Tři údolí krok za krokem (1. díl): co skrývají ohromná čísla

Tři údolí krok za krokem (2. díl): Les Menuires

Tři údolí krok za krokem (3. díl): Val Thorens

Tři údolí krok za krokem (4. díl): Mottaret

Tři údolí krok za krokem (5. díl): Méribel

Tři údolí krok za krokem (6. díl): Courchevel

Tři údolí krok za krokem (7. díl): La Tania

Tři údolí krok za krokem (8. díl): Zase o pár (k)roků dále - Le Menuires a Val Thorens

Tři údolí krok za krokem (9. díl): Zase o pár (k)roků dále - Méribel a Courchevel

Tak by se dala stručně charakterizovat oblast, kterou zná „od vidění“ zřejmě každý, kdo pravidelně s blížící se zimou začíná sledovat počasí a stav sněhové pokrývky v alpském masivu a vytahuje ze sklepa svá dvě kouzelná prkýnka. Leckdo ji zná osobně, ale valná většina lyžařů – aspoň podle mé zkušenosti – pouze zprostředkovaně. A právě pro tyto všechny lyžařské nadšence a sjezdové turisty, nudící se broušením několika málo týchž sjezdovek celý týden, je určen tento průvodce, v němž prohlédneme všechny podareály Tří údolí praktickýma lyžařskýma očima. Bez nicneříkajících a obecných reklamních proklamací, ale naopak s důrazem na naprosto konkrétní osobní zkušenosti s lyžováním v této rozlehlé oblasti.

Vezmeme to postupně, jak to odpovídá „základním“ lokálním skipasům, tzn. Les Menuires, Val Thorens, Meribel a Courchevel. Co se týká obecnějších věcí, samozřejmě i zde platí v zásadě to, co jsem se pokusil popsat v sérii článků Průvodce lyžařskou Francií.

Meribel

Suchá čísla na začátek

Oblast Tři údolí (3V) vznikla v roce 1973 propojením do té doby lyžařsky oddělených a samostatných údolí Saint Bon (střediska Courchevel, La Tania) , Allues (Meribel, Mottaret) a Belleville (Les Menuires, Val Thorens), v nichž jednotlivé lyžařské stanice vznikaly postupně od roku 1939. V roce 1996 došlo k napojení oblasti i na údolí Maurienne (Orelle), takže od té doby je název mírně matoucí, protože se vlastně jedná již o údolí čtyři – jenže tento název již mají ve své moci Švýcaři. Ubytovací kapacita těch stanic, které se nalézají přímo v oblasti 3V, dnes přesahuje 120 tisíc lůžek.Již dlouhá léta je udávaná celková délka sjezdovek v celé oblasti 600 km, v posledních letech se někde objevuje i údaj 610 km. Tato čísla je nutné podobně jako i u jiných areálů nutno brát s rezervou. A to nejen z důvodu, který byl loni popsán ve SNOW, kdy GPS měření udávané kilometry v mnoha případech velmi výrazně snižuje. Ale také proto, že pokud zde vznikne nějaká nová sjezdovka nebo propojka, tak se do celkové oficiální udávané kilometráže bezprostředně nepromítne, přičemž něco nového lze nalézt prakticky každý rok. Velikosti oblasti odpovídá její převýšení – sjezdovky obývají svahy od 1 300 do 3 230 m n. m., přičemž 85 % tratí se nalézá ve výškách nad 1 800 m n. m. Některé značené sjezdovky jsou za velmi příznivých sněhových podmínek sjízdné dokonce až do 1 100 m n. m. Na jeden zátah běžně dosažitelné sjízdné převýšení činí zhruba 1 500 m.

