Lyžařský areál Nassfeld se nachází na jihu Rakouska v Korutanech, přímo u italských hranic. Zatímco v minulosti patřil tento areál spíše mezi slabší průměr s množstvím lyžařských vleků a minimem lanovek, na přelomu milénia prošel výraznou modernizací. Dnes tak zde najdeme celkem 13 moderních lanovek (s výjimkou jedné krátké čtyřsedačky jsou všechny odpojitelné), 17 většinou krátkých lyžařských vleků a 110 kilometrů sjezdovek. Celková přepravní kapacita všech lanovek a vleků činí přibližně 40 000 osob za hodinu. Jako zajímavost lze uvést, že všechny lanové dráhy vyrobila firma Doppelmayr a všechny kabinkové lanovky ve středisku jsou 15místné.


Obrovská dolní stanice lanovky Millenium-Express v Tröpolachu


První dvě lanové dráhy byly v Nassfeldu postaveny v roce 1985 – jednalo se o odpojitelné čtyřsedačky Doppelmayr Gartnerkofel a Tröglbahn. V roce 1988 přibyla další lanovka stejného typu – Sonnleitnbahn. V lednu 1992 došlo na lanovce Tröglbahn k vážné nehodě, když z kladkové baterie na podpěře č. 9 vypadlo dopravní lano a několik sedaček s lyžaři narazilo do země. Tato nehoda si vyžádala čtyři oběti a dalších 9 zraněných. Příčinou bylo prasklé vodicí okruží první (náběhové) kladky v osmikladkové baterii, které se vzpříčilo a způsobilo vypadnutí dopravního lana. Od této nehody je vždy první a poslední kladka v baterii u oběžných jednolanových lanovek vybavena okružím ze speciální oceli, a to jak u nově postavených, tak u starších lanovek (u nově postavených lanovek je toto ocelové okruží již na všech kladkách).


Trasa prvního úseku před mezistanicí Gmanberg


V roce 1995 byla postavena v Nassfeldu první kabinková lanovka Rudnigalmbahn (později přejmenována na Trogkofelbahn). Na této lanovce byly vůbec poprvé použity nově vyvinuté 15místné kabiny typu Conus s kruhovým půdorysem od firmy CWA. V roce 1997 následovala jen 350 m dlouhá neodpojitelná čtyřsedačka s názvem FIS, která slouží pro přístup na stejnojmennou trať, klesající po odvrácené straně hřebene. O rok později se rozjela ještě šestisedačka Garnitzen I.


Zasněžená druhá mezistanice Tressdorfer Alm


Největší modernizace střediska však přišla v roce 1999. Až do té doby museli lyžaři vyjíždět autem serpentinami po horské silnici k dolním stanicím lanovek Gartnerkofel a Tröglbahn do nadmořské výšky 1 400 m n. m. To bylo samozřejmě zdlouhavé a rovněž parkoviště u lanovek kapacitně nepostačovalo. Tento nedostatek se podařilo vyřešit na konci 90. let, když bylo rozhodnuto o výstavbě tříúsekové 15místné kabinkové lanovky Millennium-Express z Tröpolachu v údolí Gailtal až na 1 900 m vysoký Madritsche. První dva úseky byly zprovozněny v roce 1999, poslední třetí úsek pak o rok později. Ještě v roce 1999 byla postavena rovněž další 15místná kabinka Zweikofelbahn, která zpřístupňuje 7,6 km dlouhou sjezdovku Carnia, po které mohou lyžaři dojet nazpět až k autu u dolní stanice lanovky Millennium-Express v Tröpolachu. Dolní 2,2 km dlouhá část této sjezdovky je osvětlená a umožňuje tak večerní lyžování. V jednom roce se tak podařilo realizovat výstavbu hned tří kabinkových lanovek. V roce 2000 byla kromě třetího úseku Millennium-Expressu dokončena také šestisedačková lanovka Garnitzen II, o rok později se rozjela ještě další šestisedačka Madritschenbahn. V roce 2006 následovala Mössernbahn, která byla jako první v Nassfeldu vybavena vyhříváním sedaček a zatím poslední postavenou lanovkou je Rudnigsattelbahn z roku 2015, která nahradila dvojici paralelních vleků a zpříjemnila tak mj. i návrat lyžařů do údolí.


