Tisková zpráva Tatry mountain resorts (TMR), provozovatele lyžařského areálu Ještěd

Lyžařské středisko Ještěd stojí na podzim 2020 před zásadním krokem. Je jím vybudování sjezdovky Nová Skalka, o kterou se pod Ještědem snaží od roku 2011. Kromě realizace samotné sjezdovky, která by měla zvýšit konkurenceschopnost střediska a zejména bezpečnost lyžařů, se provozovatel střediska zavázal k náhradní výsadbě více než 20 ha lesa a všechny zainteresované strany vyzval k přijetí společného memoranda. Avizuje také začátek předprodeje výjimečných skipasů 3 roky platných na lanovkách v zimě i v létě a s řadou dalších bonusů.

Sport a lyžování mají pod Ještědem dlouhou tradici. Díky změnám, kterými prošlo rekreační sjezdové lyžování v posledních letech, však zdejší úzké sjezdovky s komplikovaným profilem neodpovídají současným požadavkům na příjemnou a bezpečnou lyžovačku. Plánovaná Nová Skalka by z tohoto pohledu přinesla do lyžování pod Ještědem úplně novou kvalitu – širokou, bezpečnou sjezdovku s ideálním profilem pro rodiny s dětmi a začátečníky.


Fakta o projektu Nová Skalka:

 • více než 1,5 km dlouhá, 45 m široká sjezdovka
 • bez potřeby budování nové lanovky nebo vleku
 • zvýšení bezpečnosti a komfortu klientů ve středisku
 • nová špičková zasněžovací technika (Snowfactory) - kvalitní sněhové podmínky po celou zimu a delší dostupnost lyžařské výuky v Maxilandu
 • dílčí rozšíření sjezdových tratí Slalomák a Liberecká
 • večerní lyžování pod energeticky úsporným umělým osvětlením (od r. 2021/22)
 • Beranova cesta jako bezpečné a pohodlné propojení mezi Černým vrchem a Skalkou (od r. 2021/22)
 • celková investice cca 120 milionů korun

„Musíme eliminovat riziková místa, snížit úrazovost a zlepšit podmínky pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi. Toto je klíčový základ pro budoucnost tohoto areálu – lidé se dnes chtějí hýbat, chtějí sportovat, vidíme to i na stoupajícím zájmu o lyžařskou školu a vzrůstajícím počtu začínajících lyžařů. Chceme-li udělat něco pro areál a pro jeho návštěvníky, potřebujeme v první řadě kvalitní, širší, přehledné, bezpečné a dobře udržované sjezdovky. A jestliže je všeobecně známé, že lidé nejčastěji sportují po práci, chceme dopřát Liberečanům i lidem z okolí i kvalitní večerní lyžování s moderním, energeticky násobně úspornějším osvětlením než je to stávající. Proto vnímáme projekt Nová Skalka jako absolutní prioritu, která rozhodne nejen o budoucnosti areálu, ale i naší přítomnosti v něm,“ vysvětluje Čeněk Jílek, statutární ředitel TMR Ještěd, a.s.

Nevyhnutelnost zlepšení lyžařských podmínek na Ještědu vnímá citlivě i bývalá česká reprezentantka v alpském lyžování a v současnosti trenérka SK Ještěd Lucie Pešánová Hrstková: „Z pohledu bývalé závodnice světového poháru, nyní z pohledu trenérky, která na Ještědu trénuje, ale zejména z pohledu mámy dvou malých dětí, výstavbu nové sjezdovky velmi kvituji a podporuji. Své děti jsem bohužel musela učit lyžovat jinde, protože na Ještědu prostě vhodná a bezpečná sjezdovka pro rodiny s malými dětmi není.“

První sjezdovky se přitom pod Ještědem objevily už v 30. letech 20. století, později přibyl skokanský areál, intenzivnější rozvoj zažilo středisko v letech 2006-2009 v rámci příprav na mistrovství světa, kdy byly vybudovány nové lanovky i vleky. Sjezdovka Nová Skalka na tyto investice a bohatou tradici lyžování pod Ještědem i v České republice navazuje.

„V České republice máme přes dva miliony aktivních lyžařů, kteří rádi navštěvují naše domácí hory. Liberecko a ještědský region jsou dlouhodobě spjaty se zimními sporty a působí zde několik aktivních sportovních klubů. Výstavbu nové a bezpečné sjezdovky vnímáme jako přirozený krok k tomu, aby se na Ještědu mohla nadále pěstovat tradice českého lyžování, odpovídající moderním trendům 21. století. Zároveň se budeme snažit s vedením města a kraje hledat cesty, jak rozvíjet také tamní skokanský areál. Na Ještědu by mělo mít své pevné místo sjezdové lyžování i skok na lyžích," uvedl Lukáš Heřmanský, prezident Svazu lyžařů České republiky.