V celém lyžařském prostoru je zhruba 320 sjezdovek, jejichž deklarovaná náročnost odpovídá „tržním“ požadavkům s důrazem na nejoblíbenější střed. To konkrétně znamená 51 zelených tratí, 131 modrých, 107 červených a 30 černých. Ty jsou obsluhovány 160 přepravními zařízeními s nepředstavitelnou kapacitou 268 000 lyžařů za hodinu. Mezi nimi jsou 2 velkokapacitní gondoly, 33 kabinek a 40 rychlých odpojitelných sedaček. Výsledkem je tak mj. velmi solidní ski safe ratio 440, neboli teoreticky max. hodinový počet lyžařů na kilometr sjezdovky.

O výrobu sněhu se stará přes 2 000 sněžných děl, přičemž ty nejvýše umístěné se nalézají až ve výšce okolo 2 800 m n. m. a pod jejich palbou je asi 1/3 oblasti. Na úpravu 1 850 hektarů sjezdovek lze využít až 80 rolb.


Pohled z nejvyššího bodu na „čtvrté“ údolí Maurienne

A jak to vidí lyžař?

Dost čísel. Jaká je realita a jak ji vnímá lyžař? Areál působí svou rozlohou skutečně impozantně. A to i přesto, že jej geograficky dělí tři hřebeny a není možné jej z jednoho místa přehlédnout celý. Jen pro zajímavost, dva nejvzdálenější lyžařsky dostupné body dělí vzdušnou čarou zhruba 19 kilometrů.

Obrovskou výhodou Tří údolí proti spoustě jiných rozlehlých areálů je to, že se jedná o velmi kompaktní a dobře propojený prostor, který se dá celý projet bez nutnosti sundávat z nohou lyže (mimo kabinek samozřejmě). Propojení mezi jednotlivými údolími je díky místní geografii přirozené a nenásilné, lanovky i sjezdovky na sebe bezprostředně navazují a nikde skutečně nemusíte udělat pomalu ani krok pěšky, přecházet cestu nebo přejíždět „mrtvý“ úsek spojovací lanovkou. Navíc se prakticky neustále můžete pohybovat po regulérních sjezdovkách. Samozřejmě, že vzhledem k velikosti oblasti se i zde nachází spousta nenáročných spojovacích přejezdů, mnohdy značně dlouhých, ale velké části z nich se lze jednoduše vyhnout volbou jiné než přímé trasy, přes náročnější svahy. Znamená to, že než jet nudný traverz, je lepší se nechat vyvézt o jedno patro blízkou lanovkou a kýženého bodu se dostat po solidní sjezdovce.

I zde platí to, že vzhledem k rozsahu areálu se zde neupravuje každodenně 100 % všech tratí. Každý den jsou upraveny všechny svahy zelené, modré a všechny páteřní. V některých oblastech (typicky Caron, Valon) a tam, kde sjezdovky nejsou tak vytíženy (St. Martin 2), dochází k úpravě jednotlivých souběžných sjezdovek „na střídačku“ – obden. Některé černé svahy se neupravují (téměř?) vůbec a nechávají se jako boulovaté.


Vrcholy Saulire a Mont Blanc

Sjezdovky všech barev jsou prakticky rovnoměrně rozesety po celém areálu, a tudíž poznat oblast v celém rozsahu tak mohou lyžaři všech výkonnostních kategorií. I denní trasu lze volit dle různých stupňů obtížnosti. Ale podobně jako jinde, práce s barevným označením sjezdovek je i zde místy velmi „tvůrčí“, takže klidně narazíte na modrou, která má charakter spíše zelený, stejně tak na druhou, kterou by zase jinde označili barvou červenou. Počet, délka a pestrost sjezdovek v celé oblasti jsou skutečně takové, že při první návštěvě je lyžař celou oblast schopen poznat jen povšechně a nahrubo, s vytipováním si pro něj těch nej sjezdů. Skutečné poznání celé oblasti a všech zákoutí vyžaduje takových návštěv několik.

