Na rozdíl od nás však mají polští turisté již od roku 1967 možnost se pohodlně vyvézt sedačkovou lanovkou z lázeňského města Ustroń až do nadmořské výšky 852 m, odkud je to na vrchol již jen necelý kilometr. Výstavba dvousedačkové lanovky Mostostal byla zahájena v roce 1965 a o dva roky později vyvezla lanová dráha nahoru po trase dlouhé 1 640 metrů své první cestující.


Horní část trasy dvousedačkové lanovky Mostostal před rekonstrukcí s původními sedačkami


Vzhledem k atraktivní lokalitě vytíženost lanovky především v letní sezóně neustále stoupala, a tak byla v letech 1991 až 1994 slovenskou firmou Tatrapoma provedena modernizace. Při ní byla zcela vyměněna pohonná jednotka v dolní stanici, dodány nové sedačky moderní konstrukce v počtu 152 ks a nahrazena první tlačná podpěra za dolní stanicí. Zároveň byla zvýšena dopravní rychlost z 1,7 m/s na 2,0 m/s a přepravní kapacita tak stoupla z 500 na 847 osob za hodinu. V roce 1997 byla u horní stanice vybudována 710 metrů dlouhá bobová dráha Wiegand, kterou obsluhuje speciální vlek polské výroby se závěsnými tyčemi (v zimě jsou závěsné tyče nahrazeny klasickými unašeči a vlek tak slouží jako lyžařský). Tím se atraktivita střediska ještě zvýšila.


Trasa dvousedačkové lanovky Mostostal po rekonstrukci, Tatrapoma dodala mj. i nové sedačky


To už se ovšem lanovka dostávala na hranici svých přepravních možností, a tak bylo rozhodnuto nahradit ji zcela novou čtyřsedačkovou lanovkou Doppelmayr odpojitelného systému. Výstavba byla uskutečněna v rekordně krátkém čase – stavební práce byly zahájeny teprve v půlce září a již 22. prosince 2006 byla nová lanovka slavnostně uvedena do provozu. Na výstavbě se podílela i firma Mostostal, která měla na starosti mj. i demontáž původní dvousedačky. Zatímco dolní poháněcí a napínací stanice byla umístěna před původní budovu, nová horní stanice se nachází přesně v místě původní. Obě stanice jsou v klasickém terminálovém provedení UNI-G. Výhledově se počítá s využitím budovy staré dolní stanice pro garážování sedaček. Vzhledem k vysokému podílu pěších cestujících v obou směrech je rychlost sedaček ve stanicích snížena na 0,8 m/s (místo obvyklých 1,0 m/s). Přepravní kapacita narostla na 1 800 osob za hodinu a doba jízdy se díky traťové rychlosti až 5 m/s zkrátila na méně než polovinu. Zajímavostí je, že dvoumístné sedačky původní lanovky našly s ohledem na jejich nízký věk nové využití a od roku 2012 se s nimi můžeme setkat na lanové dráze z Ráztoky na Pustevny v Beskydech.


Dolní stanice nové odpojitelné čtyřsedačkové lanovky Doppelmayr


Kromě lanovky disponuje areál čtyřmi lyžařskými vleky (jeden kotvový dvoumístný a tři jednomístné) a dvěma hlavními zasněžovanými a technicky upravovanými sjezdovkami o délkách 2 600 m (modrá) a 1 900 m (červená). Lanovka na Czantorii patří k jedněm z mála lanovek, kde je počet přepravených cestujících v zimní a letní sezóně vyrovnaný – při optimálním počasí přepraví lanovka v létě v jednom dni až 5 000 osob.


Horní stanice nové čtyřsedačkové lanovky


Vzhledem k velkému úspěchu polské lanovky bylo jen otázkou času, kdy se podobným záměrem na výstavbu lanovky začne zabývat také česká strana. Proto byla v roce 2005 vypracována studie proveditelnosti stavby lanovky na Velkou Čantoryji z české strany z obce Nýdek. Záměr počítá s dvouúsekovou kabinkovou lanovkou s osmimístnými kabinkami. Zajímavostí bude, že tato lanovka bude jako jedna z mála v ČR nelyžařská. První úsek s dolní stanicí v areálu skokanských můstků bude dlouhý 1 600 m při převýšení 300 m, druhý navazující úsek pak dosáhne délky 1 150 m při převýšení 210 m, horní stanice bude situována vedle turistické chaty na Čantoryji. Mezistanice je plánována jako průjezdná, s možností výstupu a nástupu. Předpokládaná přepravní kapacita činí 1 000 osob za hodinu při maximální přepravní rychlosti 5 m/s. Odhadovaná výše investice je přibližně 250 mil. Kč. V současnosti probíhá zapracování stanovených podmínek z provedeného posouzení vlivů záměru na životní prostředí do projektové dokumentace a její aktualizace k územnímu a stavebnímu řízení, nelze tedy říci, v jakém časovém horizontu k výstavbě dojde.


Dvojice posledních podpěr čtyřsedačky