Vybudování nové sjezdovky a částečné rozšíření kritických míst na dvou stávajících tratích si vyžádá zásah do cca 6,68 ha převážně smrkové monokultury. Provozovatel lyžařského střediska Ještěd – společnost TMR Ještěd, a.s., získal k projektu výstavby sjezdovky Nová Skalka i na základě přijatých kompenzačních opatření už na jaře 2020 kladné stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), které bylo klíčovým z pohledu samotné realizace. „Projekt jsme na základě připomínek odborníků upravili tak, abychom minimalizovali negativní dopady na přírodu. Zmenšili jsme záběr sjezdovky Nová Skalka, snížili jsme plánovanou intenzitu nového osvětlení, zachovali vzácné prameniště v dolní části Slalomáku, vysadíme nové porosty v nevyužitých částech areálu, na nové sjezdovce budou svodnice, které budou vodu odvádět do vsakovacích jam, vytvoříme nová stanoviště pro plazy, tůně pro obojživelníky, podpoříme vytváření nových lokálních biotopů. Kromě těchto kompenzačních opatření stále platí náš veřejný příslib na zalesnění dalších 20 hektarů ve spolupráci s městem Liberec a ekologickými sdruženími, což souvisí s naší komplexní iniciativou proměnit Ještěd na lyžařské středisko plně respektující životní prostředí,“ doplnil Jílek.

Společnost TMR, v návaznosti na tuto iniciativu a komunikaci s městem a občanskými sdruženími a spolky poukazujícími na dopad projektu na životní prostředí, zároveň vyzvala všechny zainteresované strany na přijetí memoranda jako společného veřejného závazku na ochranu životního prostředí. Memorandum by mělo stát na těchto pilířích:

 1. TMR Ještěd osadí 20 ha nového lesa, to vše samozřejmě v součinnosti města Liberec a ekologických aktivit.
 2. TMR Ještěd navrhuje využít nájemné 1 000 000 Kč, které každoročně platí městu Liberec, na ekologická opatření navržená Radou pro klima.
 3. TMR Ještěd věnuje každému lyžaři sezónkáři, který šetrně zachází s vodou a prokáže se meziročním poklesem spotřeby vody nebo systémem na zadržování vody v domácnosti, dárek v podobě 3 celodenních skipasů pro svou rodinu či kamarády.
 4. TMR Ještěd se zavazuje pořádat každoročně akci Zelený Ještěd, kde se společně s občany uklízí svahy Ještědu od odpadků.
 5. TMR Ještěd podporuje aktivitu města Liberec a Městských lesů Liberec pod názvem Revitalizace lesů na Ještědu, který z dotačního programu umožní dosadit 90 ha.

Vzájemný dialog a snahu najít porozumění při společném využití sportovního areálu a intenzivnější ochraně přírody přivítala i samospráva. „Respektuji názor ochránců přírody. Zároveň ale rozumím i podnikatelskému záměru, který na Ještědu firma TMR prosazuje. Ostatně, připomínek dostáváme celou řadu. Od lesníků, kteří mají svou vizi funkčního lesa. Nebo urbanistů, kteří prosazují architektonicky citlivé propojení této lokality s městem. V každém případě budeme vždy usilovat o to, aby jakákoliv aktivita tomuto místu nijak neubližovala,“ uvedl Jaroslav Zámečník, primátor Statutárního města Liberec.

Společnost TMR, která má lyžařský areál Ještěd v dlouhodobém pronájmu, deklarovala seriózní a dlouhodobý zájem o podnikání na tomto ikonickém místě. V případě otevření sjezdovky ještě v tomto roce je připravena nabídnout veřejnosti nejen výjimečnou formu 3letých skipasů platných na lanovkách v zimě i v létě a spojených s dalšími benefity, ale i podporu místní komunity včetně samostatného programu na podporu lyžování žáků prvních tříd z libereckých základních škol ve formě skipasů zdarma. Nová sjezdovka by zároveň měla být důležitým impulzem i na podporu cestovního ruchu, který je neodmyslitelnou součástí ekonomiky libereckého regionu a dále roste. Jen v minulém roce podle statistik navštívilo Liberecký kraj více než milion hostů, dokonce v parametru počet přenocovaných turistů na km2 je Liberecký kraj mimo Prahu na druhém místě v rámci celé ČR.