Tisková zpráva SportCentral

Statistická data byla získaná internetovým průzkumem, který probíhal na serveru SportCentral.cz v období 17. 11.–5. 12. 2014. Do hlasování se zapojilo 4 443 respondentů ve věku 12–65 let, kteří odpovídali na sadu otázek týkající se oblíbenosti sportů a dalších sportovních návyků. Infografiku s výsledky ankety si můžete prohlédnout na stránce Sport roku 2014. Respondenti byli z celé České republiky a pouze z 8 % se jednalo o uživatele serveru SportCentral. Do výzkumu se zapojilo 49,7 % mužů a 50,3 % žen.Lyžování, zábava střední generace?


Velká obliba sjezdového lyžování nastává od třicátého roku výš. Nejoblíbenější je u žen ve věkové skupině 40–49 let (17,6 %) a u mužů v kategorii 30–39 let (14,6 %).


Sjezdy na lyžích jsou celkem oblíbeným diváckým sportem. Pravidelně ho sleduje 7,9 % dotázaných. Mezi diváky alpského lyžování mají mnohem větší zastoupení ženy.Snowboardová rebelie


Snowboarding je sport mladých lidí a s přibývajícím věkem se od něj opouští. Důvodem může být i určitá rebelská image, která je s tímto sportem spojena. Ze statistik vyplývá, že s věkem ho ženy touží vyzkoušet méně než muži, kteří se mu věnují i v pozdějším věku.
Více informací na info.sportcen­tral.cz