Světový pohár FIS Masters v alpských disciplínách zavítá letos opět opakovaně do České republiky, tentokrát do jednoho významného lyžařského střediska a to do Pece pod Sněžkou. Nejlepší sjezdaře – seniory z let minulých i současnosti tak můžeme i letos přivítat na českých horách a přesvědčit se na vlastní oči, že věk nutně nemusí souviset s výkonností. Vůle a zájem podávat maximální výkony je hlavním mottem soutěže.

„Stejně jako v letech předešlých přivítáme i letos ve dnech 13. – 14.3. 2010 skoro dvoustovku sjezdařů – účastníků závodu Světového poháru FIS Masters, soutěže pořádané téměř po celém světě s účastí více než 10.000 aktivních závodníků“ sdělila ředitelka organizačního výboru závodů Iva Kárníková, zástupce za pořadatelskou organizaci SJ SKI s.r.o. „ Nejenom náročné a skvěle upravené závodní tratě, ale i ostatní služby, městem a regionem podporované, rozhodují o tom, kde se budou závody Světových pohárů / vč. Masters / nadále pořádat.

„Pro letošní rok jsme získali podporu nejen starosty města Pec pod Sněžkou pana Alana Tomáška, ale i záštitu starosty města Trutnova pana Ivana Adamce a významná podpora vzešla i od hejtmana Královéhradeckého kraje pana Lubomíra France. Není možné opominout záštitu za Ministerstvo pro místní rozvoj, která byla pro letošní ročník udělena již podruhé, jelikož akce má již neregionální význam. V neposlední řadě nutno uvést výbornou spolupráci se zástupci Ski areálu Pec, bez jejichž technického zázemí a zkušeností bychom nemohli tyto závody pořádat.

V sobotním slalomu a nedělním obřím slalomu se účastní více než dvě stovky závodníků, zhruba z 12 až 13 zemí světa, nejsilněji je zastoupena Evropa.Zkušenosti ukazují, že obliba tohoto sportovního klání je natolik veliká, že se zúčastňují i zástupci takových zemí jako je Španělsko, Norové, Britové, Irové. Počty Slováků, Poláků, Němců, Italů, Francouzů nebudu vyjmenovávat, zástupci za Českou republiku se rekrutují z již 16 ti let tradičních závodů v alpských disciplínách soutěže Pro Senior Tour.

Na základě dobrých výsledků, dobré organizace a zvýšeného zájmu zúčastněných budeme i nadále usilovat o pořadatelství lyžařských Světových pohárů, uvedla Kárníková.