1903

21. listopadu 1903 zakládá Český Ski klub Praha, Český krkonošský spolek Ski v Jilemnici a Český Ski klub Vysoké nad Jizerou Svaz českých lyžařů jako protiváhu nedávno založené německé Lyžařské jednoty.

1905

Truhlář Antonín Bartoň zahájil na radu J. Rösslera – Ořovského výrobu lyží ve Vysokém n. J. Byl tak zakladatelem rodinné firmy, která přestála dvě světové války a ukončila výrobu až ve druhé půli 50. let, kdy byla vyvlastněna. Koncem tohoto desetiletí došlo k první diferenciaci v konstrukci lyží, určených pro jízdu v terénu (požadována nízká váha a pružnost) a pro soutěže ve skoku (váha minimálně 5kg, větší šířka a tvrdost). Jedním z prvních, kdo takovéto odlišnosti respektoval u svých výrobků, byl právě Antonín Bartoň.

1906

Císařské a královské místodržitelství v Praze schvaluje 15. 12. 1906 stanovy Svazu českých lyžařů se změněným názvem na Svaz lyžařů v Království českém.

1907

Na významném mezinárodním závodě v německé části Krušných hor v Annabergu vítězí 7. 2. 1907 s velkým náskokem před ostatními závodníky nejlepší český lyžař B. Hanč.

1908

J. Rössler-Ořovský na Olympijských hrách v Londýně 1908 svolává první poradu mezinárodní organizace pro lyžování za účasti Velké Británie, Švédska, Švýcarska a sportovních novinářů.

1909

V r. 1909 je v Liberci založen Hlavní svaz německých spolků pro zimní sporty – Hauptverband deutscher Wintersportvereine (HDW), který bude v r. 1929 v ČSR sdružovat 162 spolků s 15000 členy.

1910

V Oslu se 18. 2. 1910 schází první mezinárodní lyžařský kongres, kterého se účastní také zástupci českého svazu. Deset přítomných národních svazů zakládá Mezinárodní lyžařskou komisi, pozdější FIS.

1911-1914

Lze předpokládat, že existovali domácí výrobci kovového vázání systém Bilgeri a některé z verzí Huitfeldova vázání. Jakékoliv informace v dostupných pramenech chybí.


Další období:

České lyžování do r. 1902

České lyžování od r. 1903 do 1912

České lyžování od r. 1913 do 1922

České lyžování od r. 1923 do 1932

České lyžování od r. 1933 do 1942

České lyžování od r. 1943 do 1952

České lyžování od r. 1953 do 1962

České lyžování od r. 1963 do 1972

České lyžování od r. 1973 do 1982

České lyžování od r. 1983 do 1992

České lyžování od r. 1993 do 2002

České lyžování od r. 2003 do 2013