Připomeňme, že jde o lanovku značky Garaventa dovezenou ze známého švýcarského střediska Lenzerheide, která v Telnici nahradila původní zalomený vlek Tatrapoma na Rudný vrch. Trasa s převýšením 209 m vede ovšem zcela nově v délce 820 metrů diagonálně přes celý areál přímo na vrchol, čímž budou lanovkou obslouženy prakticky všechny sjezdovky ve středisku. Přestože jde o dvousedačkovou lanovku, činí maximální dopravní rychlost díky odpojitelné technologii standardních 5 m/s (jde tedy o nejrychlejší dvousedačku v České republice) a jízda nahoru tak bude tedy trvat pouhých 2,7 minut. Hodinová přepravní kapacita činí 1440 osob. Za zmínku rovněž stojí, že odpojitelné dvousedačky jsou velmi málo rozšířeny a na celém světě bychom jich napočítali jen několik málo desítek.

Vzhledem k tomu, že sjezdovky přiléhající k lanovce ještě nejsou dostatečně vysněženy, lanovka jezdí po oba víkendové dny pro všechny návštěvníky zadarmo a bude sloužit pouze jako přibližovací zařízení směrem k „cvičné louce“. Vzhledem k sněhovým podmínkám není zatím spojovací sjezdovka dostatečně zasněžená, a proto bude nutné tento úsek překonat zatím pěšky. Alternativně je možno vyjet autem do Adolfova, kde se nacházejí odstavné parkovací plochy a „cvičná louka“ je odtud na dosah. Celodenní jízdné na „cvičné louce“ činí 300 Kč pro dospělé a 150 Kč pro děti. Po dostatečném zasněžení dalších sjezdovek ve středisku bude nová telnická lanovka uvedena do plného provozu.