Jaké chystáte propojení středisek v sezóně 2012/13?

Letošní sezonu přičleňujeme k již fungujícímu SkiResortu Černá hora kompletně celé údolí Úpy, tzn. Pec pod Sněžkou, Velkou Úpu a bude fungovat i částečná spolupráce s Malou Úpou. Takže pro letošek nabídneme společnou jízdenku pro šest areálů, tzn. Černý Důl, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Velká Úpa a Pec pod Sněžkou, což znamená 36 km sjezdovek, 6 lanovek a 38 vleků.

To znamená, že po roční pauze se opět vrací osvědčený projekt Skiarény…

Ne tak docela. Zásadním rozdílem oproti Skiaréně je to, že pokud si naši zákazníci zakoupí jakoukoliv jízdenku, tedy počínaje jednodenní, je automaticky platná po celém SkiResortu Černá hora - Pec. Tedy žádné dvojí jízdné jako v minulosti, kdy bylo třeba si vybrat mezi místní, a nadstavbovou, dražší skiarénovou permanentkou. V nabídce ale zůstanou i jednodenní jízdenky pouze pro Černý Důl a Duncan ve Svobodě nad Úpou, které budou cenově zohledňovat jak velikost areálů, tak jejich převážně jednodenní návštěvníky v podobě rodin s dětmi.

S tím souvisí i propojení SkiResortu skibusy…

Přesně tak. V zimní sezoně budou fungovat čtyři páteřní linky mezi všemi areály, obsluhované čtyřmi velkými autobusy. Ty budou potom v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou a Černém Dole doplněny místními city busy, které budou na svých stálých trasách obsluhovat lyžaře, kteří se potřebují dopravit od svých ubytovacích zařízení k lanovkám a vlekům. Na rozdíl od páteřních skibusů, které budou zdarma, budou city busy používat systém „skibusenky“ (poznámka: tento systém již funguje v Janských Lázních a Černém Dole), tedy jakési permanentky na využívání služeb skibusu, kterou ubytovaní ve středisku obdrží na svém penzionu, nebo hotelu. Tímto způsobem do zajištění infrastruktury a pohodlí pro návštěvníky zapojujeme i poskytovatele ubytování, kteří se tak na provozu city busů finančně podílí.

Jakým způsobem celé propojení do takhle velkého SkiResortu ovlivní ceny jízdného?

V podstatě žádným způsobem. Dojde ke zdražení o 5%, k čemuž jsme se však rozhodli už na jaře vzhledem k avizované další změně sazby DPH, ale i rostoucím cenám pohonných hmot, elektřiny a dalších. Ceny byly stejné od roku 2005.

Co všechno nabídne nový SkiResort Černá hora - Pec návštěvníkům?

V Janských Lázních to bude nové parkoviště pro 120 automobilů u Lesního domu. V Peci pod Sněžkou jsme začali budovat tři nové pokladní pracoviště v budově Javoru, které dokážou zákazníky rychleji odbavit. Starý systém prodeje permanentek na dvou pokladnách byl kolabující. Další novinkou SkiResortu bude služba „najdi si své nalyžované km“, což bude online systém na internetu, kde bude možno po zadání čísla permanentky zjistit počet nalyžovaných kilometrů, výškové rozdíly a další informace (www.skiline.cc).

Pec pod Sněžkou máte v nájmu na 20 let a ve smlouvě garantujete 350 miliónů investic. Co všechno můžeme do budoucna očekávat?

Smlouva o pronájmu Pece pod Sněžkou je koncipována na 20 let s další 20letou opcí, kterou může pronajímatel zrušit v případě nespokojenosti, ale my samozřejmě pevně doufáme, i vzhledem ke všem plánovaným investicím, že tomu tak nebude a opce bude prodloužena. Na areál v Peci pod Sněžkou se díváme jako na náš majetek, jak z hlediska investic, tak z hlediska chování se ke stávajícímu majetku i plánování vizí rozvoje areálu. Určitě nechceme rozlišovat mezi majetkem, který vlastníme a který máme v nájmu.

