Již v roce 1959 byl na Ruhesteinu postaven první lyžařský vlek, který doplnil místní horský hotel. Vzhledem ke stále přibývajícímu počtu lyžařských vleků a lanovek v Schwarzwaldu vyvstala nutnost rozšířit také lyžařský areál na Ruhesteinu. Na druhé straně sjezdovky bylo v roce 1973 postaveno speciální přepravní zařízení, tzv. Kombilift, které je v zimní sezóně provozováno jako klasický kotvový lyžařský vlek a na letní sezónu jsou kotvové unašeče vyměněny za jednomístné sedačky, aby byla umožněna přeprava pěších cestujících. Tento princip měl původ ve Švýcarsku již ve 40. letech minulého století.


Kombilift Ruhestein v zimním lyžařském „módu“

Hlavní výhodou tohoto řešení (nutno posuzovat na tehdejší poměry, dnes už jsou samozřejmě možnosti zcela jinde) bylo, že díky použití dvoumístných kotvových unašečů a vyšší přepravní rychlosti má Kombilift výrazně vyšší přepravní kapacitu, než kdyby byl i v zimě provozován jako jednosedačková lanovka. Celkem 56 sedaček zajišťuje v letní sezóně přepravní kapacitu 217 osob za hodinu, což by v zimě bylo zcela nedostatečné.


Trasa Kombiliftu – zatímco v zimě se vystupuje již za podpěrou č. 6 (dobře viditelná je dřevěná konstrukce pro odhazování kotev), v létě až kousek dál přímo v horní stanici

Délka trasy činí 514 metrů při převýšení 96 m a je na ní rozmístěno celkem 7 podpěr. V zimě je užitečná délka dráhy o něco kratší, protože se vystupuje již za podpěrou č. 6. Technologii tohoto Kombiliftu dodala německá firma Heuss. Pohon se nachází v dolní stanici. Po nahrazení Kombiliftu v rakouském Glungezeru v letošním roce zůstal Kombilift Ruhestein zcela posledním svého druhu v Evropě.


Jízda na jednomístné sedačce směrem dolů