Nápad vybudovat spojení centra města Ústí nad Labem s Větruší v podobě lanové dráhy vzniknul již před mnoha lety. Teprve kolem roku 2008 však projekt dostal konkrétnější rysy, když bylo v souvislosti s výstavbou obchodního centra Forum rozhodnuto využít jednu z jeho věží pro dolní stanici lanovky. Po několikeré změně trasování (zatímco původně se měly na trase nacházet dvě podpěry, z nichž jedna měla být 31 metrů vysoká, nakonec bylo posunutím polohy horní stanice dosaženo trasy bez podpěr), zajištění potřebných finančních prostředků (velkou část nákladů, konkrétně 92,5 %, pokryla dotace EU z Regionálního operačního programu Severozápad) a vybrání zhotovitele stavby byla samotná výstavba zahájena v březnu 2010 předáním staveniště.

Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala firma Viamont DSP, kompletní technologie lanové dráhy pak byla vyrobena ve spolupráci firem BMF (Bartholet Maschinenbau AG, Flums) a Michálek Chrudim, která tuto firmu na českém trhu zastupuje. Bohatě prosklené kabiny pro 10 sedících a 5 stojících cestujících s velmi netradičním designem jsou dílem rakouské firmy Carvatech (původně Swoboda). Pohon lanové dráhy a hydraulické napínání tažného lana o průměru 20 mm bylo umístěno do horní stanice, nosná lana s průměrem 36 mm jsou ukotvena v obou stanicích fixně. V horní stanici je deponována také záchranná plošina. Zajímavým momentem v průběhu výstavby byla pokládka tzv. lanového mostu pro instalaci nosných a tažných lan, která proběhla 21. září za pomoci vrtulníku. Lanová dráha Větruše je teprve třetí kyvadlovou lanovkou na našem území a obě její 15místné kabinky vyváží návštěvníky z obchodního centra Forum ležícího nedaleko centra města k zámečku s rozhlednou na Větruši. Převýšení dráhy činí sice pouhých 50 m na 330 m délky, trasa lanovky však nadjíždí frekventovanou silnici, železniční trať s několika kolejemi a řeku Bílinu, a výrazně tak usnadňuje návštěvníkům přístup na Větruši.