Vložte sérii svých fotografií k analýze nebo video i s vaším komentářem do modulu Lyžařské analýzy na http://snow.cz/…rske-analyzy. Tam také najdete další odborné analýzy členů lektorského sboru APUL.


Terčem laserových pohledů lektorů Apul se tentokrát stal mladý muž s úspěšnou závodní minulostí. Dominik je zkušeným lyžařem, bývalým závodníkem a jeho hlas budou důvěrně znát ti, kteří sledují televizní přenosy alpského lyžování na českém Eurosportu. Ale chyb při lyžování se nevyvarují ani ti nejlepší, na druhou stranu od nich můžeme leccos i odkoukat a něco se přiučit. Posuďte sami, jak to vidí odborníci.
Komentáře a analýzy Tomáše Micala, Jiřího Nohejla a Radka Drahoňovského najdete v tištěném SNOW 79.

Sérii fotografií Dominikovy jízdy najdete v galerii pod článkem!


Jitka Fucimanová

První dojem:

Sportovní dynamická jízda. Carvingový oblouk středního poloměru, vyjetý po hranách. Pěknou práci dolních končetin malinko kazí „plavecké“ pohyby rukou.

Analýza:

Je vidět hezká zautomatizovaná práce dolních končetin, lyže jsou vedené po hranách, dolní končetiny pracují souměrně. V zahájení oblouku (obr. 2) je vidět rychlé intenzivní zatížení lyží, což vede k rozšíření stopy, která se poté při odlehčení tlaku na lyže a přehraňování do nového oblouku opět zužuje (obr.7). Vnější ruka je předsunutá a více nahoře, vnitřní ruka je příliš nízko a zatažená, tím pádem osa ramen padá mírně do oblouku. Ruce a hrudník se otvírají a zavírají v závislosti na průběhu oblouku.

Doporučení:

Uvolnit horní polovinu těla, uklidnit a stabilizovat ruce do přirozenějšího postavení, bez zbytečných pohybů. Můžeš vyzkoušet vozit hůlky volně položené na zápěstí, držet hůlky dvěma prsty a nechat je za sebou volně viset, vizuálně kontrolovat, zde tvé ruce jsou stále na okraji zorného pole.

David Špunda

První dojem:

Určitě velice sportovní jízda, byť nemáme opět k dispozici druhý oblouk po přehranění přesně ve fázi, kdy by mě zajímalo, jak bude pokračovat dál.

Analýza:

Protože oblouk doleva je kontrolovaný, na obr. 2 je vidno pěkné složení těla – sjezdový postoj zaručující stabilitu. Průběh přehranění – pohyb těla přes lyže je také dobře zvládnutý, i když bych přidal více pohybu dopředu, který je k dobru především při rychlejší jízdě s méně vykrojenými lyžemi. Dále nájezdová fáze dalšího oblouku ještě ok, ale obr. 8 naznačuje špatný další průběh – rotace ramen dovnitř oblouku a následný vznik špatného nestabilního postoje!

Doporučená cvičení:

Doporučil bych tzv. školní jízdy (pluh, přívrat, paralelní oblouk), kde při výrazné pomalejší rychlosti stíháme vnímat průběh oblouku a vědomě se koncentrujeme na správnost provedení v tvém případě oblouku doprava. Po přehranění pokračuj pohybem těla dopředu a neuspěchej průběh pohybu točením ramen dovnitř. Koncentruj se na práci nohou a změnu zatížení. Obměna lyží, které budou při různé rychlosti jinak reagovat, je vítána.

Teo Bohinský

První dojem:

Dynamická sportovní jízda s pěkným vedením lyží po hranách, dobrým postojem a rozložením zatížení lyží během jízdy.

Analýza:

Je ale vidět, že oblouky nejsou stejné. Zahájení je velmi pěkné na obě strany, s nataženými nohami a tím i pěknou prácí těžiště v horizontálním směru. Doprava je zahájení hezčí vzhledem k držení rukou, doleva je trochu křečovité, protože jezdec drží ruce víc do stran. Postoj v oblouku je ale lepší na levou stranu, doprava jezdci padá rameno do oblouku a tím pádem v průběhu tohoto oblouku nevybuduje pěkný postoj, odborně anulaci, což je vidět na posledním snímku, kde lze vidět i jemnou rotaci těla doprava. NA konci levého oblouku se jezdec dostal mírně dozadu, ale možná to bylo vědomě, protože chybičku hned odstranil. Mezi oblouky je pěkně vidět i kombinace změny zatížení a přehranění crossover a crossunder.

Doporučená cvičení:

Pěkná jízda, dát si pozor na držení těla v pravém oblouku, to je všechno.

Jiří Matějů

První dojem:

Zatím nejlepší lyžař, kterého analyzujeme. Sportovní, uvolněná, dynamická jízda. Kratší poloměr oblouku odpovídá délce lyží. Lyžař si je zcela jistý v každé fázi oblouku. Pravděpodobně se závodními zkušenostmi.

Analýza:

Obr. 1. Jízda až ke spádnici po vnitřní lyži, vnější lyže bez kontaktu s podložkou znamená omezenou možnost kontroly vedení lyží, hranění a vybudování tlaku před spádnicí. Obr. 2. Velmi pěkné postavení lyžaře za spádnicí, ale díky předchozí chybě zbytečně intenzivní. Zahájení oblouku a přehranění (obr. 3 – 6) precizní. Ukázka zdvihu, natažení těla napínáním obou nohou (obr 3), uvolnění tlaku a přehranění (4, 5, 6). Postoj na obrázku 5 je ukázkový. V oblouku doprava na spádnici příliš velká rotace horní poloviny těla (obr. 8), která ztíží především přitlačení pánve ke svahu potřebné pro kompenzaci vnějších sil za spádnicí.

Doporučená cvičení:

Obě doporučení se týkají rychlé jízdy. Uvědomit si jízdu po vnější lyži v kombinaci s postupným vytvářením tlaku na lyži na základě naklonění těla (inklinace) před spádnicí. Možnost vyzkoušet povolení vnitřní nohy v této fázi oblouku. Nerotovat rameny u oblouku doprava v okolí spádnice. Uvědomit si obě chodidla v botách a v nájezdu do spádnice vnímat trup, který následuje dolní končetiny.


Chcete-li se stát lektorem, pište na redakce@snow.cz.