Tisková zpráva společnosti Elan

100% zelená: Energie ze slunečné strany Alp

V Elanu navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme prémiové výrobky pro zdravý a aktivní životní styl. Když pracujeme na vývoji nových a inovativních produktů, je otázka na spotřebu energie pravidelnou součástí diskusí. Pro ty z nás, kteří jsme součástí průmyslové výroby, je výběr zdroje energie důležitým strategickým kritériem. Cesta Elanu k budoucím vítězstvím bude napájena exkluzivně z obnovitelných zdrojů a část naší elektrické energie získáme z důležité akvizice – naší vlastní solární elektrárny, která začala produkovat první kilowatthodiny v nedávných dnech. Tento rok znamenající přechod na 100% obnovitelnou energii a částečnou energetickou soběstačnost je pro Elan velkým milníkem.

Solární energie je nejrychleji rostoucím segmentem udržitelné výroby elektrické energie otevírající dveře k nízkoemisní ekonomice s průlomovými technologiemi, skvělou cenovou konkurenceschop­ností a novým, efektivním byznysovým modelům. Pro společnost Elan, pro kterou je zvyšování energetické efektivnosti a snižování emisí skleníkových plynů hlavní součástí jejího podnikání, bylo zřízení solární elektrárny na svých budovách logickým a strategickým krokem. Solární elektrárna pokryje průměrně 12 % roční spotřeby firmy a pomůže snížit emise CO2 o téměř 498,2 tun. Elan tak znovu potvrzuje svůj závazek a nadále jde příkladem ve svém odvětví a regionu.

O zřízení solární elektrárny se postarala mezinárodní společnost Interenergo poskytující konzultace, systémová řešení a servisní služby u obnovitelných zdrojů energie v rámci skupiny KI Kelag Group. Model partnerství počítá s dlouhodobou spoluprací obou společností, přičemž Interenergo se stará o instalaci, údržbu a konkurenceschopné dodávky energie z obnovitelných zdrojů, zatímco Elan na konci investičního období získá elektrárnu do trvalého vlastnictví, aby dále snižoval své náklady na elektřinu. Dlouhodobý účet za elektřinu bude nižší, takže provoz společnosti bude úspornější a udržitelnější a zároveň bude umožněno přerozdělit zdroje na investice, které posílí pokračující vývoj inovativních produktů společnosti a rozvoj podnikání.

Nová solární elektrárna přehledně:

  • celkový jmenovitý výkon: 1 MW - dostačující pro zásobování 160 domácností
  • roční produkce elektrické energie: 1 060 MWh
  • celkový počet instalovaných panelů: 2 500
  • celková plocha: 5 000 m²

V posledních letech jsme dosáhli velkého úspěchu při posilování našeho závazku “Ručně vyrobeno ve slovinských Alpách” optimalizací získávání našich surovin, díky které pochází 99 % surového materiálu z Evropské Unie. Prohloubili jsme naši regionální spolupráci účastí na několika projektech, například při obnově lesů v regionu Gorenjska, ze kterých budeme získávat dřevo pro naši výrobu v budoucích letech. Považujeme za velký úspěch, že jsme dokázali do řetězce udržitelných změn přidat i dodávky energie. Další důkaz pro to, že udržitelnost je opravdu DNA Elanu.