Norimberk měl velice rád císař Karel IV. Možná víc než Prahu. Jeho památku tady připomíná kostel Panny Marie na hlavním náměstí. (Jako v každém německém městě i tady mají Hauptmarkt.) Katedrála Frauenkirche, jak se jí říká německy, se začala stavět v roce 1355 na místě, kde dříve stála synagoga, stržená při pogromech v roce 1349. Jejím architektem nebyl nikdo menší než Petr Parléř. V roce 1361 tady byl pokřtěn Karlův syn Václav. Císař dnes sedí na portálu a bohorovně čeká, až se kolem něj začnou úderem poledne komíhat jeho kurfiřti a klanět se mu. Je jich sedm. Za nejznámější osobnost Norimberka můžeme považovat Albrechta Dürera. Malíř, grafik a inženýr, jehož dílo se klene mezi gotikou a renesancí, má muzeum pod hradem. Nejvýznamnější německý výtvarný umělec je často přirovnáván k Leonardu da Vinci. V Dürerově díle není tolik italské vášně, ale dokonalost zaječích chloupků a dalších detailů jeho obrazů, akvarelů a rytin dodnes fascinuje. K jeho domu vás dovede parodie na jeho slavného zajíce – bronzová socha mrtvolky chlupatého mazlíka.

A pak jsou tady památky na Hitlera. Jeho „kongresové centrum“ je kousek za městem. Před pár lety bylo v objektu zřízeno muzeum fašismu, druhé světové války a zkrátka všech událostí, které jsou s Norimberkem spojeny – vytvoření předválečných zákonů i poválečné procesy. Pokud nebudete mít na muzeum zrovna náladu, stejně si tam zajeďte. Budovy jsou impozantní i zvenku. Bezlistá sezóna roku jim ještě přidá na morbidnosti.

Pokud sjedete z dálnice na odbočce Nürnberg Süd nebo Nürnberg Ost, dostanete se k výše zmiňovanému velkému městskému okruhu, v jehož těsné blízkosti pozůstatky megastavby stojí. Šedivá monstra a nesmyslně velké betonové plochy jsou dnes obklopuje park.

A kdybyste si chtěli před cestou udělat nějaké samostudium, je tady film Leni Riefenstahl. Kontroverzní, ale geniální filmová umělkyně zemřela nedávno ve věku 101 let. Natočila mimo jiné roku 1934 dokumentární horor Triumf vůle. Dílko je snadno dostupné na You Tube. Jsou v něm vidět pěkně oživené kongresové budovy a ve finále též ubohý císař, jak z portálu kostela Panny Marie kouká na vojenskou přehlídku na počest Hitlera.

Norimberk

Norimberk


Článek byl převzat z časopisu SNOW 59.