Křížení s lanovkou Tröglbahn


Nyní se však vraťme k samotnému Millennium-Expressu. U dolní stanice v Tröpolachu se nachází rozsáhlé parkoviště, které bez problémů postačuje i v těch nejvytíženějších dnech v hlavní sezóně. Samotná budova dolní stanice ve tvaru půlkruhu je velmi prostorná – kromě samotné technologie lanovky a obrovského nadpodlažního depa pro 62 kabin je zde umístěno veškeré vybavení od nejrůznějších sportovních obchodů až po velmi moderně pojato sociální zařízení. Trasa prvního úseku stoupá lineárně po loukách až k první mezistanici Gmanberg, kde je umístěn pohon prvního úseku. Druhý, nejdelší úsek nejprve mírným klesáním překonává hlubokou rokli, aby pak prudším stoupáním dosáhl druhé mezistanice Tressdorfer Alm. Zde je kromě pohonu druhého úseku umístěno také druhé, ještě větší podzemní depo pro zbývajících 96 kabin. Trasa třetího úseku křižuje v horní části čtyřsedačku Tröglbahn a je zakončena v poháněcí stanici Madritsche v nadmořské výšce 1 902 m. Zatímco první a třetí úsek pohání vždy dvojice klasických motorů umístěných na mostě stanice, pro druhý nejdelší úsek již byly potřeba motory čtyři o celkovém výkonu 1 880 kW. Pro snížení hluku v okolí stanice je pohon druhého úseku realizován v podzemním provedení. První úsek má délku 1 629 m, druhý 2 771 m a třetí 1 585 metrů.


Jedna z kabinek s reklamními polepy


Přestože byl poslední úsek postaven o rok později než první dva, již od počátku bylo počítáno s průběžným provozem kabin ve všech třech úsecích bez přestupování a napojení třetího úseku na první dva tak nečinilo žádný problém. V případě provozní potřeby je samozřejmě možno provozovat všechny 3 úseky odděleně. Kabinky typu Conus 15 od firmy CWA jsou vybaveny dvojitým spínacím aparátem typu DT 215. Podobně jako u městských dopravních prostředků jsou některé kabinky opatřeny reklamními polepy. V počáteční fázi byla lanovka v provozu se 108 kabinkami a kapacitou 2 400 osob/h, před zimní sezónou 2004/05 bylo ještě přikoupeno dalších 50 kabinek, čímž stoupla přepravní kapacita na dnešních 3 600 osob za hodinu a čekací doby se tak zkrátily na minimum. Při přepravní rychlosti 6 m/s trvá cesta z dolní stanice do horní necelých 20 minut. Millennium-Express dnes tvoří páteř celého střediska a je v provozu jak v zimní, tak v letní sezóně.


Druhý nejdelší úsek pohání tento podzemní pohon s čtveřicí motorů o celkovém výkonu úctyhodných 1 880 kW


Ve stádiu příprav je několik nových projektů, například by měla být 33 let stará odpojitelná čtyřsedačka Gartnerkofel nahrazena osmisedačkou (tato lanovka je stejně jako Millennium-Express v provozu i v letní sezóně). Dlouhou dobu se mluví o propojení střediska s italskou Pontebbou, kdy by z Pontebby na rakousko-italskou hranici vedla náročným terénem pravděpodobně lanovka systému 3S a odtud pak kabinková lanovka na Madritsche, podle aktuálního vývoje situace je ovšem tento projekt velmi nejistý.


Horní stanice 3. úseku a zároveň celé lanovky Millenium-Express se nachází na Madritsche v nadmořské výšce 1 902 m