Někdy je více návštěv nutných i z toho důvodu, že vzhledem k velikosti oblasti a jejímu převýšení panují v různých částech velmi rozdílné sněhové a povětrnostní podmínky. Není výjimkou, že nejvýše položené Val Thorens je kvůli masivu Peclet zadeklované mraky, s větrem, sněžením a nulovou viditelností, zatímco o pár kilometrů dále, v níže položených stanicích, je nádherné lyžování. A naopak, na jaře, kdy při azurové obloze v nejnižších místech areálu odpoledne mizí sníh téměř před očima, tak v nejvýše položených částech teploty s bídou atakují nulu.


Val Thorens a Aiguille de Pecle

Také musím zdůraznit, že vzhledem k prostorové členitosti a orientaci terénu a možnostem 2D zobrazení takový obrovský lyžařský prostor vypadá na především na celkové skimapě zkresleně a poměrově úplně jinak, než jaká je skutečnost. Takže na plánku graficky malá a zapomenutá sjezdovka může být náročností i délkou naprostou bombou, zatímco zdánlivě dlouhý sjezd naopak zklamáním. Proto je vhodné se vždy v daných částech orientovat podle místní mapky daného podareálu, která je přeci jen o něco více vypovídající, popřípadě podle na sjezdovkách umístěných výřezových map, kde bývá často zobrazeno jen nejbližší okolí.

Za zmínku stojí místní „eskapáda“, která se dá charakterizovat jako motivační poznávací lyžařský okruh přes celé Tři údolí. Ten lyžaře zavede do méně navštěvovaných okrajových míst celé oblasti, resp. jej navádí použít i přepravní zařízení, které leží mimo hlavní tahy. Kulatou zelenou značkou tohoto okruhu je ve skimapě označeno 18 přepravních zařízení rozmístěných po celé oblasti a obvykle jde o ty geograficky nejvzdálenější lanovky jak v celém areálu, tak v jednotlivých podareálech. V případě, že se alespoň jednou svezete všemi těmito přepravními zařízeními, tak vám na základě zaznamenaných průchodů turnikety v informačním centru vystaví pamětní diplom „Expert des 3 valées“. Jen je nutné sledovat aktuální skimapu, protože lanovky zařazené do tohoto okruhu se občas, tzn. rok od roku, liší. A ač se to zdá neuvěřitelné, tak tento okruh lze prokazatelně projet během jednoho dne.


Val Thorens

Dnes již naprosto veškeré hlavní lyžařské tahy obsluhují rychlé kabinky a sedačky. Rychlé sedačky se v posledních letech dostávají i do okrajových částí areálu a velmi rychle nahrazují staré pomalé sedačky, což příslušné podoblasti pro lyžaře výrazně zatraktivňuje a pomáhá rozprostřít masy návštěvníků po celém prostoru. Staré neodpojitelné sedačky v posledních letech mizí a dnes jsou k vidění skutečně jen na velmi málo vytížených a bočních svazích, popř. slouží jako ranní přibližováky. Navíc, často se jim lze vyhnout použitím sousední rychlé lanovky, která vás vyveze dál a výše. Dnes tak v případě, že skutečně nechcete navštívit nějaké zastrčené zákoutí a projet si místní opuštěnou sjezdovku, nemusíte téměř za celý týden sednou na jedinou pomalou lanovku. Velmi zjednodušeně lze rychlost výměny charakterizovat jednou novou lanovkou ročně na každou ze 4 podoblastí.

V celé oblasti je stále velký počet vleků, ale ty slouží pouze jako doplňková a pomocná přepravní zařízení, krátké propojováky nebo slouží na učebních svazích. A platí o nich totéž, co o neodpojitelných sedačkách. Pokud nějaký nechcete z nějakého důvodu využít, tak v drtivě většině případů máte možnost zvolit trasu přes rychlá a kapacitní zařízení.


