Tisková zpráva sportovního areálu Ski&Bike Špičák


Kompost z pokosených luk železnorudské Šumavy, který zrál od loňského léta v nedaleké Železné Rudě, byl během tohoto týdne strojně i ručně rozhrnut na povrchu sjezdovky. Plocha se nebude osívat, zaroste přirozeně ze semen rostlin, které obsahuje právě dovezený kompost. Na jeho složení se musí dávat pozor, nesmí například obsahovat zárodky rostlin, které do zdejší oblasti nepatří.

Kromě zlepšení ochrany sjezdovek proti erozi či podpory zachování místní flóry se v zimě dosáhne dalšího environmentálního efektu- nižší spotřeby technického sněhu. „Mimo zpevnění povrch sjezdovek tímto způsobem také částečně vyrovnáváme, největší prohlubně a rigoly zmizí. V zimě (když nenapadne přírodní) pak spotřebujeme o hodně menší množství technického sněhu na úpravu sjezdových tratí. Ušetříme tím samozřejmě vodu i elektrickou energii,“ uvádí další výhodu na Železnorudsku čerstvě zaváděné novinky provozní ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Ski&Bike Špičák bude v tomto projektu pokračovat i na dalších svých sjezdovkách. Jedná se o jeden z bodů environmentálního rozvoje střediska, jemuž se tady věnují od loňska.