Právě Flexenbahn s obousměrnou přepravou zajistila propojení St. Antonu s Zürsem a Lechem, čímž se stal Arlberg největší propojenou lyžařskou oblastí v Rakousku. To přineslo úplně nové možnosti a zcela změnilo tok návštěvníků především v Zürsu.

Největší lanovkou je dvouúseková Trittkopfbahn 1+2, která ve zcela nové trase nahradila zastaralou a kapacitně nevyhovující kyvadlovou lanovku. Její zajímavostí je i přes průběžný provoz v mezistanici rozdílná kapacita obou úseků (2 400 vs. 1 200 osob/hod.). Zatímco první úsek zajišťuje přístup k propojovací Flexenbahn, druhý úsek obsluhuje pouze relativně úzkou sjezdovku – každá druhá kabinka se proto v mezistanici otáčí a jede zpět do Zürsu. Z tohoto důvodu musela být v mezistanici instalována dvojice rychlovýhybek. Nástupiště v dolní stanici je rozděleno na dva sektory. Součástí investice bylo i nahrazení krátké dvousedačky Übungshangbahn novou šestisedačkou v roce 2015, jejíž dolní stanice byla integrována do komplexu nové dolní stanice Trittkopfbahn – zatímco v dolním patře se nachází nástupiště a technologie Übungshangbahn, v horním patře se nachází velká garáž kabinek Trittkopfbahn.


Pohled z horní stanice na trasu Trittkopfbahn 2

Obousměrné propojení oblastí Stuben (a tedy i St. Anton) a Zürs zajišťuje lanovka Flexenbahn. Vyznačuje se trasou vedoucí ve velké výšce nad skalnatým terénem – z tohoto důvodu zde nebylo možno vybudovat sjezdovku.


Trasa propojovací lanovky Flexenbahn

A konečně poslední lanovkou je Albonabahn 2, která ve zcela nové trase nahradila stejnojmennou neodpojitelnou dvousedačku.


Trasa lanovky Albonabahn 2