2. pol. 19. stol.

Ve Skandinávii se staly lyže jednak prostředkem usnadňujícím pohyb v zasněženém terénu, jednak náčiním využívaným k turistickým a sportovním účelům. Střední Evropu, oblast tou dobou z lyžařského hlediska zcela negramotnou, „probudily” překvapivě pozdě až náhodné okolnosti (ku příkladu první lyže dovezené do Prahy J. R. – Ořovskému v r. 1887), nebo snaha majitelů rozsáhlých lesů o jejich zpřístupnění pro lesní personál v zimních měsících (hrabě Harrach, Desfoursové a další okolo r. 1890). Rozhodujícím impulsem s širší odezvou byla pak publicita, které se těšila odvážná výprava Nora F. Nansena (r. 1888). Novinové články, ale především německé vydání knihy „Na lyžích napříč Grónskem” (r. 1891) způsobily m.j. to, že se skandinávská lyžařská výzbroj stala předmětem zájmu a současně významným exportním artiklem. V podhorských oblastech Čech a Moravy se následně ve velice krátké době objevily první lyže vyrobené podle ze severu dovezených vzorů nebo podle instrukcí uvedených v Nansenově knize. Dostatek vhodného dřeva, šikovné ruce mistrů kolářů a stolařů a zájem veřejnosti o nové a dostupné sportovní náčiní zde přispěly k vítanému rozšíření sortimentu.

1889

Kořenovský stolař Rösler byl pravděpodobně prvním výrobcem lyží v zemích Koruny české.

1890

Na pile v Josefově Dolu byly vyrobeny lyže podle norského vzoru pro lesníky zaměstnané na panství Desfoursů. Kolařský mistr Morche zahájil výrobu lyží v Jablonci n. Nisou a hajný Paleczek vyrobil několik párů lyží na své hájovně Huťský Dvůr nedaleko obce Horní Zvonková na Šumavě.

1891

Truhlář Baudisch zahájil tovární výrobu lyží v Mladých Bukách u Trutnova.

1893

Kolář Soukup vyrobil v Horní Branné lyže pro personál jilemnického panství hraběte Harracha. Následně se výroba stabilizovala na pile v Dolních Štěpanicích pod vedením sekerníka Vondráka. V Praze vyráběl lyže loďařský mistr Kunze. V Jilemnici započal s výrobou lyží V. Lorenc, H. Mečíř následoval v r. 1894. Lyže z domácí produkce i z dovozu byly převážně vybaveny vázáním, jehož základem byl prut z mořského rákosu ohnutý v páře, později zpevněný pouzdrem ze slabé kůže.

1896

Truhlář A. Slonek začal vyrábět lyže v Rokytně u Nového Města n. M. Vzorem mu byly lyže dovezené revírníkem R. Gubessamem pro lesní personál ze Skandinávie. 1897 Německý šlechtic von Dieskau na závodech v Dol. Štěpanovicích představil vázání vlastní konstrukce. Výroba takového vázání, jehož základem je silný popruh nasycený dehtem, se rychle rozšířila zejména v Podkrkonoší. Tzv. Krkonošské či Balatové vázání si později nechal patentovat výrobce lyží Lorenc.

1900 – 1910

Na počátku 20. století měli již zájemci o zakoupení lyžařské výzbroje z čeho vybírat. K prvním výrobcům v Čechách se postupně připojily moravské firmy, např. V. Jadrníček ve Fryštáku u Holešova. Ten vyráběl a montoval na své lyže tzv. Lutterovo vázání, což byla zdokonalená verze Krkonošského vázání.


Další období:

České lyžování do r. 1902

České lyžování od r. 1903 do 1912

České lyžování od r. 1913 do 1922

České lyžování od r. 1923 do 1932

České lyžování od r. 1933 do 1942

České lyžování od r. 1943 do 1952

České lyžování od r. 1953 do 1962

České lyžování od r. 1963 do 1972

České lyžování od r. 1973 do 1982

České lyžování od r. 1983 do 1992

České lyžování od r. 1993 do 2002

České lyžování od r. 2003 do 2013