Dodavatelem konstrukčně dosti atypické lanovky s příhradovými podpěrami byla firma Wilke Werke, celkem 42 dvoumístných kabinek dokázalo zajistit kapacitu 200 osob za hodinu. Již v roce 1962 se uskutečnila první dílčí modernizace, kdy byly původní malé kabinky při zachování technologie vyměněny za 30 prostornějších čtyřmístných kabinek. Díky tomu stoupla hodinová kapacita lanovky na 300 osob.


Původní dvousedačková lanovka Hochalpbahn s odklápěcími sedačkami z roku 1955 (foto archiv Radima Polcera)

V roce 1955 na kabinkovou lanovku navázala unikátní neodpojitelná dvousedačková lanovka Hochalpbahn. Její unikátnost spočívala především v řešení výstupu cestujících ze sedaček, kdy byly sedáky s opěrkou provedeny jako odklopné do boku. Po výstupu tedy nemusí (a ani nesmí) cestující rychle uskočit do boku, tak jako to je obvyklé u běžných neodpojitelných sedačkových lanovek, ale naopak zůstane stát na místě a rám sedačky projede kolem něj. Zcela poslední lanovka tohoto druhu se nachází v Bad Kohlgrubu a vede na vrchol Hörnle.


Dolní stanice dnešní čtyřmístné kabinkové lanovky Girak z roku 1993

V roce 1993, po více než 40 letech nepřetržitého provozu, již bylo nutné přikročit k náhradě původní kabinkové lanovky za moderní dráhu. Jejím dodavatelem se premiérově v Německu stala rakouská firma Girak. Vzhledem k tomu, že nebylo potřebné příliš navyšovat přepravní kapacitu (ta byla při 31 kabinkách nejprve navýšena jen mírně na 360 osob/hod., v roce 2000 pak dokoupením dalších 19 kabinek až na výsledných 600 osob/hod.), padla volba opět na čtyřmístné kabinky, které dodala švýcarská firma CWA.


Dolní část trasy dnešní čtyřmístné kabinkové lanovky Girak

Délka trasy dosahuje 2 005 metrů při převýšení 656 m (horní stanice leží v nadmořské výšce 1 501 m n. m.) a je na ní rozmístěno celkem 16 podpěr (podpěra č. 15 je příhradová a č. 16 před horní stanici rozdvojená do tvaru písmene V). Zajímavostí je, že dolní část trasy lanovky až po podpěru č. 7 vede téměř po rovině.


Dnešní neodpojitelná čtyřsedačka Hochalpbahn z roku 2004

Zatím poslední zásadní investice se uskutečnila v roce 2004, když byla unikátní dvousedačková lanovka Hochalpbahn nahrazena standardní neodpojitelnou čtyřsedačkou od firmy Leitner. Stejně jako původní lanovka je taktéž v provozu celoročně.