Stávající dvouúseková lanovka Kreischbergbahn, která je hlavní páteří areálu, byla vybudována firmou Girak v roce 1992, kdy nahradila starou dvousedačkovou lanovku. Její přepravní kapacita 2 000 osob za hodinu dnes již nepostačuje a vede především o víkendech k tvorbě front. Nová lanovka, rovněž dvouúseková, bude moderní 10místná kabinková lanovka D-Line firmy Doppelmayr. Její kapacita se oproti původní lanovce zdvojnásobí až na hodnotu 4 000 osob za hodinu. Počet desetimístných kabin Omega V firmy CWA dosáhne úctyhodného počtu 181 ks.

Budovy dolní a horní stanice a mezistanice budou umístěny na stávajících místech, nezmění se tak tedy ani vedení 3,8 km dlouhé trasy s převýšením 903 metrů. Horní stanice leží v nadmořské výšce 1 771 m n. m. Součástí investice je také nová multifunkční budova dolní stanice, která bude zahrnovat pokladny, gastronomii a zázemí provozovatele.


Vizualizace nové dolní stanice


Vizualizace nové mezistanice


Vizualizace nové horní stanice

Výstavba byla zahájena ihned po skončení zimní sezóny v únoru tak, aby nová lanovka byla připravena k provozu na začátku sezóny příští, tedy v prosinci 2021. Nejprve došlo k demontování původní lanovky, následně proběhne betonáž nových základů stanic a patek podpěr a montáž technologie nové lanovky. Celková hodnota investice dosáhne téměř 40 milionů eur a půjde o největší investici v historii tohoto areálu. Nová lanovka tak přispěje k významnému zvýšení komfortu a kapacity lyžařského střediska Kreischberg.


Stávající šestikabinková lanovka Girak z roku 1992


Stávající šestikabinková lanovka Girak z roku 1992