Takové myšlenky měl v minulosti ale ledaskdo, a tak toto místo bylo odjakživa strategickým neuralgickým bodem cest napříč Evropou.
Dnes můžete svou pozornost soustředit na úžasné opevnění, které tady na přelomu 17. a 18. století vybudoval maršál Vauban. Není to jediné jeho dílo. Slavný se stal především pro množství staveb, které realizoval. Kdyby to nebyla díla tak monumentální, snad by se hodil český příměr, že chrlil citadely „jako Baťa cvičky“. Ve službách Ludvíka XIV. postavil od základů přibližně čtyřicet pevností a na tři sta jich přestavěl.
Sébastien Le Prestre de Vauban pocházel ze šlechtické rodiny. Jeho život byl naplněn vojenstvím. Nebyl totiž žádný salónní architekt, ale začal u armády jako nižší důstojník, který si bojové techniky dobývání měst nejdříve prakticky vyzkoušel. Briançon nebyl jeho největším dílem, k těm nejspíš patří některé pevnosti vybudované „na zelené louce“, které z ptačí perspektivy vypadají jako obrovské hvězdice – Vaubanův nejoblíbenější tvar byla osmicípá hvězda.
Hradby města jsou ale krásné a působí monumentálně. Dvanáct z markýzových děl v oboru militárního stavitelství se dostalo před dvěma lety v červenci 2008 na seznam památek UNESCO. Briançon je mezi nimi.
Do starého města budete vstupovat nejspíš z horní části, protože tady je vhodné parkoviště. Vtáhne vás to na hlavní třídu, která opevněné město rozděluje na dvě poloviny. A protože nejspíš jedete na hory, můžete zamířit na její dolní konec, kde bylo před pár lety vybudováno muzeum lyžování. Má část národopisně-přírodovědnou věnovanou především blízkému národnímu parku Ecrin a ukazuje historii lyžování v okolí Briançonu (otevřeno od pondělí do pátku).


Článek byl převzat z časopisu SNOW 56.