Val Thorens z letadla

Zmíněná rychlá přepravní zařízení umožňují, že i přes geografickou rozlehlost a členitost areálu je pohyb po něm, pokud zvolíte ten správný „azimut“, tzn. ty nejvhodnější sjezdovky a lanovky, neskutečně svižný. Navíc obrovskou výhodou celé oblasti Tři údolí je to, že při jejím poznávání nemusíte jezdit stále přes tytéž přejezdy, protože mezi Val Thorens/Les Menuires a Meribelem je celkem 6 přejezdových a míst. A mezi Meribelem a Courchevelem jsou přejezdy aspoň dva. Takže každý den je možné si naplánovat výrazně jiný poznávací okruh.

Na jednotlivá údolí lze samozřejmě zakoupit lokální skipasy v ceně 221 až 240 EUR za 6 dní. Ale hlavní kouzlo lyžování ve Třech údolích je právě v propojení čtyř podoblastí, tudíž většina návštěvníků asi logicky sáhne po celoplošném skipasu, který letos vychází na 283 EUR na 6 dní v hlavní sezoně. Menší slevy lze získat při zakoupení dvou (sleva 4 %) nebo tří skipasů (sleva 6 %) se shodnou platností. Slevu lze získat i při zakoupení rodinného skipasu (2+2), kdy rodiče lyžují za „dětské“ jízdné, což pak v součtu odpovídá 10% slevě z celkové ceny. To se samozřejmě skipasů zakoupených přímo na místě. V případě nákupu skipasu se zájezdem od CK bývá poměr jednotlivých cen podobný. Lokální skipas lze za příplatek rozšířit na celou oblast, ale už v případě, že zvažujete dvě taková rozšíření v rámci týdenního pobytu, tak lépe vychází rovnou zakoupit celoplošný skipas na všechny dny. Obdobně srovnatelná varianta je jakýkoliv (lokální nebo celoplošný) 7D skipas vs. odpovídající 6D skipas + rozšíření na sedmý den, kdy platí jen lokálně.


Val Thorens a Mont Blanc

Pokud vezmeme běžnou lyžařskou sezonu, tzn. období leden – březen, kdy je celá oblast včetně nejníže položených bodů bez problémů sjízdná, tak na jejím začátku nebo konci lze týdenní pobyt při ubytování základní kvality a plné obsazenosti přímo na svahu v levnějších stanicích včetně celoplošného 6D skipasu pořídit od cca 8 500 Kč za dospělou osobu, s lokálním skipasem dokonce ještě o dva tisíce levněji. Naopak ve vrcholné sezoně, s vyšší kvalitou ubytování, menší obsazeností nebo volbou prestižnější stanice se snadno dostanete na několikanásobek této sumy. Ceny pobytů pro našince snesitelné jsou zde běžně do prvního únorového týdne a pak ve druhé půlce března. Ale přesto je nutné počítat s tím, že zvláště v případě volby celoplošného skipasu jsou znatelně vyšší, než je tomu u nedalekých, ale výrazně menších středisek, přičemž třeba kvalita a velikost ubytování jsou zde naopak nižší. Stejně tak výrazně vyšší jsou příplatky za neobsazené lůžko v ubytovací jednotce.

Cesta do Tří údolí je z Česka až na posledních asi 80 kilometrů stále po dálnici přes Německo a Švýcarsko (možnost trasy přes Bregenz nebo Basilej), dále přes Ženevu, Annecy, olympijské Albertville a Moutiers, kde se již cesty na posledních pár desítek kilometrů do jednotlivých údolí rozcházejí. V Moutiers leží přímo vedle rychlostní čtyřproudovky velký hypermarket, kde lze před příjezdem do střediska dokoupit nutný proviant nebo francouzské speciality. A zde také mnozí návštěvníci poprvé přijdou do styku s francouzskou mentalitou. Přesto, že místní parkoviště i samotný obchod praskají každou zimní sobotu ve švech, tak místní pokladní zde i při takovém návalu pracují s bohorovným klidem, vesele švitoříc se zákazníky. Takže často jen průchod přes pokladnu, i když je před vámi pár lidí, zabere více času, než celý nákup v tomto marketu.


Les Menuires


Pokračování čtěte v článku Tři údolí krok za krokem (2. díl): Les Menuires