Tisková zpráva Tatry mountain resorts (TMR), provozovatele lyžařského areálu Ještěd

Sjezdovka Nová Skalka – upravený projekt, ponechané vzácné mokřadní biotopy a náhradní výsadba

Sjezdovka Nová Skalka, která je již několik let v územním plánu města Liberec, by se měla stát novou páteřní sjezdovkou celého Skiareálu Ještěd. Zásadní projekt, který přirozeně navazuje na modernizaci areálu z let 2006 až 2009, je mimořádně důležitý pro celou budoucnost lyžování na Ještědu. Pomáhá totiž odstranit největší slabinu zdejších lyžařských tratí – jejich komplikovaný profil a především nevyhovující šířku s ohledem na bezpečnost lyžařů. Záměr se stal předmětem zájmu aktivistů propojených s politickými kandidáty. Ti chtějí fyzicky blokovat realizaci sjezdovky i přes kladné stanovisko EIA a přijatá kompenzační opatření zahrnující novou výsadbu i ponechání vzácných mokřadů bez zásahu.

Společnost Tatry mountain resorts, a.s. se při pronájmu Skiareálu Ještěd zavázala ho dále rozvíjet tak, aby byl zodpovědným a zároveň plnohodnotným pokračovatelem lyžařské tradice pod Ještědem, která má více jak 90 let své historie. „Tak, jako jsme si vážili důvěry zastupitelů, kteří se ztotožnili s naší vizí rozvoje střediska, tak si vážíme i všech odborných oponentů, kteří nám pomohli tento projekt dopracovat do jeho současné podoby,“ uvedl Čeněk Jílek, statutární ředitel TMR Ještěd. Dle TMR přináší projekt nové páteřní sjezdovky, do kterého je společnost připravená investovat až 120 mil. korun, nejen rozšíření nabídky a zkvalitnění infrastruktury pro lyžaře, ale především zvýšení bezpečnosti sjezdových tratí, rozšíření možností pro děti a začínající lyžaře, udržení konkurenceschop­nosti celého skiareálu, a to vše při respektování výjimečnosti území a okolní krajiny.

Novou Skalku představuje společnost jako jeden z významných impulsů rozvoje nejen střediska samého, ale i města Liberec a celého regionu jako skvělého místa pro život a práci. Informace z posledních dnů, dle kterých se někteří politicko-ekologičtí aktivisté chystají fyzicky blokovat realizaci sjezdovky, aby se domohli kompenzačních opatření, vnímá společnost jako nedorozumění nebo záměrné zamlčování známých faktů o dohodnutých způsobech kompenzací. „Naše společnost postupovala přesně ve smyslu platné legislativy. Proces vyhodnocování a schvalování vlivu projektu na životní prostředí (EIA) byl v rukách odborníků na životní prostředí a orgánů ochrany přírody, které krok po kroku prozkoumali všechny detaily. Na základě připomínek a požadavek všech zákonem stanovených institucí jsme projekt nové sjezdovky postupně upravili tak, aby byl co nejvíce ohleduplný k životnímu prostředí. Nejen že jsme zmenšili rozsah zásahů do převážně smrkové monokultury, kterou na sjezdovce nahradí luční porost, ale navíc v rámci kompenzačních opatření zalesníme část nevyužívaných sjezdovek a úplně jsme ze záměru vypustili další plochy důležité pro zachování mokřadních biotopů. Celkem tak vysadíme a zachováme desetitisíce m2 lesních porostů a o dalších smysluplných opatřeních jsme ochotni jednat. I z tohoto pohledu vnímáme informace o blokaci ze strany aktivistů jako vylamování otevřených dveří,“ vysvětluje Jílek.

Společnost dále dle jeho slov při realizaci projektu vytvoří vsakovací tůně, odstraní zastaralé a nevhodné osvětlení sjezdovky F10, sníží intenzitu plánovaného a energeticky úsporného osvětlení na večerní lyžování. Součástí investice je vybudování sofistikované zasněžovací technologie, která by měla zabezpečit zasněžování i při vyšších teplotách a být tak jednou z alternativ, jak se vypořádat s teoriemi týkajících se globálního oteplování.

„Projekt Nová Skalka jsme připravili s tím nejlepším svědomím a upravili podle požadavků odborníků tak, aby odpovídal současným přísným nárokům životního prostředí, ukázal udržitelnou cestu pro zásadní oživení tohoto lyžařského střediska s bohatou tradicí a vytvořil prostor pro bezpečný aktivní odpočinek malých i velkých návštěvníků moderního střediska pod Ještědem,“ uzavřel Jílek.

V současné době stoupá zájem o sport a aktivní odpočinek v přírodě, který je tou nejvhodnější alternativou ke konzumnímu způsobu života poslední doby. Cílem projektu Nová Skalka je dát dětem a mládeži k dispozici lepší možnost k trávení volného času a podpořit tak jejich sportovní aktivity – například i připravovanou plošnou podporou lyžování v libereckých základních školách. Skiareál Ještěd tak má velký potenciál i díky tomuto projektu stát se ještě více oblíbeným místem i pro rodiny s dětmi, které v něm najdou bezpečné sportovní vyžití. Právě bezpečné zpřístupnění areálu pro nejmenší a méně zdatné lyžaře může pomoct nejen vytvořit vztah dětí k zimním sportům, horám a přírodě, ale navíc podpořit i budování zájmu o toto prostředí a jeho ochranu.


Společnost TMR si pronajímá Skiareál Ještěd od 22.12.2017 na dobu 10 let s opcí na dalších 10 let, přičemž se zavázala investovat do areálu víc jak 600 mil Kč. Od začátku pronájmu společnost zaplatila statutárnímu městu Liberec víc než 13 mil. korun. Středisko, které v sezoně zaměstnává 150 lidí z Liberce a okolí, zároveň nepřímo podporuje zaměstnanost dalších stovek osob pracujících ve službách v cestovním ruchu. Liberecký kraj v době před koronou zaznamenal stoupající intenzitu a hustotu cestovního ruchu, čeho důkazem je i 2. místo v rámci ČR v parametru počtu přenocovaných turistů na km2.