. 2, která byla při prodloužení trasy v roce 1966 postavena zcela nově

Lanovka je vybavena dvojicí pohonů ve stanici Rheinpark, čímž je zajištěna určitá redundance. Díky svému vysokému vedení trasy poskytuje lanovka parádní výhled do okolí, a tak není divu, že i dnes se lanovka setkává se značným zájmem návštěvníků Kolína. Pro úplnost je třeba ještě zmínit, že v roce 1957 byla přímo v parku Rheinpark postavena i malá 650 metrů dlouhá jednolanová oběžná lanovka s dvoumístnými zcela otevřenými kabinkami (rovněž od firmy Pohlig), která vedla napříč celým parkem. Provoz byl ukončen koncem 90. let, definitivně byla tato lanovka demontována v roce 2003. Podobné parkové lanovky dnes najdeme už jen v Dortmundu a Saarbrückenu.


Kabinka na příjezdu do stanice ZOO