Horská osada Stoos se 150 stálými obyvateli zpřístupněná pouze úzkou a strmou silnicí je oblíbenou turistickou destinací. Již po první světové válce zde zimní sporty začaly nabývat na významu, což podpořilo myšlenku na vznik lanové dráhy, která by Stoos spojila s údolím. Vzhledem k tomu, že visuté lanovky ještě nebyly technicky natolik rozvinuté, aby byly schopny zajistit požadovanou přepravní kapacitu, bylo rozhodnuto o stavbě klasické pozemní lanové dráhy se dvěma 50místnými vozy a Abtovou výhybnou uprostřed trasy. Dráha na trase Schlattli – Stoos byla otevřena v roce 1933 a její největší sklon dosahoval 78,1 % (38º), šlo tedy o jednu z nejprudších lanovek na světě. Koncem 60. let minulého století se uskutečnila celková modernizace lanové dráhy za účelem dosažení vyšší přepravní kapacity. Nově byly dodány stupňovitě uspořádané vozy s kapacitou 100 osob, nahrazen byl také most u dolní stanice. Přepravní kapacita dosáhla 1 000 osob za hodinu při přepravní rychlosti 5 m/s.


Vůz na mostě před dolní stanicí

Vzhledem k blížícímu konci platnosti koncese původní lanovky začaly být od roku 2003 zpracovávány studie na nové zpřístupnění Stoosu. Ve hře byla sanace původní lanovky, ale také výstavba nové lanovky v nové trase nebo rozšíření horské silnice. Nakonec bylo rozhodnuto pro výstavbu nové lanovky v nové trase, napřed bylo uvažováno o visuté oběžné dráze systému 3S. Jako nejlepší byla ale nakonec shledána opět pozemní lanovka, s ohledem na náročnou trasu naprosto výjimečná. Dolní stanice v údolí Muotathal byla posunuta o 400 metrů dále, což umožnilo vznik rozsáhlého parkoviště a parkovacího domu a také logistického centra, protože nová lanovka musí být schopna přepravovat také náklad. Díky koncepci vozů i obou stanic je přeprava nákladu na rozdíl od původní lanovky zcela oddělena od přepravy osob. Posunuta byla také horní stanice, která se nyní nachází blíž k centru obce a také lyžařským vlekům a lanovkám. Výhodou kompletně změněné trasy také bylo, že bylo možno zachovat provoz staré lanovky bez přerušení po celou dobu náročné a dlouhé stavby lanovky nové.


Míjení protijedoucího vozu na výhybně uprostřed trati

Právě stavba nové lanovky od firmy Garaventa zahájená v září 2012 se s ohledem na geologické poměry ukázala jako mimořádně náročná. Na trase lanovky o maximálním sklonu 110 % (47,7º), což je světovým rekordem, se nachází tři tunely o celkové délce 578 metrů a dva mosty s délkou 261 metrů. Unikátem jsou nové vozy s kapacitou 136 osob, které se skládají vždy z masivního rámu, na kterém jsou usazeny čtyři kabiny kruhového tvaru s kapacitou 34 osob a nákladní plošina s nosností 6 tun. Kabiny jsou hydraulicky nakláněny tak, aby jejich podlaha byla neustále ve vodorovné poloze. Toto řešení bylo nezbytné z důvodu proměnlivého sklonu trati, který v dolní polovině dosahuje mimořádných hodnot a naopak před horní stanicí vede trasa ve velmi mírném sklonu. V obou stanicích jsou koleje dokonce ve vodorovné poloze, lanovka musí být proto vybavena i v dolní stanici napínaným přítažným lanem. V horní stanici se nachází pohon o úctyhodném výkonu 1150 kW. Celou dráhu může obsluhovat jediný zaměstnanec z velína horní stanice. Nová lanovka s přepravní kapacitou 1500 osob za hodinu byla po pěti letech výstavby slavnostně otevřena 17.12.2017 ve 12:17.


Dolní část trasy lanovky k prvnímu tunelu

Na Stoos je možné se dostat také pomocí malé kyvadlové lanovky s kabinami pro 15 osob z obce Morschach, její přepravní kapacita ovšem dosahuje pouhých 150 osob za hodinu. K lyžování slouží na Stoosu 3 sedačkové lanové dráhy a několik lyžařských vleků, které obsluhují 35 kilometrů sjezdových tratí všech obtížností. Všechny lanovky jsou v provozu také v létě – dva úseky odpojitelných čtyřsedaček s bublinou vedou k panoramatické terase a horským hotelem s restaurací Fronalpstock, odkud se naskýtá perfektní výhled na jezero Vierwaldstättersee. Od horní stanice šestisedačky s bublinou Klingenstock zase vedou značené turistické cesty na Fronalpstock. Kapacita lůžek všech hotelů a penzionů na Stoosu je 2 200 osob.


Mezistanice odpojitelných čtyřsedaček na Fronalpstock