Proto bylo v 90. letech rozhodnuto o výstavbě lanovky, která by zcela vyloučila nebo alespoň výrazně omezila automobilový provoz na Seiser Alm. Vzhledem k obtížnému terénu a značným výškovým rozdílům padla volba na dvoulanovou oběžnou kabinkovou lanovku Leitner. Lanovka byla po náročné výstavbě dokončena a zprovozněna na podzim roku 2003.


Podpěra č. 3 lanovky Seis – Seiser Alm

Na trase dlouhé neuvěřitelných 4 132 m je díky dvoulanovému systému jen 10 podpěr. Mezi podpěrami č. 3 a 4 je pak největší lanové pole – 950 m, ve kterém se kabiny pohybují asi 50 metrů nad zemí.


Rozpětí 960 m mezi podpěrami č. 3 a č. 4 lanovky Seis – Seiser Alm

K záchraně cestujících podél lana jsou na podpěře č. 4 umístěny záchranné plošiny. Srdcem lanovky je motor o obrovském výkonu 1 520 kW, který je umístěn v horní stanici. Celkem 108 šestnáctimístných kabin Conus od firmy CWA v modrém barevném provedení umožňuje přepravní kapacitu až 4 000 osob za hodinu.


Podpěra č. 6 modré lanovky Seis – Seiser Alm

Na tomto místě je vhodné zmínit se ještě o další lanovce, která je také dvoulanového systému a vede taktéž na Seiser Alm, ovšem z jiné strany – ze St. Ulrichu v údolí Val Gardena. Byla postavena v roce 1999 a nahradila starou kyvadlovou lanovku pro 50 osob, která již nemohla stačit potřebám tohoto střediska.


Podpěra č. 1 červené lanovky St. Ulrich – Seiser Alm

Celkem 35 patnáctimístných kabin, které jsou na rozdíl od novější lanovky ze Seisu v červeném barevném provedení, přepraví za hodinu 2 400 osob. Trasa lanovky je sice dlouhá „jen“ 1 861 m, vyznačuje se však velkými rozpětími lana – lanovka má jen dvě podpěry a lanový přechod před horní stanicí.

Technické parametry lanovky Seis – Seiser Alm:

Typ lanovky : oběžná dvoulanová s kabinkami pro 16 osob
Výrobní typ: CA 16-2S
Šikmá délka: 4 132 m
Dolní stanice: 1 015 m n. m.
Horní stanice: 1 858 m n. m.
Převýšení: 846 m
Přepravní kapacita: 4 000 osob/hod.
Max. dopravní rychlost: 6 m/s
Výkon pohonu: 1 520 kW
Čas jízdy: 12 min
Počet kabin: 108
Počet podpěr: 10
Výrobce: Leitner
V provozu od roku: 2003

Technické parametry lanovky St. Ulrich – Seiser Alm :

Typ lanovky: oběžná dvoulanová s kabinkami pro 15 osob
Výrobní typ: CA 15-2S
Šikmá délka: 1 861 m
Dolní stanice: 1 227 m n. m.
Horní stanice: 2 005 m n. m.
Převýšení: 778 m
Přepravní kapacita: 2 400 osob/hod.
Max. dopravní rychlost: 6 m/s
Výkon pohonu: 600 kW
Čas jízdy: 5,5 min
Počet kabin: 35
Počet podpěr: 2 + lanový přechod
Výrobce: Leitner
V provozu od roku: 1999


Pohled na celou trasu lanovky St. Ulrich – Seiser Alm z horní stanice, v popředí velmi velké rozpětí lana mezi podpěrou č. 2 a horní stanicí