A jaké jsou tedy plánované investice? Na co se mohou lyžaři v budoucnosti těšit?

Plány jsou jasné a to dodržovat a naplňovat aktuální územní plány jednotlivých středisek. V Janských Lázních to znamená novou šestisedačkovou lanovku, která bude kapotovaná, povede z Hoffmanových Bud a bude končit v horní části sjezdovky Pod kabinou. S tím souvisí i nová odjezdová sjezdovka na Hoffmanovy Boudy, vybudování záchytného parkoviště pro 250 automobilů ve stejné lokalitě a dále další nová sjezdovka mezi tratěmi Anděl a Pod kabinou, která by měla vyřešit sníženou kapacitu úzkého „Anděla“. V Černém Dole bychom chtěli realizovat novou šestisedačku s prodloužením o téměř 350 metrů, která nahradí současnou třísedačku, a s tím souvisí i výstavba dvou nových sjezdovek. A v Peci pod Sněžkou je prioritou sjezdovka „Javor“, kterou bychom si chtěli letos v zimě provozně osahat a v horizontu 2-3 let pak nahradit dva stávající vleky šestisedačkovou lanovkou, přesunout dojezd stávajícího snowparku za osvětlení, kde k tomu v minulých letech vznikl díky odlesnění vhodný prostor. To jsou v podstatě plány k realizaci v letech 2013 až 2016, ale v Peci samozřejmě vše záleží na nalezení shody s majiteli pozemků, na nichž většina areálu stojí. Pokud takovou shodu nalezneme, chtěli bychom v budoucnu vybudovat nové sedačkové lanovky i na sjezdovkách Smrk a Zahrádky, které by nahradily stávající vleky. S tím souvisí i stoprocentní pokrytí areálu zasněžováním.

Mluví se i propojení Černé hory a Pece pod Sněžkou…

Není to téma, o kterém by se mluvilo až tak často, ani to nezapadá momentálně do „Plánu péče KRNAP“, ale v každém případě je to myšlenka, o které chceme do budoucna komunikovat s příslušnými orgány, což je v tomto případě hlavně Správa Krkonošského národního parku. Pokud k propojení dojde, chtěli bychom šikovně využít již stávajících cest pro běžkaře, které bychom propojili tak, aby bylo možné se mezi jednotlivými areály SkiResortu pohybovat téměř bez námahy. V úsecích, kde to není možné, bychom instalovali například dopravní pásy, které by byly vždy po zimní sezoně demontovány. Prioritou je ale nejdříve dobudovat areály v Janských Lázních, Peci pod Sněžkou a Černém Dole, naplnit územní plány, vyřešit problémy s infrastrukturou a pak teprve řešit propojení již dobudovaných areálů. V každém případě ale neplánujeme stavbu nějaké nové sjezdovky z Černé hory do Pece, ale využití současné sítě lesních cest, které už využívají běžkaři, a jejich vhodného propojení.

Budete nadále upravovat běžecké trasy i v regionu Pece pod Sněžkou?

Určitě to máme v plánu.

Pec je dějištěm mnoha různých závodů od žákovských kategorií až třeba po Světový pohár Masters. Zároveň je líhní nových lyžařských talentů. Jaká bude vaše podpora stávajícím akcím, ale třeba i rozvoji závodního lyžování?

Součástí smlouvy o pronájmu areálu je garance určitého počtu konání závodů na Javoru i Hnědém vrchu, i rámcová podpora tréninků lokálních oddílů. Pointa podpory všech takovýchto aktivit závisí do budoucna na přestavbě lokality Javor, kde by se díky šestisedačce a přesunutému snowparku sjezdovka rapidně rozšířila, lépe řečeno nebyla by rozdělena stávajícími vleky a v tu chvíli by neměl být problém část sjezdovky uzavřít, například pro závody, bez výrazného omezení provozu, které by mohli běžní návštěvníci pocítit.

Děkuji za rozhovor a těším se na další setkání v zimní sezóně 2012/13!